Drukāt

Projekta SCIENCE LINK ietvaros, Valsts reģionālās attīstības aģentūrā ir izveidots konsultāciju kontaktpunkts. Kontaktpunkta primārais uzdevums ir informēt un konsultēt potenciālos projekta dalībniekus/uzņēmumus par bezmaksas izpētes iespējām nozīmīgākajos Baltijas jūras reģiona liela mēroga izpētes infrastruktūras centros, kas tiek piedāvāts projekta ietvaros, īstenojot atklātos konkursus.

Kontaktpunkts organizē informatīvos pasākumus, sniedz konsultācijas un apmācības potenciālajiem liela mēroga izpētes infrastruktūras izmantotājiem reģionos un pašvaldībās, kā arī Latvijā kopumā.

Projekta ietvaros Latvijas kontaktpunkts, informācijas apmaiņai un projekta sekmīgai norisei, sadarbojas gan ar citu partnervalstu kontaktpunktiem, ar Latvijas uzņēmējiem, plānošanas reģioniem, pašvaldībām un augstskolām.

Kontaktpunkts ir atbildīgi arī par projekta komunikāciju – par projekta atspoguļošanu presē un citos masu saziņas līdzekļos.

Aicinām visus ieinteresētos uzņēmumus uz sadarbību, kuriem ir nepieciešamība pēc izpētes piedāvātajās jomās, turpmākai uzņēmuma attīstībai.

Kontakti:

Rīga, Elizabetes iela 19, LV - 1010
Tālruņa numurs: 67079000
E-pasts: pasts@vraa.gov.lv

Notikumu kalendārs