Drukāt

image, 100x130px, 10.16 KBimage, 150x57px, 10.83 KB

Science link


Projekta nosaukums latviešu valodā: Tīkls starp pasaules vadošajiem liela mēroga fotonu un neitronu avotu pētniecības infrastruktūras klasteriem un lietotājiem, veicinot inovāciju un uzņēmējdarbību Baltijas jūras reģionā

Projekta nosaukums angļu valodā: Network between world-leading Cluster of large-scale Research Infrastructure of Photon and Neutron Sources and Users fostering Innovation and Enterpreneurship in the Baltic Sea Region („Science Link” )

Projekta darbības laiks: 01.2012. - 06.2014.

Projekts apstiprināts Baltijas Jūras reģiona INTERREG IVB programmas 2007. – 2013. gadam ietvaros

Projekta galvenais mērķis

Izveidot konsultāciju un kontaktpunktu tīkls Baltijas jūras reģionā, lai nodrošinātu ērtu pieejamību informācijai par iespējām, ko piedāvā esošie liela mēroga pētniecības infrastruktūras centri (piemēram, Valsts elektromagnētiskā starojuma pētniecības programmas centrs (Polijā), ESS (Lundā) un Eiropas XFEL (Hamburgā)) Baltijas jūras reģionā. Projektā

Sagaidāmie projekta rezultāti

 • Tiks veicināta vietējo pašvaldību iesaiste uzņēmējdarbības vides aktivizēšanā un sasaistes veidošanā ar inovatīvo un zinātnisko vidi, kā arī investīciju piesaistei pašvaldībās esošajiem uzņēmumiem.
 • Tiks sagatavoti noderīgi ieteikumi un sniegts atbalsts, meklējot piemērotus instrumentus un pakalpojumus, kas pielāgoti īpašām vajadzībām esošiem un jauniem komerciālajiem lietotājiem no reģionālo mazo un vidējo uzņēmēju (MVU) un pētniecisko (kompetences) centru vidus.

Aktivitātes

 • informatīvo pasākumu, konsultāciju un apmācību nodrošināšana potenciālajiem pētniecības infrastruktūras izmantotājiem Latvijā;
 • reģionālo vajadzību apzināšana un risinājumu meklēšana;
 • pētniecības infrastruktūras Vācijā un Zviedrijā pieejamības / piekļuves nodrošināšana Latvijas pārstāvjiem;
 • pilotaktivitāšu izstrāde un ieviešana;
 • kontaktpunktu darbības nodrošināšana;
 • informācijas un pieredzes apmaiņa Baltijas Jūras reģionā.


VRAA atbildība projektā

VRAA atbildīga par konsultāciju un kontaktpunktu darbības nodrošināšanu Latvijā, kas vērsta uz vietējo pašvaldību un uzņēmēju informēšanu un iesaistīšanu projekta aktivitātēs, kā arī šo punktu ieviešanas partnervalstīs uzraudzību, BSR reģionālo vajadzību pēc liela mēroga pētniecības infrastruktūras apzināšanu un risinājumu piedāvāšanu, un pētniecības infrastruktūras Vācijā un Zviedrijā pieejamības/piekļuves nodrošināšanu Latvijas pārstāvjiem caur atklātiem pieteikumu konkursiem uz izpētes laiku šajos pētniecības infrastruktūras centros.

Latvijas ieguvums projektā

Dalība projektā dos iespēju turpināt šobrīd aizsākto darbu inovācijas attīstībā reģionālā un vietējā līmenī, kas ir saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) darbību reģionu ekonomikas profilu izstrādē un reģionu kapacitātes stiprināšanā.

Projekta mājas lapa: http://www.science-link.eu/

Projekta partneri:

 • Vācija – Deutsches Elektronen-Synchrotron, Academic/scientific institution (DESY) Vadošais partneris
 • Vācija - Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie GmbH
 • Vācija - Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material ind Küstenforschung
 • Somija - Kainuun Etu Oy
 • Somija – Turku universitāte (Turun Yliopisto)
 • Igaunija – Tartu zinātnes parks Tartu Teaduspark
 • Igaunija – Tartu universitāte (Tartu Ülikool)
 • Latvija - Valsts reģionālās attīstības aģentūra
 • Latvija – Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
 • Latvija – Rīgas Domes Pilsētas Attīstības Departaments
 • Lietuva -  Zinātnes, inovāciju un tehnoloģiju aģentūra (Mokslo, inovacijų ir technologijų aģentūra)
 • Lietuva – Fizikas tehnoloģiju zinātnes centrs  (FIZINIŲ IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ CENTRO Puslaidininkių fizikos institutas)
 • Polija – Polijas zinātņu akadēmijas fizikas institūtsInstitute of Physics, Polish Academy of Science
 • Polija – inovatīvo iniciatīcu fonds Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych
 • Zviedrija - Invest in Skane
 • Zviedrija – Lundas universitātes (Lunds Universitet)
 • Dānija – Dānijas tehniskā universitāte (Danmarks Tekniske Universitet)

Projekta finansējums

Projekta kopējais finansējums: LVL 2 763 729
VRAA kā partnera kopējais finansējums projektā: LVL 98 392


Notikumu kalendārs