Drukāt

Aicinām uz semināru ciklu „Investīciju piesaistes indekss pašvaldībām un to pielietojums”

2014-09-25

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” ietvaros organizē semināru ciklu - „Investīciju piesaistes indekss pašvaldībām un to pielietojums”.

VRAA kā projekta partneris, sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību un Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociāciju (Kommunesektorens organisasijon - KS) projekta gaitā veidos lietpratīgas pārvaldības veicināšanas instrumentu – “mācīties salīdzinot” (benchlearning) sistēmu, lai uzlabotu pašvaldības praktisko darbību, daloties zināšanās un informācijā.

Semināri būs veltīti investīciju piesaistes indeksam pašvaldībām (IPIP), kura aprēķināšanai VRAA ir apkopojusi nepieciešamos datus un veikusi indeksa vērtību aprēķinus visām Latvijas pašvaldībām. Semināros tiks izskaidrota IPIP aprēķināšanas metodika, tajā iekļautie rādītāji un IPIP pielietošanas jomas. Semināru laikā būs iespējams padziļināt zināšanas par darbu reģionālās attīstības indikatoru moduļa (RAIM) autorizētājā darba vidē, veidojot atskaites un atlasot rādītājus Latvijas pašvaldību “mācīties salīdzinot” sistēmai. VARAM atbildīgie darbinieki stāstīs par pašvaldību lomu investīciju piesaistē.

Semināros aicinām piedalīties pašvaldību vadītājus, vadošos speciālistus un darbiniekus, kas reģistrēti darbam RAIM autorizētajā vidē.


Projekts „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” tiek īstenots, izmantojot 2,12 miljonu eiro piešķīrumu no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”. Projekta mērķis ir stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu mācīties salīdzinot sistēmu, kas ir balstīta uz salīdzināmās bāzes metodes principiem un izmanto salīdzināmo datu bāzi pašvaldību veiktspējas uzlabošanai. Lai nostiprinātu pašvaldību lietpratīgu pārvaldību, mācīties salīdzinot sistēmas ietvaros tiks iekļauta arī pašvaldību stratēģiskās vadīšanas ieviešana, par pamatu izvēloties pašvaldību mārketingu kā vienu no stratēģiskās vadīšanas formām.


image, 150x102px, 10.91 KB

Notikumu kalendārs