Drukāt

 Sabiedrības līdzdalība


 

2011. un 2014.gadā SIA "Factum" Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzdevumā veica pētījumus par VRAA mērķgrupu apmierinātību ar sniegtajiem pakalpojumiem. Pētījumu sagatavošanas gaitā tika aptaujāti un intervēti pašvaldību pārstāvji, kuru darbs ir saistīts ar struktūrfondu apgūšanu.

Notikumu kalendārs