Drukāt

Pakalpojumu katalogsInformācija iedzīvotājiem

Pakalpojumu katalogs ir pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv, kas ir vienotais piekļuves punkts Latvijas valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumiem.

Pakalpojumu katalogā ir apkopota informācija par pakalpojumiem, ko iedzīvotājiem un uzņēmumiem sniedz valsts un pašvaldību iestādes. Ja iestāde nenodrošina pakalpojuma  sniegšanu  elektroniski – Jūs saņemsiet visu informāciju par citiem pakalpojuma saņemšanas veidiem un iespējām.Informācija iestādēm

Pakalpojumu katalogs publiski ir pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv. Katalogā ir apkopota valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu sagatavotā informācija par sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem. 

Lai pēc iespējas vienkāršāk un ērtāk iestādes darbinieks varētu strādāt ar pakalpojuma apraksta sagatavošanu, pakalpojumu aprakstīšanai ir izstrādāta vienota forma. Pakalpojuma apraksta sagatavošana notiek īpaši sagatavotā darba vidē VISS portālā, kur iestāžu darbiniekiem (sistēmas lietotājiem) tiek piešķirts lietotāja vārds un parole darbam ar sistēmu un nodrošināta pakalpojumu aprakstu administrēšana – informācijas ievade, publicēšana, labošana, papildināšana un dzēšana.


Ko iegūst iestāde?

  • Vienots un strukturēts informācijas avots par sniegtajiem pakalpojumiem;
  • Uzziņas avots iestādes darbiniekiem par pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem;
  • Uzziņas avots Vienoto klientu apkalpošanas centru darbiniekiem;
  • Uzziņas avots iestādes klientiem par pakalpojumiem un to saņemšanas iespējām;
  • Iestādes darbinieka (sistēmas lietotāja) darba vieta informācijas par pakalpojumu pārvaldībai;
  • Iespēja attēlot informāciju par pakalpojumu arī iestādes mājas lapā;
  • Metodiskais un konsultatīvais atbalsts.

Kas iestādei jādara?

Publiskā pakalpojuma informācijas ievade notiek Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) vidē. Lai strādātu VISS vidē, iestādes darbiniekam ir nepieciešams lietotāja vārds un parole. Lai saņemtu lietotāja vārdu un paroli, lūdzam aizpildīt pieteikuma veidlapu un atsūtīt no iestādes oficiālās elektroniskā pasta adreses pieteikumu uz e-pasta adresi:pakalpojumi@vraa.gov.lvVienas pieturas aģentūras principi

Vienas pieturas aģentūras principa īstenošana nodrošinātu valsts pārvaldes institūciju savstarpējo sadarbību saskaņā ar labas pārvaldības principu, kā rezultātā iedzīvotājiem būtu iespēja saņemt nepieciešamo informāciju un pārvaldes pakalpojumus vienuviet, personīgi nevēršoties kompetentajā iestādē, kura izskata iesniegto pieteikumu, saskaņo to un pieņem lēmumu par pieprasīto pārvaldes pakalpojumu izpildi.
 
Lai atvieglotu iestādēm Vienas pieturas aģentūras principu ieviešanu gan iestādes ietvaros, gan valstiskā skatījumā vienotai informācijas pieejamībai internetā tiek piedāvāts izmantot Publisko pakalpojumu katalogu valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv.

2011.gada 9. augustā Ministru kabinets apstiprināja Vienas pieturas aģentūras (VPA) koncepciju, kura nosaka jaunu regulējumu par informācijas iekļaušanu, atjaunošanu un kārtošanu portālā www.latvija.lv un publisko pakalpojumu katalogā. kas nosaka:


Visām ministrijām un to padotības institūcijām līdz 2011.gada 1.oktobrim aktualizēt Publisko pakalpojumu katalogā informāciju par institūcijas sniegtajiem pakalpojumiem.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra direktīvas 2006/123/EK K par pakalpojumiem iekšējā tirgū  prasībām no 2009.gada 28.maija iestādēm ir pienākums papildināt Publisko pakalpojumu katalogā iekļauto informāciju ar pakalpojumiem uzņēmējiem, kā arī sagatavot publicēšanai vēl katalogā neiekļautos pakalpojumu aprakstus. Šis pienākums iestādēm ir noteikts saskaņā ar Ministru kabineta 13.09.2011.  rīkojums Nr.446 (prot. Nr.47 16.§)

Īpaši norādījumi, aizpildot pakalpojumu, kas attiecas uz direktīvu, aprakstu

Lai saņemtu atbildes uz Jūs interesējošiem jautājumiem saistībā ar Pakalpojumu katalogu un valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv,  lūdzu, sazinieties ar valsts reģionālās attīstības aģentūras Integrācijas nodaļas speciālistiem 

pa tālruni: 67502757 vai e-pastu: pakalpojumi@vraa.gov.lv.

 

Notikumu kalendārs