Drukāt

Publisko interneta pieejas punktu attīstība. Aktivitāte atvērta.


 

 

Par aktivitāti Aktivitātes mērķis ir paaugstināt piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, nodrošinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti. Kopējais aktivitātei pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 3 628 324 euro.
Normatīvie akti 2014.gada 1.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.185 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.2.aktivitāti "Publisko interneta pieejas punktu attīstība""
Projektu īstenošanas  veidlapas

Projekta pēc ieviešanas pārskata veidlapa (13.05.2016.)

Noslēgtie līgumi Informācija par noslēgtajiem līgumiem

Notikumu kalendārs