Drukāt

Reģionālo semināru cikls „Instrumenti ilgtspējīgai uzņēmēju un pašvaldību sadarbībai inovāciju un teritorijas pārvaldības jomā”

2014-05-08

Valsts reģionālās attīstības aģentūra rīkos četrus reģionālos seminārus Liepājā, Rēzeknē, Jelgavā un Valmierā, lai iepazīstinātu Latvijas pašvaldību uzņēmējdarbības vides speciālistus, attīstības plānotājus un vietējos uzņēmējus ar iespējām kā uzlabot un veicināt pozitīvu uzņēmējdarbības vides attīstību Latvijas reģionos. 

Semināros tiks prezentēti dažādi instrumenti, kas izstrādāti Valsts reģionālās attīstības aģentūras (Aģentūra) starptautisko projektu „Vienots Centrālbaltijas mājas tirgus (Home market)” un „Science link” ietvaros, kā arī skaidrotas citu Aģentūras projektu - portāla Latvija.lv un Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) sniegtās iespējas gan uzņēmējiem, gan pašvaldību darbiniekiem.

„Science link” – iespēja uzlabot uzņēmējdarbības konkurētspēju ar zinātnes palīdzību

Šī projekta mērķis ir veicināt uzņēmēju un zinātnieku sadarbību, kā arī tehnoloģiju komercializāciju. Semināra dalībniek varēs uzzināt vairāk par rīku, kas izstrādāts „Science link” projekta ietvaros interneta vietnē www.science-link.vraa.gov.lv, lai atvieglotu sadarbības uzsākšanu starp uzņēmējiem un zinātniekiem. Atverot mājas lapu, apmeklētājs var izvēlēties kādu no diviem piedāvātajiem ceļiem – „Ceļš pie zinātniekiem” vai „Ceļš pie uzņēmējiem”. Izvēloties kādu no tiem un sekojot norādēm, iespējams atrast sadarbības partnerus un/vai klientus attiecīgajā jomā.
Projekta ietvaros ir izstrādāta arī koncentrēta rokasgrāmata un terminu skaidrojums, kas palīdzēs saprasties un veidot sekmīgāku sadarbību starp uzņēmējiem un zinātniekiem.

Teritorijas marketinga stratēģija – veids, kā izmantot teritorijas potenciālu uzņēmējdarbības attīstībai

Teritorijas marketinga stratēģija ir dažādi interpretēts koncepts, kura galveno mērķi tās veidotāji nereti aizmirst. Teritorijas marketinga stratēģijas galvenā mērķauditorija ir teritorijas esošie iedzīvotāji un viņu vēlmes. Uz šīs primārās mērķauditorijas bāzes tiek būvētas gan aktivitātes stratēģijas īstenošanai, gan vietas zīmola veidošana ārējo publiku piesaistīšanai.
Jebkurā teritorijas marketinga stratēģijā ir posmi un principi tās izstrādē, kas sakritīs visām teritorijām. Apzinoties, cik nozīmīga ir šādas stratēģijas izveide, „Home market” projektā daļa šī procesa tika sistematizēta, lai atvieglotu stratēģijas izstrādi pašvaldību darbiniekiem, kas ar to saskaras, iespējams, pirmo reizi. Šie „Home market” projekta ietvaros izveidotie principi paredzēti teritorijas marketinga stratēģijas sadaļai, kas paredz plāna izveidi, kā veiksmīgāk pozicionēt pašvaldības teritoriju un tās uzņēmējus ārējos tirgos. Prezentācija sniegs detalizētāku informāciju par koncepta pielietojumu, aktualitāti un stratēģijas izveidei pieejamajiem rīkiem. 

Elektronisko iepirkumu sistēma – reģionālo uzņēmēju iespējas

Elektronisko iepirkumu sistēma (EIS) ir pirmā iepirkumu sistēma Baltijas valstīs, kuras darbojas kopš 2009. gada 1. jūnija.
EIS pamatā ir elektronisko katalogu princips, kurš darbojas līdzīgi interneta veikalam publiskā sektora organizācijām. Dažādu preču un pakalpojumu katalogos savas preces piedāvā vairāki piegādātāji, kuri šīs tiesības ieguvuši, piedaloties Aģentūras rīkotajās iepirkumu procedūrās. 2013. gadā apgrozījums EIS katalogos pārsniedza 30 miljonus eiro.
EIS lietotājiem ir virkne priekšrocību, piemēram, pircēji – valsts un pašvaldību iestādes – tiek atslogotas no iepirkumu organizēšanas. Tos veic centralizēti, nodrošinot preču pasūtīšanu ar Elektronisko iepirkumu sistēmas starpniecību.
Arī uzņēmējiem EIS nodrošina virkni priekšrocību, t.sk. sistēma paredz mehānismus mazo, vidējo un reģionu uzņēmēju veiksmīgai dalībai tajā. Semināra dalībnieki varēs saņemt plašāku informāciju par uzņēmēju iespējām piedāvāt savas preces EIS katalogos un dažādām priekšrocībām, kas paredzētas īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem.

www.latvija.lv – e-pakalpojumi uzņēmēju ērtībām un attīstībai
Kopš darbības uzsākšanas 2006. gadā portāls Latvija.lv kļuvis par plašāko internetā pieejamo informācijas avotu par valsts un pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem. Šobrīd portāls ne tikai satur informāciju par 1950 dažādiem privātpersonām un uzņēmējiem pieejamiem pakalpojumiem, ko sniedz valsts un pašvaldības iestādes, bet arī nodrošina pieeju 70 e-pakalpojumiem, un to skaits ar katru gadu pieaug. Ieguvēji ir gan iedzīvotāji un uzņēmēji, kuriem nav jāmēro ceļš līdz dažādām valsts un pašvaldību iestādēm, pielāgojoties to darba laikiem, bet arī pašas iestādes, kurām tā ir iespēja veidot veiksmīgāku komunikāciju ar sabiedrību un samazināt administratīvās izmaksas.

Aktuālais semināru grafiks, kur var reģistrēties spiežot uz kāda no semināriem:

 Semināri ir daļējo finansēti no Baltijas jūras reģiona programmas projekta "Science link" budžeta līdzekļiem

image, 100x130px, 10.16 KBimage, 160x56px, 5.57 KB

 

Informāciju sagatavoja:

Ronalds Štrauhs
Valsts reģionālās attīstības aģentūras
Sadarbības un informācijas departamenta
Projektu vadītājs

Tālr.: +371 67079031,
Fakss: +371 67079031
E-pasts: ronalds.strauhs@vraa.gov.lv

Attēla avots: www.ihtis.lv

Notikumu kalendārs