Drukāt

EEZ un Norvēģijas finanšu instruments image, 120x92px, 9.82 KBimage, 120x92px, 10.19 KB2009.gada 18.decembrī donorvalstis (Norvēģija, Īslande un Lihtenšteina) panāca vienošanos ar Eiropas Komisiju (EK) par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta (EEZ FI) un Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) ieviešanai paredzētā finansējuma piešķiršanu jaunajā plānošanas periodā 2009.-2014.gadā. 2010.gada

28.jūlijā par minētā atbalsta piešķiršanu tika parakstīti līgumi starp EK un donorvalstīm par minētā atbalsta piešķiršanu.
Šo abu finanšu instrumentu mērķis ir novērst sociālo un ekonomisko nevienlīdzību EEZ ietvaros un atbalstīt jaunās ES dalībvalstis to centienos pilnvērtīgi piedalīties paplašinātās Eiropas iekšējā tirgū. Norvēģijas finanšu instrumentu finansē Norvēģija.

Jaunajā plānošanas periodā 12 ES jaunākās dalībvalstis – Latvija, Igaunija, Lietuva, Polija, Čehijas Republika, Slovākija, Ungārija, Slovēnija, Rumānija, Bulgārija, Kipra un Malta – saņems finansējumu 562 milj. LVL (800 milj. EUR) apmērā no NFI.

Latvijai piešķirtais neto finansējums no EEZ FI un NFI ir 47,42 milj. LVL (67,48 milj. EUR), kas ir par ~ 30% lielāks nekā iepriekšējā finanšu instrumentu plānošanas periodā 2004.- 2009.gadā.

Vairāk informācijas par Norvēģijas finanšu instrumentu ir pieejama šeit.

 


Normatīvie akti


Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumi Nr.694 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda vadības noteikumi"

Ministru kabineta 2013.gada 31.janvāra noteikumi Nr.67 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda uzraudzības noteikumi"

Ministru kabineta 2013.gada 2. jūlija instrukcija Nr. 7 „Ārvalstu finanšu instrumentu finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestādēs”

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.—2014.gada perioda vadības likums

Komunikācijas un dizaina rokasgrāmata pieejama šeit.


Noderīgi interneta resursi

Finanšu instrumenta biroja (FIB) mājas lapa: www.eeagrants.org

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) mājas lapa: www.varam.gov.lv

Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājas lapa: http://www.iub.gov.lv/


Notikumu kalendārs