Drukāt

Pagājušajā gadā Elektronisko iepirkumu sistēmā iegādātas preces par 63 miljoniem eiro

2017-02-02

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) ir apkopojusi datus par Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) darbību aizvadītajā – 2016.gadā. Pagājušajā gadā vairāk nekā 650 valsts un pašvaldību iestādes iegādājušās preces un pakalpojumus par vairāk nekā 63 miljoniem eiro.

Pieaugums vērojams gandrīz visās EIS piedāvāto preču grupās. Vislielākais apgrozījums 2016.gadā bijis standarta programmatūrai – 22 979 697 EUR (36% no kopējā apgrozījuma), datortehnikai un servertehnikai – 17 214 994 EUR, kā arī medikamentiem un medicīnas precēm – 7 649 363 EUR. Piegāžu skaits attiecībā pret 2015.gadu ir palielinājies par 9% un sasniedz 103 323 piegādes. Plašāka statistika pieejama šeit.

2016.gadā ir uzsākta EIS e-konkursu apakšsistēmas izmantošana. Pagājušajā gadā, izmantojot šo sistēmu, VRAA ir veikusi visas centralizētās iepirkumu procedūras elektroniskā veidā, atvieglojot uzņēmēju dalību iepirkumos.

VRAA ir uzsākusi piedāvāt EIS e-konkursu apakšsistēmu kā platformu citām iestādēm centralizēto iepirkumu veikšanai un elektronisko katalogu veidošanai. Šajā gadījumā VRAA nodrošinās nepieciešamo tehnisko atbalstu attiecīgo preču katalogu izveidei sistēmā, kā arī konsultācijas par sistēmas iespējām un prasībām elektronisko darījumu veikšanai. Paredzēts, ka 2017.gadā Veselības ministrija izveidos savu centralizētu iepirkumu institūciju, uz kuras veikto iepirkumu pamata tiks veidoti turpmākie e-katalogi attiecīgās nozares organizāciju lietošanai.

EIS ir pirmā elektronisko iepirkumu sistēma Baltijas valstīs, kas tika izveidota 2005.gadā. EIS sastāv no četrām apakšsistēmām.

EIS e-konkursu apakšsistēma atbilstoši jaunajam Publisko iepirkumu likumam ir noteikta kā obligāti lietojama visiem pasūtītājiem: 2017.gadā – no 1.aprīļa centralizēto iepirkumu institūcijām; no 1.oktobra visām iepirkumu procedūrām virs ES sliekšņiem; no 2018.gada 1.aprīļa visām iepirkumu procedūrām un no 2019.gada 1.janvāra – visiem pārējiem pasūtītājiem.

 EIS e-katalogu apakšsistēmā ir izvietoti katalogi, kuros iegādāties standarta preces un pakalpojumus, kas paredzēti publiskā sektora pasūtītājiem.

EIS e-izziņu apakšsistēma elektroniskā veidā nodrošina reģistru sniegto datu apkopošanu un nodošanu e-izziņu pieprasītājiem.

EIS e-izsoļu apakšsistēma ir veidota kā instruments piegādātāju godīgas konkurences nodrošināšanai un pasūtītāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju izmaksu samazināšanai par iepirkuma līguma izpildi un izdevīgāku piedāvājuma nosacījumu iegūšanai.

Notikumu kalendārs