Drukāt

Dalība projektos


Kopš 2006.gada VRAA ir pieredze dalībai Eiropas Kopienas iniciatīvas Baltijas jūras reģiona (BJR) INTERREG III B programmas  ietvaros apstiprinātajā projektā „VBN Innoreg – Strengthening Via Baltica Nordica Macro-Region through Transnational Cooperation for Regional Innovation promotion” (VBN Innoreg – inovācijas sistēmas stiprināšana Via Baltica Nordica makroreģiona ietvaros). Projekta ieviešanas laiks:  2006.gada janvāris – 2007.gada decembris.

VRAA strādā pie jaunu projektu idejām, kas saistītas ar VRAA kapacitātes paaugstināšanu un sadarbības tīklu izveidi starp dažādām valsts institūcijām un pašvaldībām Latvijā un citās valstīs.

VRAA meklē iespējas piedalīties reģionālajā attīstībā iesaistīto institūciju, iestāžu un nevalstisko organizāciju informācijas apmaiņas, reģionālās attīstības veicināšanas pasākumos pieredzes pārņemšanai un tālākai izplatīšanai, sabiedrības informēšanai par reģionālās attīstības pasākumu lomu un nozīmi.

VRAA līdzšinējā pieredze projektos:

Notikumu kalendārs