Drukāt

image, 100x130px, 10.16 KB image, 160x56px, 5.57 KB

Projekta aktualitātes


Noslēguma konference "Science link un nākotne pēc projekta"

Oficiāli un formāli šī ir projekta noslēguma konference, taču to drīzāk būtu jāuztver kā sākumu nākamajam solim un ieguldījumu reģionālās sadarbības un apmaiņas stiprināšanā, kas ilgtermiņā var uzlabot visa reģiona konkurētspēju globālā mērogā.

Dažas no šīm tēmām tiks apspriestas konferencē:

 • Pielietojums – kompānijas, kuras ir veikušas eksperimentus, dalīsies projekta pieredzē
 • Secinājumi – projekta laikā iegūtās jaunās zināšanas un atklāsmes
 • Izveidotā infrastruktūra
 • Nākotnes uzdevumi un platformas – pēc Science Link projekta

Science Link ir spējis sasniegt izvirzītos mērķus, saņemot 66 kompāniju pieteikumus bezmaksas eksperimentiem un analīzei, no kuriem 48 ir veiksmīgi izturējuši nacionālo kontaktpunktu atlasi. Projekta sākotnējais mērķis bija 40 veiksmīgi pieteikumi četru uzsaukumu laikā. Līdz ar to projekta līdzšinējie rezultāti ir sasniegti ar gandrīz izcilību, jo kvota tika izpildīta un pārsniegta jau pēc trim uzsaukumiem.

Šīm 48 kompānijām ir pieeja ne tikai izpētes centriem un to sniegtajiem tehniskajiem pakalpojumiem, bet arī ir iespēja saņemt zinātnieku atbalstu pirms eksperimenta, tā laikā un pēc tā. Eksperimenti, kas tiek veikti projekta ietvaros, visticamāk palīdzēs šīm kompānijām attīstīt vienu vai vairākus soļus konkrēta produkta izgatavošanā un nodrošinās produkta augstāku konkurētspēju tirgū.

Kompānijas, kuras veic pētījumus, pārstāv plašu spektru ar industrijām; pamatā tās ir maza un vidēja izmēra kompānijas, kas nodarbojas ar uzņēmējdarbību Baltijas jūras reģionā. No Latvijas šo kompāniju vidū ir A/S „Dzintars”.

Šeit ir pieejama konferences programma un šeit to var ielādēt .pdf formātā

Šeit var reģistrēties konferencei

Šeit ir pieejama informācija par uzturēšanās iespējām konferences laikā

Šeit ir pieejama praktiska informācija par konferences norisi

Vairāk par Science Link projektu var lasīt Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājās lapā vai oficiālajā Science-link projekta mājās lapā.

 


Izstrādāts pētījums „Baltijas jūras reģiona uzņēmējdarbības un zinātniskās pētniecības infrastruktūras sadarbības izpēte”

Šī gada jūnijā pēc Valsts reģionālās attīstības aģentūras pasūtījuma Baltijas Jūras reģionā (BJR) programmas projekta „Science link” ietvaros veikts pētījums, lai noskaidrotu, kādas ir Baltijas jūras reģiona uzņēmējdarbības un zinātniskās pētniecības institūciju sadarbības iespējas.

Šajā pētījumā tika noskaidrots, kāda ir zinātnes infrastruktūra Baltijas jūras reģiona valstīs, kāds ir tās finansējums, kā arī tas, kāds ir zinātnes infrastruktūras pieprasījums, piedāvājums un mērķi.

Katrā no pētījumā iekļautajām astoņām valstīm – Dānijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Vācijā un Zviedrijā – ir vērtēti tajā esošie publiskie zinātniskie pētniecības centri. Centru pētnieciskajiem virzieniem ir  jāatbilst vismaz vienai no projektā “Science link” iekļautajām nozarēm – lauksaimniecībai un pārtikas zinātnei, ķīmiskajai rūpniecībai, būvniecībai un dabas zinātnēm, videi un enerģijai, mājsaimniecības precēm un personīgajai higiēnai, dzīvības zinātnei un biotehnoloģijām, materiālzinātnei un nanotehnoloģijām.

Pētijumā tiek apkopoti secinājumi, kā arī izvirzīti ieteikumi gan zinātnes centru sadarbībai ar uzņēmējiem, gan valsts un pašvaldību iestādēm , sadarbojoties ar zinātniekiem un uzņēmējiem.

Ar pētījuma pirmo ziņojumu latveišu valodā var iepazīties šeit un angļu valodā šeit. Ar pētījuma otro ziņojumu latveišu valodā var iepazīties šeit un angļu valodā šeit.

 


Noslēgušies trīs projekta „Science link” atklātie pieteikumu konkursi par brīvu piekļuves laiku izpētei un attīstībai un apkopoti to rezultāti.

Valsts reģionālā attīstības aģentūra turpina līdzdarboties 2012. gadā aizsāktajā projektā ”Science link”, kas uzņēmējiem un zinātniekiem bez maksas piedāvāja veikt pētījumus savas jaunās produkcijas izpētē un attīstībā.

Līdz šim ir izsludināti trīs atklātie konkursi, kuros startējuši arī uzņēmumi no Latvijas. Kopumā atklātajos konkursos pieteicās 66 uzņēmumi no astoņām valstīm, un pētījumiem tika apstiprināti 44. No Latvijas kopumā tika saņemti pieci pieteikumi, no kuriem apstiprinājumu un bezmaksas izpētes laiku ieguva uzņēmumi: „Dzintars”, kas ir viens no lielākajiem kosmētikas ražotājiem Latvijā, un „SaproVital”, kas nodarbojas ar sapropeļa ražošanu.

Pirmais atklātais konkurss norisinājās no 01.04.2012.-04.2012, kurā kopumā tika apstiprināti 10 pieteikumi. No tiem septiņi tika apstiprināti un ieguva iespēju veikt sev interesējošo pētījumu.

Kā arī, kā redzams attēlā, procentuālais izpētes laika sadalījums pa projektā iesaistītajiem izpētes centriem.

width 100%

Otrais atklātais konkurss norisinājās no 10.08.2012.-20.09.2012 un šoreiz jau tika saņemti kopumā 22 pieteikumi. No tiem 19 uzņēmumi tika apstiprināti un ieguva bezmaksas pētījumu laiku kādā no izpētes centriem un viens uzņēmums ieguva konsultācijas.

image, 550x305px, 64.89 KB

Un šogad no 11.02.2013-22.04.2013 norisinājās trešais atklātais konkurss, kurā jau tika saņemti 36 pieteikumi, no kuriem 22 tika apstiprināti izpētei. Un 10 uzņēmumi ieguva konsultācijas pie attiecīgās valsts zinātniskajiem partneriem..

Kopumā visvairāk apstiprināto pieteikumu saņemts būvniecības un inženierzinātnes nozarēs, kā ar materiālzinātņu un nanotehnoloģiju nozarēs, attiecīgi 21 un 19 pieteikumu. Trešajā vietā pēc apstiprināto pieteikumu rezultātiem atrodas dzīvības zinātnes un biotehnoloģiju nozares, kā arī turpat ar septiņiem pieteikumiem ķīmikāliju un ķīmijas nozare.

image, 550x407px, 37.75 KB

Jau novembrī VRAA plāno organizēt vairākus informatīvos seminārus Latvijas reģionu pašvaldībās. Aicinām pašvaldības sekot līdzi informācijai par semināriem, kā, arī informēt savas pašvaldības uzņēmējus par „Science link” aktivitātēm.

Vairāk par projektu un plānotajām aktivitātēm varat lasīt VRAA mājas lapā vai projekta oficiālajā lapā

 

Norisinājies seminārs "Nākotnes iespējas uzņēmumu un zinātnieku sadarbībai"

Šī gada 18. jūnijā plkst. 9:30-15:00 atjaunotajā kultūras pilī "Ziemeļblāzma", 2. stāvā, Ziemeļblāzmas ielā 26, Rīgā norisinājās Baltijas jūras transnacionālās sadarbības programmas projekta "Science link" ietvaros rīkotais seminārs "Nākotnes iespējas uzņēmēju un zinātnieku sadarbībai".

Seminārā tika prezentētas Latvijas aktivitātes BSR programmas projektā "Science link", prezentēti zinātnes atbalsta virzieni nākamajā plānošanas periodā, par kuriem informēja Izglītības un Zinātnes ministrijas pārstāve, uzņēmumu iespējas attīstībai, veidojot sadarbību ar zinātnes jomām, ko savukārt izklāstīja pārstāvis no Ekonomikas ministrijas. Kā arī tika sniegta informācija par uzņēmējdarbības un zinātniskajiem klāsteriem, lai sadarbojoties nodrošinātu kopēju attīstību.

Semināra galvenā tēma bija SIA "Baltijas konsultācijas" veiktais pētījums "Baltijas jūras reģiona uzņēmējdarbības un zinātniskās pētniecības infrastruktūras sadarbības izpēte" un tā gala ziņojums ar secinājumiem un ieteikumiem uzņēmēju un zinātnieku turpmākai sadarbībai.

Semināra noslēgumā  norisinājās diskusija par pētījuma rezultātiem, kas noveda pie dažādiem novērojumiem par zinātnes un uzņēmējdarbības sadarbību un ieteikumiem.

Projekta "Science link" mērķis ir izveidot konsultāciju un kontaktpunktu tīklu Baltijas jūras reģionā, lai nodrošinātu ērtu pieejamību informācijai par iespējām, ko piedāvā esošie liela mēroga pētniecības infrastruktūras centri (piemēram, Deutsches Elektronen - Synchrotron (DESY) (Vācijā), ESS (Lundā) un Eiropas XFEL (Hamburgā)) Baltijas jūras reģionā. (sīkāk par šo projektu ŠEIT)

Varat iepazīties ar semināra prezentācijām:

Ģirta Lejiņa (VRAA)

Aleksa Blūmentāla un Paula Avotiņa (BC)

Ginta Turlaja (Ekoterm)

Nellija Titova (IZM)

Skaidrīte Rancāne-Slavinska (EM)


Seminārs "Nākotnes iespējas uzņēmumu un zinātnieku sadarbībai"

Aicinām apmeklēt Baltijas jūras transnacionālās sadarbības programmas projekta "Science link" ietvaros rīkoto semināru "Nākotnes iespējas uzņēmēju un zinātnieku sadarbībai". Seminārs norisināsies š.g. 18. jūnijā plkst. 9:30-15:00 kultūras pilī "Ziemeļblāzma", 2. stāvā, Ziemeļblāzmas ielā 26, Rīgā.

Seminārā tiks prezentētas Latvijas aktivitātes BSR programms projektā "Science link", prezentēti zihnātnes atbalsta virzieni nākamajā plānošanas periodā, par kuriem informēs Izglītības un Zinātnes ministrijas pārstāvis, uzņēmumu iespējas attīstībai, veidojot sadarbību ar zinātnes jomām, ko savukārt izklāstīs pārstāvis no Ekonomikas ministrijas. Kā arī tiks sniegta informācija par uzņēmējdarbības un zinātniskajiem klāsteriem, lai sadarbojoties nodrošinātu kopēju attīstību.

Semināra galvenā tēma ir SIA "Baltijas konsultācijas" veiktais pētījums "Baltijas jūras reģiona uzņēmējdarbības un zinātniskās pētniecības infrastruktūras sadarbības izpēte" un tā gala ziņojums ar secinājumiem un ieteikumiem uzņēmēju un zinātnieku turpmākai sadarbībai.

Semināra noslēgumā tiek plānota diskusija par pētījuma rezultātiem un ieteikumiem.

Projekta "Science link" mērķis ir izveidot konsultāciju un kontaktpunktu tīklu Baltijas jūras reģionā, lai nodrošinātu ērtu pieejamību informācijai par iespējām, ko piedāvā esošie liela mēroga pētniecības infrastruktūras centri (piemēram, Deutsches Elektronen - Synchrotron (DESY) (Vācijā), ESS (Lundā) un Eiropas XFEL (Hamburgā)) Baltijas jūras reģionā. (sīkāk par šo projektu http://www.science-link.eu/)

Reģistrācija dalībai seminārā atvērta līdz 17.06.2013. plkst. 17:00. To varat veikt VRAA mājas lapā ŠEIT.

 


Sanktpēterburgā norisināsies „Science link” konference par pārrobežu sadarbības uzlabošanu.

10. un 11. jūnijā Sanktpēterburgā (Krievija) norisināsies konference zinātnes un rūpniecības ieinteresētajām pusēm Baltijas jūras reģionā. Konferences galvenā tēma – „Pārrobežu sadarbības uzlabošana starp pētniecības infrastruktūrām”.

Aicinām piedalīties pārstāvjus no zinātniskās izpētes infrastruktūrām (Research Infrastructures), zinātniekus, uzņēmējus, valsts iestāžu pārstāvjus, politiķus un ikvienu, kas ir ieinteresēts zinātnes un industriju sadarbības veidošanā un attīstībā. Konferences dienaskārtība:

Pirmā diena, 10. jūnijs.
Uzzināsiet, ko sinhrotroni un neitroni var paveikt pētniecības un attīstības labā, tādās nozarēs kā: materiālzinātnes un nanotehnoloģijas, dzīvības un biotehnoloģiju zinātne un inženierzinātnes. Būs pieejamas individuālas konsultācijas ar pārstāvjiem no četriem lielākajiem zinātnes institūtiem šajā reģionā, Helmholtz-Zentrum Berlin, Max IV laboratorija, Helmholtz-Zentrum Geesthacht un Deutsches Elektronen-Synchrotron.

Otrā diena, 11. jūnijs.
Pašreizējās stratēģijas uzlabošana pārrobežu sadarbībai un turpmākās Eiropas Savienības sadarbības stratēģijas.
Daži no galvenajiem lektoriem:

 • Džeims H. Jeks (James H. Yeck), Eiropas Atomskaldīšanas centra (European Spallation Source) izpilddirektors;
 • Dr. Aksels Stūvers (DR. Axel Steuver), Max IV laboratorijas stratēģis;
 • Prof. Dr. Dr. h. c. Helmuts Došs (Prof. Dr. Dr. h. c. Helmut Dosch), DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron) direktoru padomes priekšsēdētājs, Helmholtz asociācijas (Helmholtz Gesellschaf) priekšsēdētāja vietnieks.

Detalizēta informācija par konferences darba kārtību vēl sekos un tiks publicēta www.vraa.gov.lv mājas lapā un arī projekta mājas lapā www.science-link.eu
Dalība konferencē ir bez maksas.


Notiks pirmā konsultatīvās padomes sanāksme

Šī gada 31.maijā Hamburgā pētniecības centra DESY telpās norisināsies projekta „Science link” konsultatīvās padomes (KP) tikšanās.

Šajā KP sanāksmē piedalīsies uzņēmēji, politiķi un citi interesenti. KP pamatmērķis ir apspriest iespējamās sadarbības formas un struktūru, balstoties uz dialogu un sadarbību starp zinātniskajiem un politiskajiem dalībniekiem.

Sanāksmes ietvaros būs iespējams gan apskatīt Vācijas elektronu sinhrotronu DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron), gan dzirdēt dažādu nozaru pārstāvju prezentācijas par tēmām kā:

 • Projekta „Science link” tīkls,
 • Kopsavilkums par trešā atklātā pieteikumu konkursa rezultātiem,
 • Projekta politiskajiem mērķiem, ilgtspējīgu attīstību un potenciālajiem nākotnes virzieniem.

Sanāksmes laikā tiks apspriesta projekta tālākā attīstība un nākotnes mērķi, kā arī iespējas noslēgt vienošanos par atbalstu projekta politiskajiem mērķiem.

Sanāksmi vadīs zinātnes senatore Dr. Dorotija Stapelfelda (Dorothee Stapelfeldt) un Prof. Dr. Dr. hc. Helmuts Došs (Helmut Dosch). Ar prezentācijām par iepriekšminētajām tēmām uzstāsies Katarīna Robelena-Voigta (Katariina Röbbelen-Voigt), Dr. Marko Kirms (Marco Kirm) un Dr. Uve Sassenbergs (Uwe Sassenberg).

Latviju šajā sanāksmē pārstāvēs bijušais premjermistrs Andris Bērziņš un Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta direktors un vadošais pētnieks Dr. Andris Šternbergs.

 


Noslēgusies pieteikšanās trešajam atklātajam konkursam

Šī gada 22.aprīlī noslēdzās projekta „Science link” trešā kārta uz atklāto pieteikumu konkursu. Šajā kārtā tika saņemti 37 uzņēmumu pieteikumi no visām 8 projekta dalībvalstīm Baltijas jūras reģionā.

Visvairāk pieteikumu šajā kārtā saņemts no Zviedrijas, kopskaitā 14 pieteikumi no dažādu nozaru pārstāvošiem uzņēmumiem, otrajā vietā ierindojās Polija ar 11 pieteikumiem.

Dalību šajā pieteikumu kārtā no Latvijas ir pieteicis uzņēmums „Uni - Tots Ltd”, kurš pārstāv Vides un enerģijas nozari.

Pirmā pieteikumu izvērtēšana liek secināt, ka šajā kārtā saņemtie pieteikumi ir labāk sagatavoti un precīzāk atbilst konkursa noteiktajām prasībām, kas ļaus ātrāk un efektīvāk veikt pieteikumu izvērtēšanu.

Pretendentu atlase, lai noskaidrotu, kuri no uzņēmumiem iegūs iespēju bez maksas veikt izpēti kādā no Baltijas jūras reģiona lielākajiem pētniecības infrastruktūras centriem Vācijā vai Zviedrijā, notiks tuvākā mēneša laikā.


Bezmaksas izpētes laiks - iespēja rast risinājumus Jūsu izpētes un attīstības (R&D) vajadzībām.

Projekts Science Link piedāvā uzņēmumiem iespēju bez maksas savām vajadzībām izmantot Baltijas jūras reģiona lielākos pētniecības infrastruktūras centrus Vācijā un Zviedrijā. Šobrīd ir izsludināts trešais pieteikumu iesniegšanas uzsaukums.

Iespēja uzņēmumiem
Pateicoties neitronu un fotonu avotu pētījumiem, cilvēcei bijusi iespēja radīt virkni produktu, kas ļoti atvieglo mūsu ikdienas dzīvi. Piemēram, plastmasu, kosmētiku, zāles, celtniecības materiālus un pat Jūsu mobilā tālruņa ekrānu un baterijas.

Science Link projekta piedāvājums ir aktuāls uzņēmumiem, kas darbojas materiālzinātņu un nanotehnoloģiju nozarēs, kā arī vides un enerģijas jomā, ķīmijas, dzīvības zinātnes un biotehnoloģijas, celtniecības un inženierzinātnes, lauksaimniecības un pārtikas zinātnēs.

Piemēri iespējamiem pētījumi: nanostruktūru analīze (analysis of nanostructures), atlikušās spriedzes/deformācijas mērījumi (residual strain measurements), blīvuma/tekstūras noteikšana (texture determination), olbaltumvielu kristalogrāfija ( protein crystallography), vielu struktūra un elektriskās īpašības dažādos stāvokļos (structure and electronic properties of materials in different forms).

Līdztekus eksperimentiem pētniecības infrastruktūras centros, piedāvājums ietver šādas iespējas:  
1.    Konsultācijas par Jūsu uzņēmumam aktuālajiem R&D jautājumiem ar universitātēm un zinātniskajiem institūtiem;
2.    Atbalsts eksperimentu sagatavošanā un īstenošanā;  
3.    Palīdzība datu analīzē un rezultātu interpretācijā.

Atlases kritēriji:
Science Link vērtēšanas komisija ņems vērā šādus kritērijus:
•    Nepieciešamo R&D darbu ekonomiskais pamatojums. Būtiskākais kritērijs ir eksperimenta ekonomiskā ietekme un nozīmīgums visā reģionā;
•    Viens uzņēmums var iesniegt tikai vienu pieteikumu katrā uzsaukumā un projekta ietvaros saņemt atbalstu tikai vienu reizi. Vienāda vērtējuma gadījumā priekšroka tiek dota mazākiem uzņēmumiem (MVU), kā arī uzņēmumiem, kas iepriekš projekta ietvaros nav izmantojuši pētniecības infrastruktūras centrus.

Pirms pieteikuma aizpildīšanas noteikti iesakām sazināties ar projekta kontaktpunktu Latvijā (kontaktinformācija norādīta zemāk), lai nodrošinātu kvalitatīva un atbilstoša pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2013.g. 22.aprīlim. Pieteikuma anketa, kā arī projekta apraksts un kontaktinformācija pieejama mājas lapā www.science-link.eu

Par Science Link
Science Link ir tīkls starp vadošajiem fotonu un neitronu avotu pētniecības infrastruktūru un tās lietotājiem. Projekta mērķis ir veicināt inovāciju un uzņēmējdarbību Baltijas jūras reģionā. Tīkla dalībnieku loks ietver zinātniskos institūtus, universitātes un dažādas reģionālās iestādes, kas nodrošina pakalpojumus Baltijas jūras reģiona valstīs, un atbalsta organizācijas. Science Link ir apstiprināts Baltijas Jūras reģiona programmas ietvaros un apvieno 17 partnerus no 8 valstīm. Projekta īstenošanas laiks ir no 2012.gada janvāra līdz 2014.gada jūnijam.


 

2013.gada 24.janvārī viesnīcā Islande notika projekta „Science Link” seminārs  „Uzņēmējdarbības un zinātnes sadarbība projektā “Science Link”, kurā piedalījās projekta partneri no Baltijas Jūras reģiona valstīm, potenciālie projekta „Science Link” dalībnieki - uzņēmēji no Latvijas un citi interesenti.
Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta būtību, līdzšinējo darbību, jau paveikto projektā un vēl plānotajām aktivitātēm.  Kā galvenās šī gada projekta aktualitātes tika izceltas: atklātie konkursi uz bezmaksas izpētes laiku un pētījums „Baltijas jūras reģiona uzņēmējdarbības un zinātniskās pētniecības infrastruktūras sadarbības izpēte”. Liela nozīme projekta mērķu sasniegšanā ir izveidotajam kontaktpunktu tīklam, kas darbojas visās projekta partnervalstīs un Latvijā tas atrodas Valsts reģionālās attīstības aģentūrā. Seminārā noslēgumā norisinājās diskusija par pirmajiem pētījuma rezultātiem, kā arī tika pārrunātas iespējas veicināt uzņēmēju piesaisti protonu un neitronu avotu liela mēroga zinātniskās izpētes infrastruktūras centriem.

 Pirmā atklātā konkursa rezultāti

Lēmums par pirmo uzsaukumu tika pieņemts 2012.gada janvārī. Pieteikšanās termiņš bija no 2012.gada marta līdz 30.aprīlim. Projekts „Science Link” tajā brīdī joprojām bija pašā sākumstadijā.
Pirmā uzsaukuma rezultāti:
Kopā tika atbalstīti 10 uzņēmumu pieteikumi no piecām valstīm:

 • Zviedrija - SPAGO Imaging AB, Höganäs AB, Volvo AB, CR Competence AB
 • Vācija - Volkswagen AG
 • Somija - MEHI Ltd
 • Polija - MEXEO
 • Igaunija - Selfdiagnostics OÜ, Lumifor OÜ

Šobrīd pētniecības darbu ir beiguši trīs uzņēmumi – visi ir bijuši veiksmīgi. Ar pārējiem pieteikuma iesniedzējiem joprojām notiek aktīvs darbs un konsultācijas, lai sasniegtu pēc iespējas kvalitatīvākus un uzņēmējiem noderīgākus eksperimentu rezultātus.Pieejamas konferences "SCIENCE LINK - reģionu, uzņēmējdarbības un zinātnes attīstībai" prezentācijas (20.04.2012.)


DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron) – Vācijas elektronu sinhrotrons

 

DESY ir Vācijas  pētniecības centru Helmholca asociācijas loceklis un ir viens no pasaules vadošajiem paātrinātāju centriem. Šis centrs piedāvā plašu pētījumu spektru, tomēr galvenie trīs virzieni ir fotonu, daļiņu un astrodaļiņu fizika.

Šajā centrā galvenokārt tiek pētīti – pusvadītāji, katalizatori, biomolekulas, biomateriāli,  polimēri, nanomateriāli, elektroniskie materiāli.

HZB - Materiālu un enerģijas Helmholca centrs Berlīnē (Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH)

HZB vada divas lielas zinātniskās infrastruktūras materiālu struktūru un īpašību pētījumiem. Pētniecības reaktoru BER II izmanto eksperimentiem ar neitroniem, bet sinhrotrona starojuma avots Bessy II, emitē ļoti spilgtu fotonu plūsmu plašā diapazonā no  teraherciem līdz cietajam rentgenstarojumam.

HZB ir viens no retajiem centriem pasaulē, kas spēj piedāvāt plašu neitronu un sinhrotrona radiācijas instrumentu klāstu vienā laboratorijā.

HZG - Helmholca pētījumu centrs (Helmholtz-Zentrum Geesthacht)

HZG ir Vācijas pētniecības centru Helmholca asociācijas dalībnieks un lielākā zinātniskā organizācija Vācijā. HZG jau ilgstoši nodarbojas ar materiālu izpēti, kā arī pētniecību piekrastes un reģeneratīvās medicīnas jomās Vācijas inženiermateriālu zinātnes centrs (GEMS), ir viena no HZG materiālu pētniecības  institūta daļām, kas piedāvā unikālu infrastruktūru pasaules mērogā, savstarpēji papildinošiem pētījumiem ar fotoniem un neitroniem.

Daži piemēri materiāliem, kuru pētniecība notiek HZG – tērauds, vieglie sakausējumi, metinājumi, polimēri, nano- un inženiertehniskie materiāli.

 Max IV laboratorija

 Ir viena no divām valsts laboratorijām.  MAX IV atrodas Lundā, Zviedrijā, to vada Zviedrijas Pētniecības padome un Lundas universitāte. Veiktie pētījumi laboratorijā aptver tādas disciplīnas kā fizika, ķīmija, bioloģija, materiālzinātnes, ģeoloģija, inženierzinātnes un medicīna. Katru gadu MAX IV iekārtas ir apmeklējuši vairāk nekā 800 pētnieku.

Šajā centrā galvenokārt tiek pētīti – pusvadītāji, katalizatori, biomolekulas, biomateriāli,  polimēri, nanomateriāli.

Pielietojumi –  gan zinātnē, gan ražošanā

 Lauksaimniecība un pārtika

Pret slimībām un aukstumu izturīgu kultūraugu selekcija, radīs ilgāku kultūraugu augšanas sezonu un lielāku ražu, bet augsnes detoksikācija  un ūdens attīrīšana nozīmē, ka pašlaik nelietojama augsne var kļūt apstrādājama. Turklāt izpratne par novecošanās procesiem pārtikas produktos var pagarināt  graudu vai galaproduktu uzglabāšanas laiku.

Ķīmiskā rūpniecība

Ķīmiskie uzņēmumi pastāvīgi izstrādā jaunas vai uzlabo esošās ķimikālijas izmantošanai mājsaimniecības produktos vai citās rūpniecības nozarēs. Attīstību nodrošina ķīmisko vielu pētniecība un jaunu ķimikāliju izstrāde, tāpēc ķīmiskās rūpniecības uzņēmumiem ir vitāli svarīga piekļuve lielajām zinātniskajām infrastruktūrām un jauno materiālu īpašību precīzi pētījumi.

Būvniecība un inženierzinātnes

Sinhrotona un neitronu starojuma eksperimenti tiek veikti dažādās būvniecības un tehnoloģiju jomās. Starojums spēj dziļi iespiesties materiālos un izmērīt  to struktūru nanometru diapazonā, kas padarīta šo pētījumu metodiku piemērotu dažādu materiālu analīzei būvmateriālu, automobiļu un aviācijas nozarēs.

Materiālzinātnes un nanotehnoloģijas

Funkcionālo materiālu īpašību izpēte ir svarīga to nepārtrauktai attīstībai un uzlabošanai. Attīstoties materiālzinātnēm un nanotehnoloģijām rūpniecības uzņēmumi arvien vairāk ir gatavi ieguldīt līdzekļus kvalitatīvu un izturīgu materiālu izstrādei. Informāciju par materiālu struktūru un to īpašībām sinhrotrona starojuma centros var iegūt paraugiem no nano līdz makroizmēriem tos nesagraujot.

 Dzīvības zinātnes un biotehnoloģijas

Dzīvības zinātņu un biotehnoloģiju uzņēmumi ir vieni no biežākajiem sinhrotrona un neitronu iekārtu lietotājiem. Pieejamie pētījumi ļauj izpētīt un sintezēt bio-molekulas un bio-saderīgus materiālus, izmantošanai jaunos produktos, piemēram, zāļu rūpniecībā, Lab-on-chip ierīcēs, un biomehānikā.

Vide un enerģija

Materiālu struktūras un īpašību izpēte, kā arī tehnoloģiju optimizācija, var novest pie jaunu materiālu vai tehnoloģiju izstrādes, kas var samazināt siltumnīcefekta gāzu un citu  piesārņotāju emisijas, uzlabot efektivitāti, resursu izmantošanu un tādējādi arī samazināt izmaksas.

 Mājsaimniecības, higiēnas preču ražošana

Daudzus uzdevumus mūsdienu mājsaimniecības un personīgās higiēnas preču  tehnoloģijas var atrisināt, izmantojot sinhrotrona un neitronu radiācijas metodes, raksturojot sarežģītas molekulas, kuras izmanto kā biezinātājus, irdinātājus vai citas piedevas. Ar šīm metodēm var iegūt vērtīgu informāciju par molekulu grupām, mazgāšanas līdzekļu viskozitāti un struktūru, u.t.t.

 

Notikumu kalendārs