Drukāt

Mērķdotācijas pašvaldībām


Valsts reģionālās attīstības aģentūra administrē trīs pašvaldību attīstības nacionālos atbalsta instrumentus:

Programmas ietvaros tiek nodrošināta iespēja pašvaldību bibliotēkām bez maksas izmantot internetu un datorus. Pamatojoties uz MK rīkojumu, pašvaldībām tiek piešķirta mērķdotācija bezmaksas interneta un datoru izmantošanai publiskajās bibliotēkās. VRAA programmas ietvaros nodrošina mērķdotāciju izmaksu un izlietošanas uzraudzību.

Sākot ar 2008. gadu VRAA nodrošina mērķdotāciju programmas administrēšanu pašvaldību teritorijas plānojumu un to grozījumu izstrādei. VRAA veic mērķdotāciju izmaksu un projektu uzraudzību. Pārskati par piešķirtās mērķdotācijas un pašvaldību līdzfinansējumu izlietojumu iesniedzami VRAA.

Valsts budžeta dotācijas mērķis ir veicināt novadu veidošanos, kā arī jaunizveidoto novadu pašvaldībām piederošās infrastruktūras attīstību, kura nepieciešama pašvaldības funkciju izpildei. Programmas ietvaros VRAA nodrošina mērķdotācijas izlietošanas uzraudzību VARAM apstiprinātajiem projektiem. 

 Aktualizēts 12.01.2012


Notikumu kalendārs