Drukāt

Aprēķināti 2016.gada teritorijas attīstības līmeņa indeksi

2017-07-21

Valsts reģionālās attīstības aģentūra informē, ka ir aprēķināti teritorijas attīstības līmeņa indeksi un teritorijas attīstības līmeņa izmaiņu indeksi pēc 2016.gada datiem plānošanas reģioniem, republikas pilsētām un novadiem.

Jaunākie teritorijas attīstības indeksi publicēti VRAA mājas lapas sadaļā “Publikācijas” - „Attīstības indekss” un VRAA pārziņā esošā Reģionālās attīstības indikatoru moduļa tīmekļa vietnē www.raim.gov.lv.

Informējam, ka pirmais pašvaldību desmitnieks starp novadiem nav mainījies salīdzinājumā ar pagājušā gada rezultātiem. Tajā arī šogad ir 10 Rīgas reģiona novadi: Mārupes, Carnikavas, Babītes, Garkalnes, Ādažu, Stopiņu, Ķekavas, Ikšķiles, Siguldas un Salaspils novads. Būtiski uzlabojusies situācija Carnikavas novadā, ko pamatā ietekmēja lielais ilgtermiņa migrācijas rādītājs (2016.gadā novadā no citiem novadiem uz ilglaicīgu dzīvošanu pārcēlies vairāk kā 1 iedzīvotājs uz 1000 iedzīvotājiem jeb 1492 iedzīvotāji).

Vislielākais kāpums kopējā novadu rangā salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir Raunas novadam (par 22 vietām), Alsungas novadam (par 19 vietām) un Nīcas novadam (par 17 vietām).

Pēc 2016.gada datiem aprēķinātais teritorijas attīstības indekss raksturo attīstības līmeni konkrētajā teritorijā 2016.gadā, parādot teritorijas attīstību salīdzinājumā ar vidējo līmeni atbilstošajā teritoriju grupā. Savukārt aprēķinātais teritorijas attīstības līmeņa izmaiņu indekss parāda teritoriju attīstību salīdzinājumā ar tās attīstības līmeni 2015.gadā.

Aprēķini veikti saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija noteikumu Nr. 367 „Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība” 1.pielikumā noteikto kārtību.

image, 200x56px, 8.87 KB 

Notikumu kalendārs