Drukāt

 Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma


 

Par programmu

Programma tiek īstenota sadarbojoties - Kultūras ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Valsts reģionālās attīstības aģentūrai.

Tās mērķis ir atbalstīt reģionālos un vietējos komerciālos masu informācijas līdzekļus (medijus) sabiedriski nozīmīga satura veidošanā un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanā latviešu valodā atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos. Programmas uzdevums ir stiprināt Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata ceļā uz Latvijas simtgadi.

Programmas ietvaros tiks atbalstīti projekti četrās konkursa kategorijās:

  1. projekti, kas vērsti uz Latvijas sabiedrībai, reģionālai vai vietējai kopienai nozīmīgu notikumu aktualizāciju un to ietekmes padziļinātu skaidrojumu;
  2. projekti, kas nodrošina sabiedrības izglītošanu par Latvijas simtgadi, tās procesiem un norisēm un veicina piederības sajūtu Latvijai;
  3. pētnieciskās un analītiskās žurnālistikas projekti, kas nodrošina medija spēju veikt padziļinātu izpēti un analīzi par sabiedriski nozīmīgiem jautājumiem (jo īpaši saistībā ar valsts drošības apdraudējumu un ārējo ietekmi uz valsts sabiedriski politiskajiem procesiem, kā arī organizēto noziedzību);
  4. projekti, kas nodrošina mediju spēju reaģēt uz safabricēto/manipulatīvo ziņu fenomenu, dekonstruējot melus, jo īpaši saistībā ar valsts drošības apdraudējumu un ārējo ietekmi uz valsts sabiedriski politiskajiem procesiem, un palielinot mediju profesionāļu un mediju lietotāju spējas un zināšanas kritiski vērtēt mediju saturu (medijpratība).

Kopējais programmas finansējums projektiem – 285 000,00 euro.

Reģionālo un vietējo preses izdevumu atbalstam tiek paredzēti 70% (199 500 euro), reģionālo un vietējo audiālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu atbalstam 15% (42 750 euro), reģionālo un vietējo audiovizuālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu atbalstam 15% (42 750 euro) no programmas kopējiem līdzekļiem.

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem:

Apkopojums uz 24.08.2017.

Nolikums

Latvijas valsts budžeta finansētās mērķprogrammas „Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma” konkursa nolikums

Veidlapas

Projekta pieteikuma veidlapa

Projekta budžeta veidlapa (tehniski precizēta 03.08.2017.)

Līguma par projekta īstenošanu teksts (pievienots 24.08.2017)

Projekta īstenošanas satura pārskata veidlapa (pievienota 24.08.2017)

Projekta īstenošanas finanšu atskaites veidlapa (pievienota 11.12.2017)

Normatīvie akti

Latvijas mediju politikas pamatnostādņu 2016.-2020. gadam īstenošanas plāns

Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 2016.-2020. gadam

Likums „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums

 

Kontaktinformācija

Reģionālās attīstības atbalsta departamenta direktors
Harijs Ginters
Tel.67350635
harijs.ginters@vraa.gov.lv

 

Aicinām mediju pārstāvjus uz Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programmas informatīvajiem semināriem, kuros Kultūras ministrija un Valsts reģionālās attīstības aģentūra informēs par programmas nosacījumiem un atbildēs uz potenciālo projekta iesniedzēju jautājumiem.

Lūdzam dalībai semināros pieteikties ne vēlāk kā līdz 14.augustam, rakstot uz e-pasta adresi: Aiga.Grisane@km.gov.lv

Informatīvais seminārs potenciālajiem projektu iesniedzējiem (preses izdevumiem) notiks 2017.gada 15.augustā plkst.14:00 Kultūras ministrijas Lielajā zālē (K.Valdemāra iela 11a).

Informatīvais seminārs potenciālajiem projektu iesniedzējiem (radio un TV) notiks 2017.gada 17.augustā plkst.13:00 Kultūras ministrijas Lielajā zālē (K.Valdemāra iela 11a).


Dalība semināros ir bez maksas.

 

Notikumu kalendārs