Drukāt

Publisko interneta pieejas punktu attīstība. Aktivitāte atvērta.


 

 

Par aktivitāti Aktivitātes mērķis ir paaugstināt piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, nodrošinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti. Kopējais aktivitātei pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 3 628 324 euro.
Projektu atlases veids Ierobežota projektu iesniegumu atlase 
Normatīvie akti 2014.gada 1.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.185 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.2.aktivitāti "Publisko interneta pieejas punktu attīstība""
Iesniedzamie dokumenti


Projekta iesnieguma veidlapa

Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

Izmaksu efektivitātes analīzes metodika

Projekta izmaksu efektivitātes novērtējums

Iepirkuma plāns

Projektu īstenošanas  veidlapas

Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu

Jauns! Projekta pēc ieviešanas pārskata veidlapa (13.05.2016.)

Maksājuma pieprasījuma veidlapa (Aizpildīšanas paraugs)

Projekta progresa pārskats

Horizontālo prioritāšu pārskats

Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiks

Avansa pieprasījums

Projektu iesniegumu vērtēšana Iesniegumu vērtēšanas metodika
Līgums/vienošanās  
Aktualitātes

Paziņojums par projektu iesniegšanu

Biežāk uzdotie jautājumi

VARAM un VRAA skaidrojums par 01.04.2014. MK noteikumu Nr.185 normu piemērošanu

Ieviešanas gaita  
Noslēgtie līgumi Informācija par noslēgtajiem līgumiem

 

Informācija

Vēršam uzmanību, ka, atbilstoši MK noteikumu 56.punktam, izmaksas ir attiecināmas, ja novada pašvaldība iepirkumus veic Elektronisko iepirkumu sistēmas ietvarā vai ārpus tās, ja projekta iesniedzēja vajadzībām atbilstošo preci nav iespējams iegādāties ar centralizēto iepirkumu institūcijas starpniecību vai pasūtītājs, veicot atbilstošu iepirkumu procedūru, var nodrošināt šādu preču iegādi par zemāku cenu.

Informācija par reģistrāciju Elektronisko iepirkumu sistēmā ir pieejama EIS mājas lapas www.eis.gov.lv sadaļā „Reģistrācijas informācija”.

Novada pašvaldība, kas nav reģistrējusies kā Elektronisko iepirkumu sistēmas lietotāja vai arī kurai ir jautājumi par reģistrāciju sistēmā, var sazināties ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta direktora vietnieci Elitu Kļaviņu elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi: elita.klavina@vraa.gov.lv, vai pa tālruņiem 67350653; 28361078.

Projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti un visa aktuālā papildinformācija būs pieejama Aģentūras mājas lapā www.vraa.gov.lv sadaļā „ERAF 2007-2013”. Neskaidrību gadījumā lūdzam sūtīt jautājumus uz e-pasta adresi: pasts@vraa.gov.lv.

Papildinformācija: 

Karte ar baltajām NGA* zonām, kurās paredzēta optiskā vidējas jūdzas tīkla izvēršana

Valsts atbalsta programmas ietvaros SA.33324 (2011/N) "Nākamās paaudzes tīkli lauku teritorijās" izveidoto piekļuves punktu saraksts

Prezentācijas:

2014.gada 20.augusta apmācību semināra prezentācija "Publisko interneta pieejas punktu attīstība" praktiskie projektu ieviešanas un uzraudzības aspekti (E.Pūlmanis)
2014.gada 6.novembra apmācību semināra prezentācija "Praktiskie projektu ieviešanas aspekti" (E.Pūlmanis)
2014.gada 6.novembra apmācību semināra prezentācija "Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) izmantošana un praktiskie aspekti „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” aktivitātes ietvaros" (O.Fiļipovičs)

*NGA tīkli ir vadu piekļuves tīkli, kas pilnībā vai daļēji sastāv no optiskās šķiedras elementiem un kas spēj nodrošināt platjoslas piekļuves pakalpojumus ar uzlabotiem parametriem (piemēram, lielāku caurlaidspēju) salīdzinājumā ar tiem, ko nodrošina ar esošajiem vara kabeļu tīkliem

1)      maksājuma pieprasījuma veidlapas LVL un EUR,

2)      progresa pārskats,

3)      horizontālo prioritāšu pārskats,

4)      maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiks,

5)      avansa pieprasījums.

Notikumu kalendārs