Drukāt

Pārskats "Reģionu attīstība Latvijā"VRAA ik gadu izdod pārskatu „Reģionu attīstība Latvijā”, kur analizēta sociālekonomiskā attīstība ne tikai valstī kopumā, bet arī plānošanas reģionos, republikas pilsētās un novados. Pārskats sniedz dažāda līmeņa Latvijas teritoriālo vienību attīstību raksturojošo informāciju un uz šis bāzes aprēķināto rezultātu analīzi. Tajā tiek veikts Latvijas galveno sociālekonomisko rādītāju salīdzinājums ar citu valstu vidējiem rādītājiem, kā arī iekļauts liels karšu klāsts, kas teritoriāli vizualizē teritoriju attīstību un atspoguļo izmaiņas laikā. Izdevuma pielikumos ievietota apjomīga statistikas datu kopa par katru Latvijas teritoriju. Pirmais pārskats „Reģionu attīstība Latvijā” tika izdots 2003.gadā. Kopš izdošanas sākuma šāda veida pārskats par Latvijas teritoriālajām vienībām ir vienīgais valstī.

Notikumu kalendārs