Drukāt

Iznākušas jaunās VRAA “e-Ziņas”

2018-07-23

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) informē, ka iznācis jaunais elektroniskais izdevums  “e-Ziņas”, kurā apkopota pusgada statistika par portālu Latvija.lv, VISS. gov.lv, RAIM.gov.lv, Ģeolatvija.lv darbību un lietojamību uz 2018. gada 30. jūniju.

“e-Ziņas”  informē par valsts pārvaldes  e-pakalpojumiem, e-adreses ieviešanu, Vienotās pieteikšanās moduļa integrēšanu valsts iestāžu portālos, Maksājuma moduļa izmantošanu, dokumentu integrācijas vidi un datu apmaiņu valsts pārvaldes iestādēs, kā arī - par portālos RAIM.gov.lv un ĢeoLatvija.lv pieejamo informāciju un lietotāju skaitu.

Elektroniskajā izdevumā publicēti 2018. gada 1. pusgada visvairāk izmantotie e-pakalpojumi -  pēc to uzsākšanas reižu skaita, maksājumu skaita un maksājumu summas.

 

Valsts reģionālās attīstības aģentūras e-Ziņas iznāk reizi ceturksnī.
Valsts reģionālās attīstības aģentūra nodrošina un uztur portālu www.latvija.lv, www.viss.gov.lv, www.geolatvija.lv, www.eis.gov.lv, www.raim.gov.lv darbību un attīstību.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Alberta iela 10, Rīga, LV-1010
atbalsts@vraa.gov.lv, tel. 67079041

Notikumu kalendārs