Drukāt

 Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programmaProgrammas mērķis ir stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, kuras uzdevumi ir stiprināt Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata Latvijas simtgadē.

Programma tiek realizēta 2 (divās) apakšprogrammās projektu konkursu kārtībā:

  1. Atbalsts reģionālajiem un vietējiem komerciālajiem masu informācijas līdzekļiem (medijiem) Latvijā. Apakšprogrammā pieejamais finansējums 427 500 (četri simti divdesmit septiņi tūkstoši pieci simti euro);
  2. Atbalsts sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanai medijos Latgales plānošanas reģionā. Papildu Programmas kopējiem uzdevumiem apakšprogrammai ir arī uzdevums stiprināt latgalisko kultūrtelpu. Apakšprogrammā pieejamais finansējums 142 500 (viens simts četrdesmit divi tūkstoši pieci simti euro).

Apakšprogrammas “Atbalsts reģionālajiem un vietējiem komerciālajiem masu informācijas līdzekļiem (medijiem) Latvijā” ietvaros projektu iesniegumus var iesniegt reģionālie un vietējie preses izdevumi un reģionālie un vietējie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kas veido redakcionāli neatkarīgu žurnālistikas saturu.

Apakšprogrammas “Atbalsts sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanai medijos Latgales plānošanas reģionā” ietvaros projektu iesniegumus var iesniegt preses izdevumi, elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, interneta vietnes, kā arī neatkarīgie producenti, biedrības un nodibinājumi, kas veido redakcionāli neatkarīgu žurnālistikas saturu. Pretendentu pamatmērķauditorijai  jāatrodas Latgales plānošanas reģiona teritorijā.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2018.gada 4.jūnijam.

Projekta iesniegumu var iesniegt:

  • personīgi (līdz plkst. 17:00) vai pa pastu Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Alberta ielā 10, Rīgā, LV-1010 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā);
  • elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: pasts@vraa.gov.lv

 Atbalsts reģionālajiem un vietējiem komerciālajiem masu informācijas līdzekļiem (medijiem) Latvijā

Nolikums

Projekta iesnieguma veidlapa

Projekta budžetsAtbalsts sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanai medijos Latgales plānošanas reģionā

Nolikums

Projekta iesnieguma veidlapa

Projekta budžetsNormatīvie akti

Latvijas mediju politikas pamatnostādņu 2016.-2020. gadam īstenošanas plāns

Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 2016.-2020. gadam

Likums „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums


 

Aicinām uz Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programmas informatīvajiem semināriem, kuros Kultūras ministrija un Valsts reģionālās attīstības aģentūra informēs par programmas nosacījumiem un labprāt atbildēs uz potenciālo projekta iesniedzēju jautājumiem.

  • Informatīvais seminārs potenciālajiem projektu iesniedzējiem (radio un TV) notiks 2018.gada 10.maijā plkst.11:00-12.30. Kultūras ministrijas Lielajā zālē (K.Valdemāra iela 11a).
  • Informatīvais seminārs potenciālajiem projektu iesniedzējiem (preses izdevumiem) notiks 2018.gada 10.maijā plkst.13:00.-14.30. Kultūras ministrijas Lielajā zālē (K.Valdemāra iela 11a).
  • Potenciālie projektu iesniedzēji, kas pretendē uz atbalstu 2.apakšprogrammā „Atbalsts sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanai medijos Latgales plānošanas reģionā” , var ierasties pēc izvēles vienā vai otrā plkst. laikā, jo par šo apakšprogrammu informācija tiks sniegta abu informatīvo semināru 2.daļā.

Dalība semināros ir bez maksas.

Lūdzam dalībai semināros pieteikties ne vēlāk kā līdz 9.maijam, rakstot uz e-pasta adresi: Klinta.Locmele@km.gov.lv. Ja ir jau radušies konkrēti jautājumi, lūgums tos iesūtīt uz e-pasta adresi Klinta.Locmele@km.gov.lv divas dienas  pirms semināra – t.i. – līdz 8.maijam.

 

 

Kontaktinformācija

Projektu uzraudzības departamenta direktora vietnieks
Harijs Ginters
Tel.67350635
harijs.ginters@vraa.gov.lv

Notikumu kalendārs