Drukāt

 Informācija par noslēgtajiem līgumiem  aktivitātē 3.2.2.2. "Publisko interneta pieejas punktu attīstība"


 

Nr.  ES fonda finansējuma saņēmējs  Projekta nosaukums   Informācija par projektu

 Informācija par projektu finansējuma saņēmēju mājas lapā

1. Amatas novada pašvaldība  Publisko interneta pieejas punktu attīstība Amatas novadā  šeit www.amatasnovads.lv 
2. Ogres novada pašvaldība   Publisko interneta pieejas punktu attīstība Ogres novadā šeit www.ogresnovads.lv 
3. Madonas novada pašvaldība  Publisko interneta pieejas punktu attīstība Madonas novadā  šeit www.madona.lv 
4. Valkas novada pašvaldība Publisko interneta pieejas punktu attīstība Valkas novadā  šeit www.valka.lv 
5. Baldones novada pašvaldība Jaunu publisko interneta pieejas punktu izveide un esošo punktu
pilnveidošana Baldones novadā
šeit www.baldone.lv
6. Vecpiebalgas novada pašvaldība  Publisko interneta pieejas punktu attīstība Vecpiebalgas novadā  šeit www.vecpiebalga.lv 
7. Rēzeknes novada pašvaldība Rēzeknes novada publisko interneta pieejas punktu attīstība šeit www.rezeknesnovads.lv
8. Siguldas novada pašvaldība Publisko interneta pieejas punktu izveidošana un uzlabošana Siguldas novadā šeit www.sigulda.lv
9. Garkalnes novada pašvaldība Publiskā interneta pieejas punktu attīstība Garkalnes novadā šeit www.garkalne.lv
10. Ķekavas novada pašvaldība Publisko interneta pieejas punktu attīstība Ķekavas novadā šeit www.kekava.lv
11. Salaspils novada pašvaldība Publisko interneta pieejas punktu izveide Salaspils novadā šeit www.salaspils.lv
12. Dagdas novada pašvaldība Publisko interneta pieejas punktu attīstība Dagdas novadā šeit www.dagda.lv
13. Inčukalna novada pašvaldība Publisko interneta pieejas punktu attīstība Inčukalna novadā šeit www.incukalns.lv
14. Tukuma novada pašvaldība Publisko interneta pieejas punktu attīstība Tukuma novadā šeit www.tukums.lv
15. Viesītes novada pašvaldība Publisko interneta pieejas punktu attīstība Viesītes novadā šeit www.viesite.lv
16. Raunas novada pašvaldība Publisko interneta pieejas punktu attīstība Raunas novadā šeit www.rauna.lv
17. Stopiņu novada pašvaldība Publisko interneta pieejas punktu attīstība Stopiņu novadā šeit www.stopini.lv
18. Riebiņu novada pašvaldība Internets ikvienam Riebiņu novada iedzīvotājam šeit www.riebini.lv
19. Olaines novada pašvaldība Publisko interneta pieejas punktu attīstība Olaines novadā šeit www.olaine.lv
20. Ludzas novada pašvaldība Publisko interneta pieejas punktu attīstība Ludzas novadā šeit www.ludzaspils.lv
21. Carnikavas novada pašvaldība Jaunu publisko interneta pieejas punktu izveide un esošā publiskā interneta pieejas punkta attīstība Carnikavas novadā šeit www.carnikava.lv
22. Rugāju novada pašvaldība Publisko interneta pieejas punktu attīstība Rugāju novadā šeit www.rugaji.lv
23. Bauskas novada pašvaldība  Publisko interneta pieejas punktu attīstība Bauskas novadā  šeit www.bauska.lv
24. Kokneses novadapašvaldība Publisko interneta pieejas punktu attīstība Kokneses novadā šeit www.koknese.lv
25. Sējas novada pašvaldība Publiskās interneta pieejas punkta izveide Sējas novada "Jēņos" šeit www.seja.lv
26. Burtnieku novada pašvaldība Publisko interneta pieejas punktu attīstība Burtnieku novadā šeit www.burtniekunovads.lv
27. Beverīnas novada pašvaldība Interneta pieejas punktu attīstība Beverīnas novadā šeit www.beverinasnovads.lv
28. Pļaviņu novada pašvaldība Publisko interneta pieejas punktu izveide un pilnveidošana Pļaviņu novadā šeit www.plavinas.lv
29. Balvu novada pašvaldība Publisko interneta pieejas punktu attīstība Balvu novadā šeit www.balvi.lv
30. Mērsraga novads Publisko interneta punktu uzlabojumi un attīstība Mērsraga novadā šeit www.mersrags.lv
31. Dobeles novada pašvaldība Publisko interneta pieejas punktu attīstība Dobeles novadā šeit

www.dobele.lv

32. Ozolnieku novada pašvaldība Publisko interneta pieejas punktu attīstība Ozolnieku novadā šeit www.ozolnieki.lv
33. Viļakas novada pašvaldība Publisko interneta pieejas punktu attīstība Viļakas novadā šeit www.vilaka.lv
34. Rojas novada pašvaldība Publiskā interneta pieejas punkta izveide Rudes ciemā, Rojas novadā šeit www.roja.lv
35. Saulkrastu novada pašvaldība Saulkrastu novada publisko interneta pieejas punktu attīstība šeit www.saulkrasti.lv
36. Kārsavas novada pašvaldība Publisko interneta pieejas punktu attīstība Kārsavas novadā šeit www.karsava.lv
37. Alsungas novada pašvaldība Publisko interneta pieejas punktu izveidošana un pilnveidošana Alsungas novadā šeit www.alsunga.lv
38. Ropažu novada pašvaldība Publiskie interneta pieejas punkti Ropažu novadā šeit www.ropazi.lv
39. Neretas novada pašvaldība Publiskie interneta pieejas punkti Neretas novadā šeit www.neratasnovads.lv
40. Cēsu novada pašvaldiba Publisko interneta pieejas punktu attīstība Cēsu novadā šeit www.cesis.lv
41. Daugavpils novada pašvaldība Daugavpils novada publisko Interneta pieejas punktu attīstība šeit www.dnd.lv
42. Nīcas novada pašvaldība Jaunu publiskā interneta pieejas punktu izveidošana un esošo pilnveidošana Nīcas novadā šeit www.nica.lv
43. Limbažu novada pašvaldība Publisko interneta pieejas punktu attīstība Limbažu novadā šeit www.limbazi.lv
44. Strenču novada pašvaldība Piekļuves iespēju internetam nodrošināšana un paplašināšana Strenču novadā šeit www.strencunovads.lv
45. Vecumnieku novada pašvaldība Publisko interneta pieejas punktu attīstība Vecumnieku novadā šeit www.vecumnieki.lv
46. Jelgavas novada pašvaldība Publisko interneta pieejas punktu attīstība Jelgavas novadā šeit

wwww.jelgavasnovads.lv

47. Jēkabpils novada pašvaldība Publisko interneta pieejas punktu attīstība Jēkabpils novada pašvaldībā šeit

www.jekabpilsnovads.lv

48. Vārkavas novada pašvaldība Publisko interneta pieejas punktu attīstīšana Vārkavas novadā šeit www.varkava.lv
49. Ikšķiles novada pašvaldība Publisko interneta pieejas punktu attīstība Ikšķiles novadā  šeit www.ikskile.lv
50. Kocēnu novada pašvaldība Publiskā interneta pieejas punkta attīstība Kocēnu novadā šeit www.kocenunovads.lv
51. Krāslavas novada pašvaldība Publisko interneta pieejas punktu izveide un attīstība Krāslavas novadā šeit www.kraslava.lv
52. Alūksnes novada pašvaldība Publiskās interneta pieejas punktu attīstība Alūksnes novadā šeit www.aluksne.lv
53. Alojas novada pašvaldība Alojas novada pašvaldības publisko interneta pieejas punktu attīstība šeit www.aloja.lv
54. Varakļānu novada pašvaldība Publisko interneta pieejas punktu attīstība Varakļānu novadā šeit www.varaklani.lv
55. Tērvetes novada pašvaldība Publisko interneta pieejas punktu attīstība Tērvetes novadā šeit  www.tervetesnov.lv
56. Saldus novada pašvaldība Publisko interneta pieejas punktu attīstība Saldus novadā šeit www.saldus.lv
57. Iecavas novada pašvaldība Publisko interneta pieejas punktu attīstība Iecavas novadā šeit www.iecava.lv
58. Smiltenes novada pašvaldība Smiltenes novada publisko interneta punktu attīstība šeit  www.smiltene.lv
59. Grobiņas novadapašvaldība Publisko interneta pieejas punktu attīstība Grobiņas novadā šeit www.grobinasnovads.lv
60. Preiļu novada pašvaldība Publisko interneta pieejas punktu attīstība Preiļu novadā šeit www.preili.lv
61. Talsu novada pašvaldība Publisko interneta pieejas punktu attīstība Talsu novadā šeit www.talsi.lv
62. Priekules novada pašvaldība Publisko interneta pieejas punktu attīstība Priekules novadā šeit www.priekulesnovads.lv
63. Ķeguma novada pašvaldība Publisko interneta pieejas punktu izveide un pilnveidošana Ķeguma novadā šeit www.kegums.lv
64. Naukšēnu novada pašvaldība Publisko interneta pieejas punktu attīstība Naukšēnu novadā šeit www.naukseni.lv
65. Auces novada pašvaldība Publisko interneta pieejas punktu izveidošana Auces novadā šeit www.auce.lv 
66. Lielvārdes novada pašvaldība Publisko interneta pieejas punktu izveide Lielvārdes novadā šeit  www.lielvarde.lv
67. Gulbenes novada pašvaldība Publisko interneta pieejas punktu attīstība Gulbenes novadā šeit www.gulbene.lv
68. Ventspils novada pašvaldība Publisko interneta pieejas punktu izveide un pilnveidošana Ventspils novada teritorijā šeit www.ventspilsnovads.lv
69. Pārgaujas novada pašvaldība Publisko interneta pieejas punktu izveide Pārgaujas novadā šeit www.pargaujasnovads.lv
70. Lubānas novada pašvaldība Publisko interneta pieejas punktu attīstība Lubānas novadā šeit www.lubana.lv
71. Apes novada pašvaldība

Jaunu publisko interneta pieejas punktu izveide un esošo pilnveidošana iedzīvotāju
dzīves kvalitātes uzlabošanai Apes novadā

šeit www.apesnovads.lv
72. Jaunjelgavas novada pašvaldība Publisko interneta pieejas punktu attīstība Jaunjelgavas novadā šeit www.jaunjelgava.lv
73. Rundāles novada pašvaldība Publisko interneta pieejas punktu attīstība Rundāles novadā šeit www.rundale.lv
74. Krimuldas novada pašvaldība Publisko interneta pieejas punktu attīstība Krimuldas novadā šeit www.krimulda.lv
75. Salacgrīvas novada pašvaldība Publiskā interneta pieejamība Salacgrīvas novadā šeit www.salacgriva.lv
76. Kuldīgas novada pašvaldība Jaunu publisko interneta pieejas punktu izveidošana Kuldīgas novadā šeit www.kuldiga.lv

Notikumu kalendārs