Drukāt

 Skolēnu pārvadājumu kompensācija 


2009. - 2011.gadā VRAA veica kompensāciju izmaksu novadu pašvaldībām par to administratīvajā teritorijā un blakus teritorijās dzīvojošo, sākot ar 2009.gada 29.maiju reorganizēto un likvidēto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ.

2009.gadā VRAA izmaksāja kompensāciju Ls 71 767.50 apmērā 39 novadu pašvaldībām par reorganizēto un likvidēto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo braukšanas izdevumiem.

2010.gadā 45 novadu pašvaldībām kompensācija izmaksāta Ls 419 587.28 apmērā.

2011. gadā 44 novadu pašvaldībām kompensācija izmaksāta Ls 479 577.43 apmērā.

Saskaņā ar novadu pašvaldību iesniegtajiem sarakstiem likvidēto un reorganizēto skolu skolēnu skaits, kuriem nepieciešams pārvadājums 2011.gadā  ir 2657.
Kompensāciju saņēmušo skolēnu skaits 2011.gadā vidēji ir 83% no kopējā likvidēto un reorganizēto skolu skolēnu skaita. 

 Socialais.png - 18.45 KB Skolēnu pārvadājumu kompensāciju piemēro Sociālās drošības tīkla stratēģijas ietvaros.

Kontaktinformācija:

VRAA Projektu atbalsta departamenta
Valsts un citu finanšu instrumentu atbalsta nodaļas vadītāja
Velga Šķiņķe
Tālr. 67079057
e-pasts velga.skinke@vraa.gov.lv

Aktualizēts 05.01.2012.

Notikumu kalendārs