Drukāt

Finansēšanai Igaunijas-Latvijas programmas ietvaros atlasīti 28 sadarbības projekti

2017-01-24

Šī gada 10.-11.janvārī Tartu (Igaunijā) Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Uzraudzības komiteja izskatīja pirmajā projektu konkursā izvērtētos projektu pieteikumus.

Finansēšanai tika atlasīti 28 projekti, no kuriem 11 projektos vadošā partnera lomu ir uzņēmušies partneri no Latvijas, piemēram,  Kurzemes plānošanas reģions, Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera, Rīgas plānošanas reģions, Vidzemes tūrisma asociācija.

Kopējais pirmajā konkursā piešķirtais finansējums ir aptuveni 15 miljoni eiro ERAF.

Finansētajos projektos, sadarbojoties Igaunijas un Latvijas partneriem, tiks sniegts atbalsts uzņēmējdarbību veicinošām iniciatīvām programmas teritorijā. Uzņēmēji veidos kopīgus produktus un ieviesīs mārketinga pasākumus medicīnas, IT, pārtikas rūpniecības, ģeodatu risinājumu, izglītības un radiācijas mērīšanas tehnoloģiju nozarēs.

Programmas finansējums tiks piešķirts arī apmācību un pieredzes apmaiņas projektiem, kas ir vērsti uz sadarbības attīstīšanu tādās jomās kā pārtikas rūpniecība, kokapstrāde, kosmosa tehnoloģiju izstrāde, tūrisms, amatniecība un sociālajā uzņēmējdarbība, kopīgi sastrādājoties pašvaldībām, uzņēmējdarbības atbalsta organizācijām un nevalstiskajām organizācijām.

Savukārt sadarbības projektos, kas tika atlasīti tūrisma atbalsta jomā, tiks izveidoti jauni pārrobežu tūrisma maršruti – pārgājieni gar Baltijas jūras piekrasti, Livonijas kulinārijas ceļš, “Zaļais dzelzceļš”, “Industriālais mantojums”, kā arī plānots attīstīt kopīgu UNESCO tūrisma piedāvājumu.

Ne mazāk nozīmīgi ir arī projekti, kas savas aktivitātes ieviesīs tādās jomās kā zināšanu padziļināšana par efektīvu resursu izmantošanu, nodarbinātības veicināšana pierobežā un kopīgās pārvaldības iniciatīvas Rīgas jūras līcī.

Programmas Uzraudzības komitejas atbalsts tika saņemts arī vērienīgam sadarbības projektam, kura ietvaros plānots izveidot kopīgu dvīņu pilsētu Valgas un Valkas centru.

Pirmos projektu ieviešanas rezultātus varētu sagaidīt 2019. gadā. 

Vairāk informācijas par atlasītiem projektiem pieejama Igaunijas-Latvijas programmas mājas lapā šeit. http://www.estlat.eu/news/programme-news/7256/

Informāciju sagatavoja:
Vineta  Šnore
Programmas konsultante
Tel: + 371 66164681
Mob: + 371 29274310
E-mail: vineta.snore@estlat.eu 

Notikumu kalendārs