Drukāt

Uzsākta projekta “Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma” īstenošana

2018-02-09

2018.gada janvārī Valsts kanceleja sadarbībā ar vairākām valsts pārvaldes iestādēm uzsāka projektu “Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma”. Projektu vada Valsts kanceleja, kas būs Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinis, atbildēs par tās kvalitātes kontroli, lietojamības testēšanu, izmaiņu un attīstības plānošanu.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra ir būtisks projekta sadarbības partneris, jo - nodrošinās platformas tehnoloģisko uzturēšanu, sniegs konsultatīvo un tehnoloģisko atbalstu datu importa un migrācijas veikšanai, lietotāju atbalstu, platformas līmeņa problēmu un incidentu risināšanu, kā arī drošības prasību izpildi.

Šī projekta mērķi ir:

1. Līdz 2020. gada beigām radīt vienotu, centralizētu valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietņu pārvaldības platformu, kas sniedz priekšnoteikumus publiski radītas informācijas vienkāršākai un saprotamākai pieejamībai sabiedrībai.
2. Uzlabot iestāžu tīmekļvietņu piekļūstamību, īstenojot Direktīvas 2016/2102 prasības un tādējādi nodrošinot tīmekļvietņu pieejamību visām sabiedrības grupām, ieskaitot personas ar invaliditāti.
3. Nodrošināt efektīvu resursu izlietojumu valsts un pašvaldības iestāžu tīmekļvietņu pārvaldībā, izmantojot vienotu tīmekļvietņu satura vadības sistēmu un centralizētu tehnisko atbalstu un uzturēšanu, kā arī decentralizētu satura veidošanu un administrēšanu (6. lapa detalizētajā projekta aprakstā).

Projektā kā partneri piedalās arī: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, kas būs platformas tehnisko resursu turētājs, nodrošinot infrastruktūras tehnisko izmitināšanu loģiski vienotajā datu centrā, kā arī Kultūras informācijas sistēmu centrs nodrošinās valsts pārvaldes mašīntulkošanas servisa integrāciju Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platformā.

Projekta budžets ir 2 miljoni euro, t.sk. 85% jeb 1,7 miljoni euro tiek segti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma.

Projekta numurs: 2.2.1.1/17/I/016
Projekta īstenošanas laiks: 05.01.2018. – 04.01.2021.

Plašāku informāciju par projektu skatīt Valsts kancelejas tīmekļvietnē.

image, 400x87px, 13.81 KB

Notikumu kalendārs