Drukāt

Sabiedriski nozīmīga satura veidošanai reģionālo un vietējo mediju atbalsta programmā atbalstu guvuši 34 mediju projekti

2017-10-02

Atklātajā projektu konkursā Latvijas valsts budžeta finansētajā mērķprogrammā “Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma” Valsts reģionālās attīstības aģentūras izveidotā vērtēšanas komisija rekomendēja piešķirt finansējumu 34 mediju projektiem. Kopumā pieejamie mērķprogrammas līdzekļi ir 285 000 eiro.

Reģionālo un vietējo audiālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu (radio) un audiovizuālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu (televīzijas) grupā atbalstu saņems ar augstāko punktu skaitu novērtētie projekti. Radio grupā finansējumu saņems pieci no astoņiem pieteiktajiem projektiem par kopējo summu 42 750 eiro apmērā. Savukārt, televīzijas grupā atbalstu saņems trīs no pieciem pieteiktajiem projektiem par kopējo summu 42 750 eiro apmērā.

Reģionālo un vietējo preses izdevumu grupā atbalsta saņemšanai kvalificējās visi 26 iesniegtie projekti, attiecīgi katram medijam piešķirot daļu no kopējās presei konkursa ietvaros pieejamās summas (kopumā 199 500 eiro apmērā). Atbilstoši konkursa nosacījumiem finansējuma summa, ko saņems individuāls preses izdevums, ir saistīta ar tā abonēšanas rādītājiem.

Reģionālie un vietējie mediji ir būtisks informācijas avots, tiem ir nozīmīga loma piederības sajūtas vietējai kopienai, reģionam un Latvijai veidošanā. Latvijas mediju politikas pamatnostādnēs uzsvērta nepieciešamība nodrošināt un saglabāt reģionālo un vietējo mediju ilgtspēju un daudzveidību. Īpaša uzmanība mediju politikā tiek veltīta reģionālajiem un vietējiem laikrakstiem, kas atbilstoši pētījumu datiem joprojām ir nozīmīgs informācijas iegūšanas avots un vienlaikus arī Latvijas kultūras daļa, kā pastāvēšana ir apdraudēta. Atbalsta programmas reģionālajiem un vietējiem medijiem ir vērstas uz šo mediju stiprināšanu, veicinot mediju kvalitātes attīstību.

Kopumā mērķprogrammas ietvaros tika saņemti un izvērtēti 39 projektu pieteikumi par kopējo finansējumu 458 669,42 eiro.

Programma tiek īstenota, sadarbojoties Kultūras ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Valsts reģionālās attīstības aģentūrai.

Projektu vērtēšanu veica Valsts reģionālās attīstības aģentūras izveidota komisija, kuras sastāvu veidoja Kultūras ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts kancelejas, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Valsts reģionālās attīstības aģentūras un četru augstskolu pārstāvji.

Programmas mērķis ir atbalstīt reģionālos un vietējos komerciālos masu informācijas līdzekļus (medijus) sabiedriski nozīmīga satura veidošanā un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanā latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos. Programmas uzdevums ir stiprināt Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata ceļā uz Latvijas simtgadi.

Programmas ietvaros tiek atbalstīti projekti četrās konkursa kategorijās:

  • projekti, kas vērsti uz Latvijas sabiedrībai, reģionālai vai vietējai kopienai nozīmīgu notikumu aktualizāciju un to ietekmes padziļinātu skaidrojumu;
  • projekti, kas nodrošina sabiedrības izglītošanu par Latvijas simtgadi, tās procesiem un norisēm un veicina piederības sajūtu Latvijai;
  • pētnieciskās un analītiskās žurnālistikas projekti, kas nodrošina medija spēju veikt padziļinātu izpēti un analīzi par sabiedriski nozīmīgiem jautājumiem (jo īpaši saistībā ar valsts drošības apdraudējumu un ārējo ietekmi uz valsts sabiedriski politiskajiem procesiem, kā arī organizēto noziedzību);
  • projekti, kas nodrošina mediju spēju reaģēt uz safabricēto/manipulatīvo ziņu fenomenu, dekonstruējot melus, jo īpaši saistībā ar valsts drošības apdraudējumu un ārējo ietekmi uz valsts sabiedriski politiskajiem procesiem, un palielinot mediju profesionāļu un mediju lietotāju spējas un zināšanas kritiski vērtēt mediju saturu (medijpratība).

 

Informāciju apkopoja:
Iveta Bērziņa-Bebriša,
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste,
67330254, 26304460
Iveta.Berzina-Bebrisa@km.gov.lv 


Notikumu kalendārs