Drukāt

ES teritoriālās sadarbības programmu birojs


Eiropas Savienības teritoriālās sadarbības programmu birojs darbu uzsāka 2008.gadā. Tā galvenais uzdevums ir nodrošināt Eiropas Savienības teritoriālās sadarbības programmu darbu.

Eiropas Savienības teritoriālās sadarbība, ir Eiropas Kopienas iniciatīva, kas ir INTERREG III programmu turpinājums un kas tiek finansēta no Eiropas Reģionālās attīstības fonda.

Eiropas teritoriālās sadarbības uzdevums ir pastiprināt līdzšinējo sadarbību pārrobežu, valstu un starpreģionu līmenī, lai veicinātu sociālo un ekonomisko attīstību, kā arī labvēlīgu vidi dzīvošanai un tūrismam. Konkrētas sadarbības prioritātes ir noteiktas katrā no sadarbības programmām.

Eiropas Savienības teritoriālās sadarbības programmu birojs nodrošina darbu:

  • Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmai 2014. – 2020. gadam (programmas mājas lapa:www.estlat.eu).
  • Interreg Baltijas jūras reģiona programma 2014.  2020.gadam (programmas mājas lapa: http://interreg-baltic.eu).

Galvenie biroja uzdevumi:

  • atbalsts programmās iesaistītajām Eiropas Savienības dalībvalstīm teritoriālās sadarbības programmu ieviešanā;
  • atbalsts projektu izstrādē un īstenošanā;
  • projektu iesniegumu vērtēšana;
  • projektu progresa uzraudzība;
  • sadarbība ar organizācijām, institūcijām un tīkliem, kas darbojas Baltijas jūras reģionā;
  • informācijas nodrošināšana par ES teritoriālās sadarbības programmām.

Notikumu kalendārs