Drukāt

Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība. Aktivitāte slēgta


 

 

Par aktivitāti

Aktivitātes mērķis ir nodrošināt Rīgas pilsētas degradēto teritoriju revitalizāciju (funkcionālo aktivizēšanu) saskaņā ar integrēto pašvaldības attīstības programmu, tādā veidā veicinot Latvijas galvaspilsētas turpmākās sociāli ekonomiskās izaugsmes priekšnosacījumu veidošanos.

Finansējuma saņēmējs ir Rīgas pilsētas pašvaldība.

Kopējais aktivitātei pieejamais finansējums ir 8 268 281 lati, tajā skaitā, ERAF finansējums ir 7 028 040 lati un nacionālais publiskais finansējums ir 1 240 241 lati.

Noslēgtie līgumi

Informācija par noslēgtajiem līgumiem

Projektu īstenošanas veidlapas

Pēcieviešanas pārskata veidlapa (13.05.2016.)

Normatīvie akti  Ministru kabineta noteikumi Nr.615 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.2.aktivitāti "Rīgas pilsētas ilgtspējīga attīstība".

Notikumu kalendārs