Drukāt

Radošo darbu konkurss izglītības iestāžu 1. - 8.klašu skolēniem „Mana Latvijas goda ģimene”


 

image, 300x107px, 20.32 KB

 

Mērķis

Konkursa mērķis ir aktualizēt ģimenes un bērna kā vērtības apzināšanos un novērtēšanu sabiedrībā, īpaši akcentējot bērna lomu ģimenē un sabiedrībā. Dalība konkursā motivēs bērnus apzināties ģimenes vērtības un savu kā bērna lomu ģimenē.

Kas var piedalīties?

Konkursā var piedalīties jebkuras Latvijas Republikā reģistrētas vispārējās izglītības iestādes 1. - 8.klašu skolēni (turpmāk tekstā – dalībnieki vai konkursa dalībnieki).

Konkursa noteikumi

 1. Radošais darbs – literārs darbs par tēmu “Mana Latvijas Goda ģimene”. Tas var būt domraksts, dzejolis vai cita veida literārs darbs.
 2. Katra klase dalībai konkursā var izvirzīt ne vairāk kā trīs radošos darbus.
 3. Darbā jāatspoguļo kāds pieredzes stāsts vai vīzija par to, kāda ir vai kādai vajadzētu būt Latvijas Goda ģimenei.
 4. Radošais darbs jāizpilda rakstiskā formā A4 lapas formātā, darba apjoms ir neierobežots.
 5. Darbu iesniegšanas termiņš: 2018.gada 25.aprīlis.
 6. Darbus iesniegt:
 • nosūtot pa pastu* ar norādi „Radošo darbu konkursam „Mana Latvijas Goda ģimene”” uz adresi: Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Alberta iela 10, Rīga, LV-1010 vai elektroniski (ja darbi tiek ieskenēti un pieejami elektroniskā formā) uz e-pastu: konkurss@vraa.gov.lv;
 • personīgi iesniedzot Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Alberta iela 10, Rīga, LV-1010, Radošo darbu konkursam „Mana Latvijas Goda ģimene”.

*Nosūtot pa pastu, jāparedz, ka darbi Valsts reģionālās attīstības aģentūrā tiek saņemti līdz 25.04.2018 (ieskaitot).

 Uzvarētāja noteikšana

 1. No visiem iesūtītajiem darbiem tiek izvēlēti 6 (seši) labākie radošie darbi.
 2. Visus konkursam pieteiktos radošos darbus vērtēs Organizatora izveidota žūrijas komisija.
 3. Iesūtīto darbu vērtēšanas kritēriji:
 • atbilstība konkursa formālajiem kritērijiem (dalībnieku vecums, iesūtīšanas termiņš, atbilstība šī nolikuma noteikumiem);
 • darba atbilstība tēmai;
 • darba atbilstība konkursa mērķim;
 • oriģinalitāte;
 • darba gramatiskais izpildījums.

       4. Konkursa rezultāti līdz 2018.gada 2.maijam tiks atspoguļoti mājas lapā www.vraa.gov.lv un www.laiksberniem.lv. Uzvarētāji tiks informēti individuāli, nosūtot e-pasta vēstuli uz iesniedzēja norādīto e-pasta adresi.

Konkursa balva

 1. Sešu labāko darbu autoru (skolēnu) pārstāvētās skolas balvā saņems bezmaksas Rīgas Motormuzeja apmeklējumu Rīgā, Sergeja Eizenšteina iela 8 50 (piecdesmit) personām (tajā skaitā, skolēni un pavadošās personas (skolotāji, vecāki)) 2018.gada 15.maijā pasākuma “Ģimenes dienas svētki” ietvaros. Organizators nodrošina bezmaksas transportu nokļūšanai uz Rīgas Motormuzeju.
 2. Labākie konkursam pieteiktie darbi tiks publicēti pasākuma “Latvijas Goda ģimenes gads” informatīvās kampaņas ietvaros.
 3. Organizatoram ir tiesības piešķirt papildu veicināšanas balvas.

PILNS KONKURSA NOLIKUMS

Notikumu kalendārs