Drukāt

Pētījumi un publikācijas


 

2015.gadā veiktie pētījumi

Informatīvais apkopojums "Eiropas Savienības fondi Latvijas reģionu attīstībai" par Valsts reģionālās attīstības aģentūras administrēto ESF un ERAF aktivitāšu rezultātiem 2007. - 2013.gada Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā


2014.gadā veiktie pētējumi

Pētījums "VRAA administrēto ERAF un ESF projektu ietvaros sniegto pakalpojumu novērtējums mērķa prupās" (2014.gads)


2013.gadā veiktie pētījumi

Pārskats "Reģionu attīstība Latvijā 2012"

Pārskata "Reģionu attīstība Latvijā 2012" pielikumi


2012.gadā veiktie pētījumi

Pārskats "Reģionu attīstība Latvijā 2011"

Survey "Development of Regions in Latvia 2011"


2011.gadā veiktie pētījumi

Pārskats "Reģionu attīstība Latvijā 2010"

Survey "Development of Regions in Latvia 2010"


2010.gadā veiktie pētījumi

Pārskats "Reģionu attīstība Latvijā 2009"

Survey "Development of Regions in Latvia 2009"

Pētījums „Baltijas jūras reģiona valstu pieredzes analīze un priekšlikumu sagatavošana pašvaldību administratīvā sloga mazināšanai uzņēmējiem”

 


2009.gadā veiktie pētījumi

Pārskats "Reģionu attīstība Latvijā 2008"

Survey "Development of Regions in Latvia 2008"

Anketēšanas rezultātu apkopojums par dokumentu apriti publiskajā pārvaldē (valsts un pašvaldību iestādēs)

Ārvalstu labākās prakses izpēte par dokumentu apriti

Pētījuma "Reģionālās politikas un teritoriju attīstības novērtēšanas metodoloģiskie risinājumi" kopsavilkums

Pētījums "Reģionālās politikas un teritoriju attīstības novērtēšanas metodoloģiskie risinājumi"

Pētījums "Priekšlikumi Latvijas pilsētu politikas izstrādei"

Pētījuma "Latvijas pilsētu un lauku teritoriju mijiedarbības izvērtējums" kopsavilkums

Pētījums "Latvijas pilsētu un lauku teritoriju mijiedarbības izvērtējums"

Pētījuma "Latvijas pilsētu un lauku teritoriju mijiedarbības izvērtējums" prezentācija

Pētījums „Par pirmsskolas izglītības iestāžu un alternatīvu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu attīstību Latvijas plānošanas reģionos”

Pētījuma "Par pirmsskolas izglītības iestāžu un alternatīvu bērnu pieskatīšanas pakalpojumu attīstību Latvijas plānošanas reģionos" kopsavilkums 


2008.gadā veiktie pētījumi

Pārskats "Reģionu attīstība Latvijā 2007"

Survey "Development of Regions 2007"

„Eiropas Komisijas ESPON 2013 programmas īstenošanas Latvijā iespēju analīze, izvērtēšana un priekšlikumu pētniecības virzieniem un uzdevumiem sagatavošana saskaņā ar programmā noteiktajiem mērķiem, prioritātēm un plānotajām rīcībām”

Pētījuma pielikumi

Pētījums "Latvijas pilsētu sociāli ekonomiskās attīstības tendences"

Pētījuma "Latvijas pilsētu sociāli ekonomiskās attīstības tendences" pielikumi

Pētījuma "Latvijas pilsētu sociāli ekonomiskās attīstības tendences" prezentācija


2007.gadā veiktie pētījumi

Pārskats "Reģionu attīstība Latvijā 2006"

Survey "Development of Regions in Latvia 2006"

Pašvaldību aptauja „Inovācija Latvijas pašvaldībās”


2006.gadā veiktie pētījumi

Pārskats "Reģionu attīstība Latvijā 2005"

Survey "Development of Regions in Latvia 2005"


2005.gadā veiktie pētījumi

Pārskats "Reģionu attīstība Latvijā 2004"

Survey "Development of Regions in Latvia 2004"

Bezdarbs reģionālās attīstības skatījumā


2004.gadā veiktie pētījumi

Pārskats "Reģionu attīstība Latvijā 2003" (pieejams tikai drukātā formā).

Survey "Development of Regions in Latvia 2003" (pieejams tikai drukātā formā).

Pētījums par reģionālo attīstību Latvijā (1999. - 2003.)

* Pārpublicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz minētajiem pētījumiem obligāta

 

Notikumu kalendārs