Drukāt

Informācija par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" atklātajam konkursam iesniegtajiem projektu iesniegumiem

2014-10-21

2014. gada 8. aprīlī Valsts reģionālās attīstības aģentūra izsludināja projektu iesniegumu atklātu konkursu "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība" (turpmāk – atklāts konkurss). Projektu iesniegumu pieņemšana norisinājās līdz 2014. gada 8. oktobrim.

Atklātā konkursa ietvaros tika saņemti un reģistrēti 23 projektu iesniegumi, tai skaitā:

15 projektu iesniegumi atbalsta jomas „Energoefektivitātes pasākumu īstenošana un atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju uzstādīšana, būvējot zema enerģijas patēriņa ēkas, kā arī rekonstruējot esošas ēkas” ietvaros;

3 projektu iesniegumi atbalsta jomas „Atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošana siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai” ietvaros;

5 projektu iesniegumi atbalsta jomas „Inovatīva (jauna) produkta vai tehnoloģijas izveide, testēšana un demonstrēšana, kā arī esošas tehnoloģijas pilnveidošana, testēšana un demonstrēšana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ne-emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas sektorā” ietvaros.

Šobrīd norit iesniegto projektu iesniegumu vērtēšana. Plānots, ka lēmumi par projektu iesniegumu apstiprināšanu vai noraidīšanu tiks pieņemti līdz 2014. gada beigām.

Atklāta konkursa mērķis ir ieviest un demonstrēt Latvijā zema oglekļa dioksīda risinājumus – energoefektīvas tehnoloģijas un risinājumus ilgtspējīgām ēkām, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu enerģijas ražošanai un citas jaunās (inovatīvas) tehnoloģijas (tai skaitā tehnoloģiskos procesus) vai produktus (arī preces un pakalpojumus), kas samazina CO2 emisijas.

Kopējais atklāta konkursa ietvaros pieejamais programmas līdzfinansējums ir 5 milj. EUR. Pieprasītais programmas līdzfinansējums sastāda vairāk nekā 14.1 milj. EUR.

Papildinformācija pieejama Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļa vietnes www.vraa.gov.lv sadaļā: EEZ finanšu instruments 2009-2014.

image, 120x92px, 32.55 KB

Notikumu kalendārs