Drukāt

Iznākušas jaunās VRAA e-ziņas

2018-04-20

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) informē, ka iznākušas VRAA elektroniskā biļetena “e- Ziņas” 2018. gada 1. ceturkšņa laidiens.

Jaunās “e-Ziņas” publicē š.g. 1. ceturkšņa statistikas datus par valsts pārvaldes  e-pakalpojumiem, publisko pakalpojumu katalogu un dzīves situācijas aprakstiem. “e-Ziņas”  informē par Vienotās pieteikšanās moduļa integrēšanu valsts iestāžu portālos, Maksājuma moduļa izmantošanu, dokumentu integrācijas vidi un datu apmaiņu starp valsts iestādēm, kā arī portālā RAIM.gov.lv pieejamo informāciju un lietotāju skaitu un ģeotelpisko datu tīmekļa pakalpju darbību portālā ĢeoLatvija.lv.

Elektroniskajā izdevumā publicēti 2018. gada 1. ceturksnī visvairāk izmantotie e-pakalpojumi -  pēc to uzsākšanas reižu skaita, maksājumu skaita un maksājumu summas.

___________________________________________________________________________

Valsts reģionālās attīstības aģentūras e-Ziņas iznāk reizi ceturksnī.
Valsts reģionālās attīstības aģentūra nodrošina un uztur portālu
www.latvija.lv , www.viss.gov.lv , www.geolatvija.lv , www.eis.gov.lv , www.raim.gov.lv darbību un attīstību.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Alberta iela 10, Rīga, LV -1010
epak@vraa.gov.lv, tel. 67079041

Notikumu kalendārs