Drukāt

 Normatīvie akti

  • Saistošie dokumenti 2007.-2013.gada programmēšanas periodā – Latvijas Republikas tiesību akti, Eiropas Savienības tiesību akti, 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas perioda dokumentācija un Eiropas Komisijas izstrādātās vadlīnijas – ir pieejami ES fondu mājas lapā www.esfondi.lv
  • Nav spēkā. Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumi Nr.815 „Noteikumi par kritērijiem valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām un plānošanas reģioniem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai” pieejami šeit: http://www.vestnesis.lv/index.php?menu=doc&id=182147&laidiens_id=6860

Notikumu kalendārs