Drukāt

Aprēķināti 2017.gada teritorijas attīstības līmeņa indeksi

2018-08-01

Valsts reģionālās attīstības aģentūra informē, ka ir aprēķināti teritorijas attīstības līmeņa indeksi un teritorijas attīstības līmeņa izmaiņu indeksi pēc 2017.gada datiem.

Aprēķinā izmantoti Centrālās Statistikas pārvaldes, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Labklājības ministrijas, Iekšlietu ministrijas un Valsts zemes dienesta dati par plānošanas reģioniem, republikas pilsētām un novadiem.

Jaunākie teritorijas attīstības indeksi publicēti VRAA mājas lapas sadaļā “Publikācijas” - „Attīstības indekss” un VRAA pārziņā esošā Reģionālās attīstības indikatoru moduļa tīmekļa vietnē www.raim.gov.lv.

Salīdzinot teritorijas attīstības līmeņa indeksa vērtības iepriekšējā gadā un šogad, redzams, ka pirmajā desmitniekā ir iekļuvis Saulkrastu novads (10.vietā) un vietu zaudējis ir Salaspils novads (13.vieta). Pārējās deviņas pašvaldības ierindojas sekojošā secībā: Mārupes, Garkalnes, Babītes, Ādažu, Ķekavas, Stopiņu, Ikšķiles, Carnikavas un Siguldas novads.

Vislielākais kāpums kopējā novadu rangā salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir Brocēnu, Mazsalacas un Raunas novadam (par 16 vietām), Apes un Ērgļu novadam (par 14 vietām) un Vecumnieku novadam (par 12 vietām).

Pēc 2017.gada datiem aprēķinātais teritorijas attīstības indekss raksturo attīstības līmeni konkrētajā teritorijā 2017.gadā, parādot teritorijas attīstību salīdzinājumā ar vidējo līmeni atbilstošajā teritoriju grupā. Savukārt aprēķinātais teritorijas attīstības līmeņa izmaiņu indekss parāda teritoriju attīstību salīdzinājumā ar tās attīstības līmeni 2016.gadā.

Aprēķini veikti saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija noteikumu Nr. 367 „Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība” 1.pielikumā noteikto kārtību.

image, 200x56px, 8.87 KB

Notikumu kalendārs