Drukāt

Socialais.png - 18.45 KB

ATBALSTS SOCIĀLAI DROŠĪBAI 


Lai sniegtu atbalstu iedzīvotājiem situācijā, kas Latvijā izveidojās finanšu un ekonomiskās krīzes rezultātā, kā arī vairāku nozaru strukturālo reformu rezultātā, Ministru kabinetā 2009.gada 8.septembrī tika apstiprināta Sociālās drošības tīkla stratēģija, kuras ietvaros sākot ar 2009.gada 1.oktobri tika uzsākta ārkārtas drošības pasākumu ieviešana labklājības, izglītības, veselības aprūpes un pārvadājumu jomās.

VRAA 2009.-2011.gadā veica pasākuma "Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana skolēnu nogādāšanai skolās no apdzīvotajām vietām, kur skolas ir slēgtas izglītības reformas rezultātā" administrēšanu:

  • kompensējot skolēnu pārvadājumu izdevumus;
  • līdzfinansējot autobusu iegādi skolēnu pārvadājumu veikšanai.


Sociālās drošības tīkla stratēģijas darbības termiņš ir no 2009.gada 1.oktobra līdz 2011.gada beigām.

2013.gadā VRAA nodrošina aktivitātes „Autobusu iegāde skolēnu pārvadājumu veikšanai” rezultātu uzraudzību, t.sk. pārbaužu uz vietas pašvaldībās veikšanu 5 (piecu) gadu periodā pēc autobusa saņemšanas un iesniegto pārskatu saturisko kontroli.  

 

Notikumu kalendārs