Drukāt

Ādažu Brīvās Valdorfa skolai būs sava sporta zāle

2015-02-24

20.februārī VRAA parakstīja līgumu ar biedrību „Privātā vidusskola ĀBVS” par projekta „Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāles būvniecība” īstenošanu.

Projekts tiks īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" projektu iesniegumu atklāta konkursa "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība" ietvaros.

Līdz šim Ādažu Brīvā Valdorfa skola savām sporta aktivitātēm izmantoja Ādažu sporta centra un Ādažu sporta kompleksa telpas - ēkas, kas būvētas pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados un kuras nenodrošina nepieciešamos sanitāros apstākļus. Pašreiz tuvākā sporta zāle atrodas 2 km attālumā no skolas. Īstenojamā projekta ietvaros plānots uzbūvēt modernu sporta zāli, kas atbildīs visaugstākajiem energoefektivitātes kritērijiem.

Projekta realizācija tiks īstenota sadarbībā ar Norvēģijas uzņēmumu Solenergi FUSen AS. Uzņēmums kā Norvēģijas partneris nodrošinās konsultācijas un autoruzraudzību atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju uzstādīšanā.

Plānotās projekta izmaksas ir 1 086 846,97 EUR, kur programmas līdzfinansējums ir 978 162,27 EUR, bet „Biedrības “Privātā vidusskola ĀBVS”” līdzfinansējums ir 108 684,70 EUR.

Paredzams, ka projekts tiks īstenots līdz 2016.gada 30.aprīlim.

Kopumā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" atklātā konkursa ietvaros tika apstiprināti septiņi projekti:

  • Nīcas novada domes projektu „Zema enerģijas patēriņa ēkas "Nīcas sporta halle" jaunbūve Nīcas novadā”;
  • Biedrības "Privātā vidusskola ĀBVS" projektu „Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāles būvniecība”;
  • Nodibinājuma "Ventspils Augsto tehnoloģiju parks" projektu „Zinātnes un tehnoloģiju muzeja "Kurzemes Democentrs" ēkas jaunbūve”;
  • SIA "Balteneko" projektu „Inovatīvas biomasas gazifikācijas tehnoloģijas izstrāde singāzes ieguvei”;
  • SIA "KEPP EU" projektu „Energoefektīvas tehnoloģijas izstrāde polikristāliskā silīcija ražošanai”;
  • Jelgavas pilsētas domes projektu „Energoefektīvu risinājumu piemērošana ilgtspējīgām ēkām Jelgavā”;
  • Alojas novada domes projektu „Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs  - bibliotēka "Sala"”.

2014.gada 8.aprīlī Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) izsludināja projektu iesniegšanu atklātam konkursam "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība". Līdz 2014.gada 8.oktobrim tika iesniegti 23 projekti.

Atklāta konkursa mērķis ir ieviest un demonstrēt Latvijā zema oglekļa dioksīda risinājumus – energoefektīvas tehnoloģijas un risinājumus ilgtspējīgām ēkām, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu enerģijas ražošanai un citas jaunās (inovatīvas) tehnoloģijas (tai skaitā tehnoloģiskos procesus) vai produktus (arī preces un pakalpojumus), kas samazina CO2 emisijas.

Kopējais atklāta konkursa ietvaros pieejamais programmas līdzfinansējums ir 5 milj. EUR. Pieprasītais programmas līdzfinansējums sastādīja vairāk nekā 14.1 milj. EUR.

Notikumu kalendārs