Drukāt

Metodika 

Plānošanas reģionu potenciālo īpaši atbalstāmo teritoriju noteikšanas metodika ir izstrādāta saskaņā ar 2003.g. 11.novembrī apstiprināto Ministru kabineta noteikumu Nr.637 "Īpaši atbalstāmās teritorijas statusa piešķiršanas un atcelšanas kārtība" 15. punktu.

Potenciālo īpaši atbalstāmo teritoriju noteikšanas metodika (2010.-2012.g.)Notikumu kalendārs