Drukāt

Aktivitātes "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai" ietvaros noslēgtie līgumi


Nr.

ES fonda finansējuma saņēmējs

Projekta nosaukums

Informācija
par projektu

Informācija par projektu finansējuma saņēmēja mājas lapā

1.

Preiļu novada dome

Gājēju ietves un veloceliņa izbūve no Brīvības ielas Preiļos Līču ciema virzienā

šeit

www.preili.lv

2.

Siguldas novada pašvaldība 

Dzelzceļa stacijas ēkas un stacijas laukuma rekonstrukcija

šeit

www.sigulda.lv

3.

Jelgavas novada pašvaldība

Jelgavas novada pašvaldības administratīvās ēkas rekonstrukcija, energoefektivitātes paaugstināšana un tās pieejamības nodrošināšana

šeit

www.jelgavasnovads.lv

4.

Alūksnes novada pašvaldība

Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Vecās pils” renovācijas pabeigšana Alūksnes Mākslas skolas un novada iedzīvotāju vajadzībām

šeit

www.aluksne.lv

5.

Limbažu novada pašvaldība

Limbažu novada pašvaldības ēku renovācija un pieejamības nodrošināšana

šeit

www.limbazi.lv

6.

Aizputes novada pašvaldība

Ēku rekonstrukcija Aizputes novada pašvaldības sociālo, mūžizglītības pakalpojumu un tūrisma informācijas funkciju attīstībai

šeit

www.aizputesnovads.lv

7.

Balvu novada pašvaldība

Balvu Valsts ģimnāzijas kompleksa rekonstrukcija. 1.kārta

šeit

www.balvi.lv

8.

Preiļu novada dome

Preiļu novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība

šeit

www.preili.lv

9.

Daugavpils novada dome

Daugavpils novada izglītības iestāžu konkurētspējas uzlabošana un izglītības pakalpojuma pieejamības paaugstināšana

šeit

www.dnd.lv

10.

Preiļu novada dome

Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana

šeit

www.preili.lv

11.

Rēzeknes novada pašvaldība

Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras attīstība

šeit

www.rezekne.lv

12.

Tukuma novada dome

Tukuma pilsētas ielu infrastruktūras sakārtošana pēc ūdenssaimniecības attīstības projektu realizācijas (1.kārta)

šeit

www.tukums.lv

13.

Grobiņas novada dome

Grobiņas pilsētas izglītības iestāžu funkcionalitātes uzlabošana

šeit

www.grobina.lv

14.

Alūksnes novada pašvaldība

Uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu un Brūža ēkas rekonstrukcija  Alūksnes pilsētā 

šeit

www.aluksne.lv

15.

Tukuma novada dome

Tukuma pilsētas ielu infrastruktūras sakārtošana pēc ūdenssaimniecības attīstības projektu realizācijas (2.kārta)

šeit

www.tukums.lv

16.

Bauskas novada dome

Kraujas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai

 šeit www.bauska.lv 


Notikumu kalendārs