Drukāt

Aprēķināti jaunie - 2015.gada teritorijas attīstības līmeņa indeksi

2016-07-18

Saskaņā ar 2014.gada 1.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 367 „Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība” 1.pielikumā noteikto kārtību, ir aprēķināti 2015.gada teritorijas attīstības līmeņa indeksi un teritorijas attīstības līmeņa izmaiņu indeksi plānošanas reģioniem, republikas pilsētām un novadiem.

Pēc 2015.gada datiem aprēķinātais teritorijas attīstības indekss raksturo attīstības līmeni konkrētajā teritorijā 2015.gadā, parādot teritorijas attīstību salīdzinājumā ar vidējo līmeni atbilstošajā teritoriju grupā. Savukārt aprēķinātais teritorijas attīstības līmeņa izmaiņu indekss parāda teritoriju attīstību salīdzinājumā ar tās attīstības līmeni 2014.gadā. Jaunākie teritorijas attīstības indeksi publicēti VRAA mājas lapas sadaļā „Attīstības indekss” un tīmekļa vietnē www.raim.gov.lv.

Notikumu kalendārs