Drukāt

Starptautiskā sadarbība


Viena no VRAA darbības jomām ir dalība starptautiskos sadarbības projektos, lai nodrošinātu informācijas un pieredzes apmaiņu efektīvākai VRAA mērķu sasniegšanai.

Šajā nolūkā VRAA:

  • veic starptautisku projektu iniciēšanu, ieviešanas koordināciju un projektu vadību;
  • nodrošina ārvalstu finanšu programmu resursu piesaisti;
  • veic citu valstu labās prakses piemēru apzināšanu un divpusējās sadarbības veicināšanu ar partneriem citās valstīs;
  • sadarbojas ar valsts institūcijām, plānošanas reģionu attīstības padomēm un aģentūrām, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām, privātpersonām, VRAA struktūrvienībām, Eiropas Savienības, starptautiskajām un ārvalstu institūcijām, un citiem Latvijas un ārvalstu partneriem projektu ieviešanas jautājumos.

Notikumu kalendārs