Drukāt

Izsludināta projektu pieņemšana mērķprogrammā “Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma”

2017-07-31

Valsts reģionālās attīstības aģentūra informē, ka 2017.gada 31. jūlijā ir izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana atklātam projektu konkursam Latvijas valsts budžeta finansētajā mērķprogrammā “Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma”.

Aprēķināti 2016.gada teritorijas attīstības līmeņa indeksi

2017-07-21

Valsts reģionālās attīstības aģentūra informē, ka ir aprēķināti teritorijas attīstības līmeņa indeksi un teritorijas attīstības līmeņa izmaiņu indeksi pēc 2016.gada datiem plānošanas reģioniem, republikas pilsētām un novadiem.

Iznākušas jaunās VRAA e-ziņas

2017-07-21

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) informē, ka iznācis jaunais VRAA elektroniskais izdevums  “e-Ziņas”, kurā apkopota šī  gada 1. un 2. ceturkšņa (pusgada) statistika.

Elektroniskā pieteikšanās studijām Latvijas augstskolās – no 26. jūnija portālā www.Latvija.lv

2017-06-26

Valsts reģionālās attīstības aģentūra informē, ka š.g. 26. jūnijā valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.Latvija.lv darbu uzsāka e-pakalpojums „Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās”.

Iznākušas jaunās 2017. gada 1. ceturkšņa VRAA e-ziņas

2017-04-24

“Valsts reģionālās attīstības aģentūras e-ziņas” sniedz apkopojošu statistiku par e-pakalpojumu ieviešanu un to lietošanu, vienotās pieteikšanās moduļa integrēšanu valsts iestāžu portālos, maksājuma moduļa izmantošanu, dokumentu integrācijas vidi un datu apmaiņu, kā arī ģeotelpisko datu tīmekļa pakalpju darbību. Visas ziņas šeit.

VRAA ar ERAF atbalstu īstenos E-iepirkumu un e-izsoļu platformas attīstības projektu

2017-03-30

2017.gada 28.martā valdība atbalstīja Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) projekta “E-iepirkumu un e-izsoļu platformas attīstība” iekļaušanu vienotās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) mērķarhitektūrā. Projekts tiks īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu un  tā finansējuma kopējais apjoms ir 2 000 000 eiro.

E-pakalpojumu lietošanas prasmes apgūs Ventspils, Ilūkstes, Rīgas un Babītes iedzīvotāji

2017-03-27

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) informē, ka “E-prasmju nedēļas 2017” laikā 28., 29. 30. un 31. martā VRAA organizē pasākumus Ventspils, Ilūkstes, Rīgas un Babītes bibliotēkās.

Igaunijas-Latvijas programmas ietvaros izsludināts projektu konkurss

2017-03-24

Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam (turpmāk – Igaunijas – Latvijas programma) izsludina 2.projektu konkursu un aicina iesniegt sadarbības projektu idejas šādas jomās:
pārrobežu tūrisma attīstība
– izveidojot pārrobežu tūrisma produktus;
vides aizsardzība
– īstenojot publiskas kampaņas par resursu taupīšanu un kopīgo ūdens resursu pārvaldības iniciatīvas;
darbaspēka kustības atvieglošana
- izveidojot jaunus pakalpojumus pārrobežu darba meklētājiem un darba devējiem.

Pagājušajā gadā Elektronisko iepirkumu sistēmā iegādātas preces par 63 miljoniem eiro

2017-02-02

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) ir apkopojusi datus par Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) darbību aizvadītajā – 2016.gadā. Pagājušajā gadā vairāk nekā 650 valsts un pašvaldību iestādes iegādājušās preces un pakalpojumus par vairāk nekā 63 miljoniem eiro.

Jaunajā Latvija.lv e-ziņu numurā - portāla 2016. gada statistika

2017-01-30

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) informē, ka iznācis valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv e-ziņu 2016. gada statistikas apkopojums. Elektroniskais izdevums informē par 2016. gada populārākajiem e-pakalpojumiem un portāla lietošanu, kā arī sniedz atskatu nozīmīgākajos 2016. gada notikumos. Kopumā portāla Latvija.lv unikālo lietotāju skaits no 2008. līdz 2016. gadam sasniedzis 700 tūkstošus, e-pakalpojumu uzsākšanas reižu skaits - 125 miljonus un iestāžu skaits, kas portālā Latvija.lv sniedz e-pakalpojumus, ir 25.

Finansēšanai Igaunijas-Latvijas programmas ietvaros atlasīti 28 sadarbības projekti

2017-01-24

Šī gada 10.-11.janvārī Tartu (Igaunijā) Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Uzraudzības komiteja izskatīja pirmajā projektu konkursā izvērtētos projektu pieteikumus.

Aprēķinātas pašvaldību budžeta kapacitātes rādītāja vērtības un Valsts budžeta dotācijas (VBD) īpatsvars 2017.gadā.

2017-01-02

Pašvaldību budžeta kapacitātes rādītājs raksturo salīdzinošu pašvaldības finanšu kapacitāti, ko veido vērtētie ieņēmumi uz vienu pašvaldības iedzīvotāju pirms pašvaldību finanšu izlīdzināšanas.

Iznācis portāla Latvija.lv e-ziņu novembra numurs

2016-12-22

Jaunajā e-ziņu numurā apkopota informācija par nozīmīgākajiem novembra notikumiem – VRAA saņēma ikgadējo Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas balvu “Platīna pele 2016”; portāla Latvija.lv e-pakalpojumā “E-iesniegums VSAA pakalpojumiem” pieejams 21 iesniegums elektroniskā formātā; iestājoties 2017. gadam, aktuālāks kļūs e-pakalpojums “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”. E-ziņas informē par šī e-pakalpojuma priekšrocībām.

Valsts reģionālās attīstības aģentūrai piešķirta “Platīna pele 2016”

2016-12-02

                  Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) ikgadējā balva“Platīna pele 2016” VRAA piešķirta par “Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides (DIV) izveidi, pakalpojuma izstrādātājs ir AS “RIX Technologies”.

Informācija par semināriem iepirkumu speciālistiem “Publiskie iepirkumi - šodien un rīt”

2016-11-22

Valsts reģionālās attīstības aģentūra sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju un Finanšu ministriju, šī gada novembrī un decembrī rīko semināru ciklu “Publiskie iepirkumi - šodien un rīt”. Semināri paredzēti valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem, kas koordinē iestāžu iepirkumus, un piegādātājiem.

Rīgā notiks forums Baltijas jūras nākotnei

2016-11-16

2016. gada 23.-24. novembrī Rīgā notiks vērienīgs Baltijas jūras telpiskās plānošanas forums, kas pulcēs ap 250 dalībnieku no 32 valstīm. Foruma mērķis ir veicināt starpvalstu sadarbību un lielāku ieinteresēto pušu iesaisti, kopīgi plānojot Baltijas jūru.

Iznācis portāla Latvija.lv e-ziņu oktobra numurs

2016-11-16

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) informē, ka iznācis valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv e-ziņu 10. numurs.

Eiropas Komisijas pārstāvji atzinīgi novērtē Latvijas Elektronisko iepirkumu sistēmu

2016-11-14

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) informē, ka 2016.gada 9.novembrī VRAA notika tikšanās ar Eiropas Komisijas (EK) E-iepirkumu pārstāvi Marku Kristoferu Šmitu un EK piesaistīto konsultāciju uzņēmuma “PricewaterhouseCoopers” pārstāvi Karmenu Cicirello.

Iznācis portāla Latvija.lv e-ziņu septembra numurs

2016-10-13

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) informē, ka iznācis vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv e-ziņu 9. numurs. Latvija.lv e-ziņas informē, ka no 10. oktobra Rietumu bankas klienti pilnvērtīgi var izmantot portāla Latvija.lv priekšrocības - autentificēties un veikt apmaksu par lietotajiem e-pakalpojumiem.

Tiek pagarināta pieteikšanās Iepirkumu Gada balvas 2016 nominācijām

2016-09-30

Iepirkumu Gada balvas 2016 organizatori vēlas dot iespēju pieteikties tiem pretendentiem, kuri vēl nav paguvuši nosūtīt pieteikumu, tāpēc pieteikšanās nominācijām tiek pagarināta līdz 10.oktobrim. Papildu informācija pieejama šeit  http://bit.ly/IepGadaBalva

Sākas akcija "Iepazīsti Latviju! Iepazīsti RAIM!"

2016-09-23

26. septembrī pulksten 10:30 un 11:30 - Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un Sabiedrības attīstības fakultātē, Jelgavā, Svētes ielā 18 notiks Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) lekcija "Kur atrodami visdetalizētākie dati par Latvijas novadiem?". Lekcija notiks VRAA organizētās akcijas “Iepazīsti Latviju! Iepazīsti RAIM!” ietvaros, kuras mērķis ir popularizēt sociālekonomiskās informācijas portālu www.RAIM.gov.lv. Lekciju vadīs VRAA Vecākais statistiķis Jānis Bruņenieks.

Iznācis portāla Latvija.lv e-ziņu augusta numurs

2016-09-19

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) informē, ka iznācis vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv e-ziņu 8. numurs.

Latvija.lv e-ziņu augusta numurā publicēta informācija par portāla jaunumiem – septiņas valsts un pašvaldību internetvietnes sākušas izmantot Latvija.lv elektronisko maksājumu un autentificēšanās risinājumus.

Jaunas iespējas arī e-pakalpojumā „Iesniegums iestādei” – tagad iedzīvotāji savus iesniegumus var nosūtīt Rīgas domes konkrētai struktūrvienībai, piemēram, Mājokļu un vides komitejai, Rīgas domes priekšsēdētāja birojam, Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejai u.c.

No 19. – 23. septembrim visā Latvijā notiks kampaņa “Dienas bez rindām”

2016-09-16

2016. gada 19. – 23. septembrī visā Latvijā notiks kampaņa „Dienas bez rindām”, kurā vairāk nekā 80 valsts un pašvaldību iestādes konsultēs iedzīvotājus un uzņēmējus par e-pakalpojumu lietošanu. Kampaņu “Dienas bez rindām” 19. septembrī plkst. 11.00 laukumā pie Origo (Stacijas laukumā 1) atklās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretāra vietnieks e-pārvaldes jautājumos Edmunds Beļskis, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Informācijas tehnoloģiju departamenta vadītājs Lauris Lenerts un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu pārvaldes direktors Juris Gaiķis.

Iepirkumu nozares pārstāvji tiks godināti īpašā pasākumā

2016-09-16

Lai popularizētu iepirkumu jomu Latvijā un to nozīmi mūsdienu sabiedrībā, žurnāls “Iepirkumi” sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju 2016.gada 1.decembrī organizēs “Iepirkumu Gada balvu” un konferenci par publisko iepirkumu jomas jautājumiem.

Atvērto durvju dienā VARAM un VRAA aicina vidusskolēnus uzzināt vairāk par e-pakalpojumiem

2016-09-12

Piektdien, 2016.gada 30. septembrī  Atvērto durvju dienā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kopā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru aicina vidusskolēnus uz sarunu par e-pakalpojumu iespējām Latvijā.

Ar skrejriteni pāri Igaunijas – Latvijas robežai

2016-09-05

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma 17. septembrī aicina Igaunijas un Latvijas sadarbības entuziastus – gan jauniešus, gan pieaugušos uz kopīgu talku Lilli dabas mājā, Igaunijā un uz sacensībām ar skrejriteņiem no Igaunijas-Latvijas robežas līdz Ķoņu dzirnavām Latvijā, kur pēc tam notiks kopīga maizes cepšana. Visi pasākumi šajā dienā notiek 2016. gada Eiropas sadarbības dienas ietvaros.

Iznācis portāla Latvija.lv e-ziņu jūlija numurs

2016-08-11

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) informē, ka iznācis vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv e-ziņu 7. numurs.

eAdrese - ērtai un drošai saziņai ar valsti

2016-08-03

Iedzīvotājiem – brīvprātīga lietošana no 2018. gada vidus. Uzņēmējiem – brīvprātīga lietošana no 2019. gada, obligāta no 2020. gada

Elektroniskā pieteikšanās studijām Latvijas augstskolās pieaugusi arī šovasar

2016-07-25

E-pakalpojuma „Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās” uzsākšanas reižu skaits portālā www.latvija.lv palielinās katru gadu.

Aprēķināti jaunie - 2015.gada teritorijas attīstības līmeņa indeksi
 

2016-07-18

Saskaņā ar 2014.gada 1.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 367 „Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība” 1.pielikumā noteikto kārtību, ir aprēķināti 2015.gada teritorijas attīstības līmeņa indeksi un teritorijas attīstības līmeņa izmaiņu indeksi plānošanas reģioniem, republikas pilsētām un novadiem.

Notikumu kalendārs