Drukāt

Informācija par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" neliela apjoma grantu shēmas ietvaros iesniegtajiem projektu iesniegumiem

2014-10-21

2014. gada 20. jūnijā Valsts reģionālās attīstības aģentūra izsludināja neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atklātu konkursu "Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām" (turpmāk – grantu shēma). Projektu iesniegumu pieņemšana noslēdzās 2014. gada 19. septembrī.

Grantu shēmas ietvaros tika saņemti un reģistrēti 63 projektu iesniegumi, tai skaitā:

13 projektu iesniegumi atbalsta jomas „Izpratnes paaugstināšana klimata pārmaiņu jomā, izstrādājot un organizējot apmācības un izstrādājot izglītības un studiju programmu moduļus” ietvaros;

28
projektu iesniegumi atbalsta jomas „Izglītojošu projektu un informatīvu kampaņu organizēšana, lai veicinātu sabiedrības izpratni un zināšanas par klimata pārmaiņām” ietvaros;

22
projektu iesniegumi atbalsta jomas „Kapacitātes paaugstināšana, izstrādājot pētījumus klimata pārmaiņu jomā” ietvaros.

Šobrīd norit iesniegto projektu iesniegumu vērtēšana. Plānots, ka lēmumi par projektu iesniegumu apstiprināšanu vai noraidīšanu tiks pieņemti līdz 2014. gada beigām.

Grantu shēmas konkursa mērķis ir palielināt programmas „Nacionālā klimata politika” mērķa grupu (ar programmas jomu – pielāgošanās klimata pārmaiņām – saistītās valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības, zinātniskās un izglītības institūcijas, komersanti, biedrības un nodibinājumi) zināšanas un kapacitāti, lai veicinātu sabiedrības iesaisti klimata pārmaiņu novēršanā un pielāgošanās klimata pārmaiņām politikas pasākumu īstenošanā.

Kopējais grantu shēmas ietvaros pieejamais programmas līdzfinansējums ir 1 718 044 EUR. Pieprasītais programmas līdzfinansējums sastāda vairāk nekā 6.7 milj. EUR.

Papildinformācija pieejama Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļa vietnes www.vraa.gov.lv sadaļā: EEZ finanšu instruments 2009-2014.

image, 120x92px, 32.55 KB

Notikumu kalendārs