Drukāt

 TAIEX.jpg - 145.66 KB

Šajā sadaļā ir pieejami prezentāciju materiāli no semināra Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likumdošanas ietvars 2007. – 2013. gada programmēšanas periodam, kas notika Rīgā 2006.gada 4. - 5.decembrī.

Semināra materiāli
1.DIENA:

Eiropas Savienības struktūrfondu sasniegumi 2004. -2006. gada programmēšanas periodā – iegūtā pieredze
Aleksandrs Antonovs, Finanšu ministrijas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta direktora vietnieks
Prezentācija (latviešu valodā)
Prezentācija (angļu valodā)
(MS PowerPoint dokuments 264 KB)

Vispārēja informācija par Eiropas Savienības struktūrfondiem 2007. – 2013. programmēšanas periodā
Gerard van Gaalen, Austrum-Nīderlandes attīstības aģentūra, Nīderlande
Prezentācija (angļu valodā)
(MS PowerPoint dokuments 3 252 KB)

Eiropas Kopienas stratēģiskās vadlīnijas 2007. – 2013. gada (Lisabonas stratēģija)
Philipe Le Guen, Racine – Eiropas Iniciatīvu nacionālā atbalsta vienība, Francija
Prezentācija (latviešu valodā)
Prezentācija (angļu valodā)
(MS PowerPoint dokuments 1 973 KB)

Latvijas stratēģiskās prioritātes 2007. -2013. gada programmēšanas periodam – Nacionālais attīstības plāns
Zanda Kalniņa- Lukašēvica, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Valsts sekretāra vietnieka p.i.
Prezentācija (latviešu valodā)
(MS PowerPoint dokuments 330 KB)

Latvijas stratēģiskās prioritātes 2007. -2013. gada programmēšanas periodam – Valsts stratēģiskais ietvardokuments un darbības programmas
Aleksandrs Antonovs, Finanšu ministrijas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta direktora vietnieks
Prezentācija (latviešu valodā)
Prezentācija (angļu valodā)
(MS PowerPoint dokuments 590 KB)

Struktūrfondu vadība – programmu gatavošana
- prioritāšu definēšana (situācijas analīze, uzdevumi, u.t.t.)
- ieviešanas struktūras
- sadarbība ar sociālajiem partneriem, publicitātes jautājumi

Kincső Izsák, Észak-Alföld reģionālā attīstības aģentūra, Ungārija
Prezentācija (latviešu valodā)
Prezentācija (angļu valodā)
(MS PowerPoint dokuments 1 630 KB)

Struktūrfondu vadība – projektu atlase un vispārējie ieviešanas jautājumi
- kritēriju noteikšana
- uzraudzība
Struktūrfondu kontroles prasības

Philippe Le Guen, Racine – Nacionālais Eiropas iniciatīvu atbalsta centrs, Francija
Prezentācija (latviešu valodā)
Prezentācija (angļu valodā)
(MS PowerPoint dokuments 1 513 KB)

2.DIENA:

Eiropas reģionālās attīstības fonds 2007.-2013. – principi un prioritātes
Jose Luis Tato, Xunta de Galicia, Spain
Prezentācija (angļu valodā)
(MS PowerPoint dokuments 680 KB)

Programmu sagatavošana jaunā Eiropas reģionālā attīstības fonda ietvaros – Saxony-Anhalt federālās zemes pieredze
Thomas Wobben, Saxony-Anhalt, Vācija
Prezentācija (angļu valodā)
(MS PowerPoint dokuments 1 650 KB)

Eiropas sociālais fonds 2007.-2013. – principi un prioritātes
Preben Gregersen, Nacionālā uzņēmējdarbības un būvniecības aģentūra, Dānija
Prezentācija (angļu valodā)
(MS PowerPoint dokuments 142 KB)

Eiropas sociālais fonds 2007.-2013. – Dānijas pieredze
Preben Gregersen, Nacionālā uzņēmējdarbības un būvniecības aģentūra, Dānija
Prezentācija (angļu valodā)
(MS PowerPoint dokuments 285 KB)

Starpreģionālā sadarbība – Saxony-Anhalt pieredze
Thomas Wobben, Saxony-Anhalt, Vācija
Prezentācija (angļu valodā)
(MS PowerPoint dokuments 1 571 KB)

Reģionālā un pārrobežas sadarbība – Nīderlandes pieredze
Gerard van Gaalen, Austrum-Nīderlandes attīstības aģentūra, Nīderlande
Prezentācija (angļu valodā)
(MS PowerPoint dokuments 2 053 KB)
Prezentācija (angļu valodā)|
(MS PowerPoint dokuments 654 KB)
Prezentācija (angļu valodā)
(MS PowerPoint dokuments 1 862 KB)

Pārrobežu sadarbība – Latvijas perspektīva
Dace Gigele, Reģionālās attīstības pašvaldību lietu ministrija, Teritoriālās sadarbības nodaļas vadītājas vietniece
Prezentācija (latviešu valodā)
(MS PowerPoint dokuments 1 454 KB)

Notikumu kalendārs