Drukāt

Informācija par noslēgtajiem līgumiem 3.6.1.1.aktivitātes "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" ietvaros 10. atlases kārtā

Nr. ES fonda
finansējuma saņēmējs
Projekta nosaukums Informācija par projektu Informācija par projektu finansējuma
saņēmēja mājas lapā
1. Ventspils pilsētas pašvaldība Ventspils Mūzikas vidusskolas ar koncertzāles funkciju attīstība, I kārta šeit www.ventspils.lv

 

Informācija par noslēgtajiem līgumiem 3.6.1.1.aktivitātes "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" ietvaros 9. atlases kārtā

Nr. ES fonda
finansējuma saņēmējs
Projekta nosaukums Informācija par projektu Informācija par projektu finansējuma
saņēmēja mājas lapā
1. Liepājas pilsētas pašvaldība Uzņēmējdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Liepājā šeit www.liepaja.lv

 

Informācija par noslēgtajiem līgumiem 3.6.1.1.aktivitātes "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" ietvaros 8. atlases kārtā


Nr.

ES fonda
finansējuma saņēmējs

Projekta nosaukums Informācija par projektu

Informācija par projektu finansējuma
saņēmēja mājas lapā

1.

Liepājas pilsētas pašvaldība

Liepājas pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas modernizācijas 2. kārta šeit www.liepaja.lv
2.

Daugavpils pilsētas pašvaldība

Tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstība Daugavpils pilsētā šeit www.daugavpils.lv

 

Informācija par noslēgtajiem līgumiem 3.6.1.1.aktivitātes "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" ietvaros 7. atlases kārtā


Nr.

ES fonda
finansējuma saņēmējs

Projekta nosaukums Informācija par projektu

Informācija par projektu finansējuma
saņēmēja mājas lapā

1.

Liepājas pilsētas pašvaldība

Liepājas daudzfunkcionālā centra „Lielais dzintars” infrastruktūras paplašināšana sniegto pakalpojumu piedāvājuma daudzveidības attīstībai šeit www.liepaja.lv

 

Informācija par noslēgtajiem līgumiem 3.6.1.1.aktivitātes "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" ietvaros 6. atlases kārtā


Nr.

ES fonda
finansējuma saņēmējs

Projekta nosaukums Informācija par projektu

Informācija par projektu finansējuma
saņēmēja mājas lapā

1.

Līvānu novada dome

Līvānu satiksmes infrastruktūras tīkla uzlabošana industriālo zonu sasniedzamībai un uzņēmējdarbības veicināšanai šeit www.livani.lv

 

 

Informācija par noslēgtajiem līgumiem 3.6.1.1.aktivitātes "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" ietvaros 4.-5. atlases kārtā


Nr.

ES fonda
finansējuma saņēmējs

Projekta nosaukums Informācija par projektu

Informācija par projektu finansējuma
saņēmēja mājas lapā

1.

Kuldīgas novada pašvaldība

Kuldīgas "Venēcijas" - Alekšupītes un ar to saistīto ielu un laukumu kā pievilcīgas dzīves telpas un ekonomiskās attīstības teritorijas izveide, 1. kārta šeit www.kuldiga.lv
2.

Daugavpils pilsētas dome

Daugavpils pilsētas Grīvas mikrorajona infrastruktūras attīstība šeit www.daugavpils.lv
3.

Valmieras pilsētas pašvaldība

Valmieras Mūzikas skolas izbūve šeit www.valmiera.lv
4.

Līvānu novada dome

Līvānu novada pirmsskolas un interešu izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana šeit www.livani.lv
5.

Daugavpils pilsētas dome

Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās šeit www.daugavpils.lv
6.

Saldus novada pašvaldība

Uzņēmējdarbības vides un izglītības pakalpojumu pieejamības attīstība Saldus pilsētā, rekonstruējot Dārza un Celtnieku ielu šeit www.saldus.lv
7.

Saldus novada pašvaldība

Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētā, rekonstruējot Kuldīgas ielas infrastruktūru šeit www.saldus.lv
8.

Līvānu novada pašvaldība

Līvānu novada pašvaldības ēku rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana - 2.kārta šeit www.livani.lv
9.

Daugavpils pilsētas dome

Daugavpils pilsētas industriālo zonu pieejamības veicināšana šeit www.daugavpils.lv
10.

Ventspils pilsētas dome

Ventspils publiskās infrastruktūras attīstība un kvalitātes uzlabošana, pilnveidojot uzņēmējdarbības vidi pilsētā šeit www.ventspils.lv
11.

Aizkraukles novada dome

Spīdolas ielas rekonstrukcija šeit www.aizkraukle.lv
12.

Liepājas pilsētas dome

Jāņa Čakstes laukums Alejas iela, Rožu iela, Kr.Valdemāra iela un J.Janševska iela, Liepāja.1700030278                               Skvērs Lielā ielā 16, Liepāja 1700032022
Lielā iela 18, Liepāja 17000320245
šeit  www.liepaja.lv
13.

Rēzeknes pilsētas dome

Atbrīvošanas alejas posma no Maskavas ielas līdz pilsētas robežai rekonstrukcija, Rēzeknē šeit www.rezekne.lv
14.

Gulbenes pilsētas dome

Uzņēmējdarbībai nozīmīgo ielu rekonstrukcija Gulbenes pilsētā šeit www.gulbene.lv
15.

Gulbenes novada dome

Gulbenes pilsētas centrālās daļas infrastruktūras sakārtošana šeit www.gulbene.lv
16.

Rēzeknes pilsētas dome

Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes pilsētas pašvaldības ēkās šeit www.rezekne.lv
17. Cēsu novada pašvaldība Cēsu centrālās bibliotēkas ēkas renovācija un pieejamības nodrošināšana šeit www.cesis.lv
18. Liepājas pilsētas pašvaldība Zemnieku ielas rekonstrukcija Liepājā šeit www.liepaja.lv
19. Rēzeknes pilsētas dome Atbrīvošanas alejas posma no Kosmonautu ielas līdz Maskavas ielai rekonstrukcija, Rēzeknē nodrošinot Rēzeknes pilsētas industriālo teritoriju pieejamību uzņēmējdarbības attīstībai šeit www.rezekne.lv
20. Jelgavas pilsētas dome Transporta infrastruktūras izbūve industriālo teritoriju attīstības nodrošināšanai Jelgavā šeit www.jelgava.lv
21. Daugavpils pilsētas dome Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpniecības zonas infrastruktūras attīstība šeit www.daugavpils.lv

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Informācija par noslēgtajiem līgumiem 3.6.1.1.aktivitātes "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" ietvaros 3. atlases kārtā


 Nr.   ES fonda
finansējuma
saņēmējs
 Projekta nosaukums  Informācija par projektu  Informācija par projektu finansējuma saņēmēja mājas lapā
1. Gulbenes pilsētas dome Gulbenes pilsētas ielu seguma rekonstrukcija 2.kārta

šeit

ar 05.07.2011. grozījumiem

ar 20.03.2012. grozījumiem

ar 16.07.2012.grozījumiem

www.gulbene.lv
2. Valmieras pilsētas pašvaldība Valmieras pamatskolas būvniecības projekts

šeit

ar 18.01.2011. grozījumiem

www.valmiera.lv
3. Cēsu novada pašvaldība Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija, 2.kārta

šeit

ar 07.10.2011.grozījumiem

www.cesis.lv
4. Cēsu novada pašvaldība Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” izveide

šeit

ar 17.04.2012. grozījumiem

ar 05.06.2012. grozījumiem

www.cesis.lv
5. Daugavpils pilsētas Dome Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija, II.kārta

šeit

ar 27.07.2011.grozījumiem

ar 27.06.2012.grozījumiem

www.daugavpils.lv
6. Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" Ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu attīstība Kurzemes reģionā - Ventspilī

šeit

ar 25.05.2012.grozījumiem

ar 19.07.2012.grozījumiem

www.ventspils.lv
7. Rēzeknes pilsētas Dome Gājēju ielas un Austrumlatvijas reģionālā daudzfunkcionālā centra izbūve Rēzeknes mazattīstītajās teritorijās

šeit

ar 30.07.2012.grozījumiem

www.rezekne.lv
8. Rēzeknes pilsētas Dome Atbrīvošanas alejas un satiksmes pārvadu rekonstrukcija, nodrošinot Rēzeknes kā Austrumlatvijas kultūras un izglītības centra pieejamību. II.kārta šeit www.rezekne.lv
9. Aizkraukles novada pašvaldība Jaunceltnes ielas rekonstrukcija un tai pieguļošo teritoriju infrastruktūras sakārtošana šeit www.aizkraukle.lv
10. Daugavpils pilsētas Dome Pašvaldības ēku un pieguļošās infrastruktūras rekonstrukcija Daugavpils pilsētas vēsturiskajā centrā šeit www.daugavpils.lv
11. Līvānu novada Dome Līvānu pilsētas ielu un daudzdzīvokļu māju kvartālu infrastruktūras uzlabošana – 3.kārta

šeit

ar 11.05.2011. grozījumiem

ar 10.07.2012.grozījumiem

www.livani.lv
12. Liepājas pilsētas pašvaldība Liepājas pilsētas kultūras iestāžu rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana

šeit

ar 16.01.2012.grozījumiem

ar 30.05.2012.grozījumiem

www.liepaja.lv
13. Jelgavas pilsētas Dome Ielu infrastruktūras attīstība un Driksas upes krastmalas sakārtošana šeit www.jelgava.lv
14. Saldus novada pašvaldība Interešu izglītības,  mūžizglītības un kultūras piedāvājuma  kvalitātes paaugstināšana  un pieejamības nodrošināšana, uzbūvējot Saldus mūzikas un mākslas skolas ēku šeit www.saldus.lv
15. Smiltenes novada Dome Smiltenes pilsētas ielu kompleksā rekonstrukcija, 2.kārta šeit www.smiltene.lv
16. Saldus novada pašvaldība Saldus sabiedriskā un vēsturiskā centra sakārtošana, sagatavojot teritoriju starp Lielo, Striķu un Rīgas ielām uzņēmējdarbības un tūrisma attīstībai

šeit

ar 02.08.2012.grozījumiem

www.saldus.lv
18. Daugavpils novada Dome Daugavpils Rotko mākslas centra ēkas rekonstrukcija un pieguļošās teritorijas labiekārtošana šeit www.daugavpils.lv
17. Jēkabpils pilsētas pašvaldība Krustpils kultūras nama renovācija

šeit

ar 03.05. 2012.grozījumiem

www.jekabpils.lv
18. Liepājas pilsētas pašvaldība Liepājas pilsētas ielu apgaismojuma sistēmas modernizācija un ielu rekonstrukcija šeit www.liepaja.lv
19.

Ventspils pilsētas
pašvaldība

Ventspils pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana, 2. kārta šeit www.ventspils.lv
20. Valmieras pilsētas pašvaldība Tilta pār Gauju Cēsu ielā, Valmierā rekonstrukcija

šeit

ar 30.01.2012.grozījumiem

ar 17.04.2012. grozījumiem

www.valmiera.lv
21. Daugavpils pilsētas dome Daugavpils cietokšņa Nikolaja ielas un tās apbūves atjaunošana šeit www.daugavpils.lv
22. Talsu novada dome Kultūras infrastruktūras atjaunošana Talsos 1.kārta šeit www.talsi.lv
23. Liepājas pilsētas pašvaldība Uzņēmējdarbības pamata infrastruktūras izveide Liepājā šeit www.liepāja.lv
24. Jelgavas pilsētas dome Pasta salas labiekārtošana un upju kā tūrisma un aktīvās atpūtas produkta veidošana Jelgavā šeit www.jelgava.lv

 

Informācija par noslēgtajiem līgumiem 3.6.1.1.aktivitātes "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" ietvaros 2. atlases kārtā 

 

       Nr.

 ES fonda
finansējuma
saņēmējs

Projekta nosaukums
 Informācija par projektu

 Informācija par projektu
finansējuma saņēmēja
mājas lapā

1. Aizkraukles novada pašvaldība Aizkraukles kultūras un izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība, energoefektivitātes paaugstināšana

šeit

ar 26.11.2010. grozījumiem

ar 04.06.2012.grozījumiem

www.aizkraukle.lv
2. Cēsu novada pašvaldība Cēsu pilsētas maģistrālo ielu rekonstrukcija

šeit

ar grozījumiem

www.cesis.lv
3. Daugavpils pilsētas dome Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība - energoefektivitātes pasākumi un teritorijas labiekārtošana ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai

šeit

ar grozījumiem

ar 30.01.2012.grozījumiem

ar 27.07.2011.grozījumiem

ar 23.03.2012.grozījumiem

 

www.daugavpils.lv
4. Daugavpils pilsētas dome

Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija

šeit

ar grozījumiem

ar 30.08.2011 grozījumiem

ar 25.01.2012.grozījumiem

www.daugavpils.lv
5. Gulbenes novada dome Gulbenes kultūras centra renovācija

šeit

ar 11.05.2011. grozījumiem

www.gulbene.lv
6. Gulbenes novada dome Gulbenes pilsētas ielu seguma rekonstrukcija 2.kārta

šeit

ar grozījumiem

ar 16.07.2012.grozījumiem

www.gulbene.lv

7.

Jelgavas pilsētas  dome Transporta un inženierkomunikāciju infrastruktūras izbūve izglītības, veselības aprūpes un uzņēmējdarbības attīstības nodrošināšanai

šeit

ar grozījumiem

ar 07.02.2011. grozījumiem

www.jelgava.lv
8. Kuldīgas novada pašvaldība Kuldīgas jaunā Rātsnama rekonstrukcija

šeit

ar grozījumiem

ar 05.04.2011. grozījumiem

ar grozījumiem 04.11.2011

www.kuldiga.lv
9.

Kuldīgas novada pašvaldība

Kuldīgas "Venēcijas" - Alekšupītes un ar to saistīto ielu un laukumu kā pievilcīgas dzīves telpas un ekonomiskās attīstības teritorijas izveide

 šeit

ar grozījumiem

ar 28.04. grozījumiem

www.kuldiga.lv
10. Liepājas pilsētas pašvaldība Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pilsētas izglītības iestādēs

šeit

ar 14.04.2011. grozījumiem

ar 27.07.2011.grozījumiem

ar grozījumiem 05.12.2011.

www.liepaja.lv
11. Līvānu novada dome Līvānu pilsētas ielu un daudzdzīvokļu māju kvartālu infrastruktūras uzlabošana - 2.kārtā 

šeit

ar 26.11.2010. grozījumiem

ar 27.06.2011. grozījumiem

ar 02.08.2012.grozījumiem

www.livani.lv
12. Līvānu novada dome Līvānu novada pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana

  šeit 

ar 27.06.2011. grozījumiem

www.livani.lv
13. Madonas novada pašvaldība Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu "Priedīte" un "Saulīte"

šeit

ar grozījumiem

ar 24.10.2011. grozījumiem

ar 19.03.2012.grozījumiem

www.madona.lv
14. Rēzeknes pilsētas dome Latgales Kultūrvēstures muzeja ēku kompleksa rekonstrukcija

šeit

ar 21.10.2010. grozījumiem

ar 18.05.2011. grozījumiem

ar 05.12.2011. grozījumiem

www.rezekne.lv
15. Rēzeknes pilsētas dome Atbrīvošanas alejas un satiksmes pārvadu rekonstrukcija, nodrošinot Rēzeknes kā Austrumlatvijas kultūras un izglītības centra pieejamību

šeit

ar grozījumiem

ar 08.12.2010 grozījumiem

ar 23.02.2011. grozījumiem

www.rezekne.lv
16. Rēzeknes pilsētas dome Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra- jauniešu, bērnu interešu izglītības centra, radošo industriju un restaurācijas darbnīcu būvniecība (CARANDACHE)

šeit

ar 14.04.2011. grozījumiem

ar 06.07.2011. grozījumiem

ar 16.02.2012.grozījumiem

ar 10.05.2012.grozījumiem

www.rezekne.lv
17. Smiltenes novada dome Atmodas ielas un tās pieslēgumu ielu kompleksā rekonstrukcija

šeit

ar 03.05.2011. grozījumiem

ar 18.05.2011. grozījumiem

ar 28.05.2012.grozījumiem

www.smiltene.lv
18. Smiltenes novada dome Raiņa ielas un tās pieslēgumu ielu kompleksā rekonstrukcija

šeit

ar 27.10.2010. grozījumiem

ar 03.05.2011. grozījumiem

ar 18.05.2011. grozījumiem

www.smiltene.lv
19. Talsu novada dome Ielu infrastruktūras uzlabošana Talsos sasniedzamības sekmēšanai

šeit

ar grozījumiem

www.talsi.lv
20. Valmieras pilsētas pašvaldība Ražošanas un biroja telpu izbūve Valmieras Biznesa un Inovāciju inkubatora darbības nodrošināšanai

šeit

ar grozījumiem

ar 11.08. grozījumiem

ar 22.09.10 grozījumiem

ar 06.01.2011. grozījumiem

www.valmiera.lv
21. Valmieras pilsētas pašvaldība Matīšu šosejas (tajā skaitā piebraucamā ceļa Biznesa un inovāciju inkubatoram Purva ielā 12) Valmierā rekonstrukcija

šeit

ar grozījumiem

ar 27.08.10. grozījumiem

 

22. Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" Ielu infrastruktūras attīstība Ventspilī, I kārta

šeit

ar grozījumiem

ar 30.06. grozījumiem

ar 02.08. grozījumiem

ar 06.10. grozījumiem

www.ventspils.lv

 

23. Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils muzejs" Vienīgā Baltijā vēsturiski saglabātā 600 mm šaursliežu dzelzceļa, kā kultūrvēsturiska objekta attīstība: iekļaušana Ventspils transporta struktūrā un starptautiskā tūrisma apritē

šeit

ar grozījumiem

ar 16.02.2010. grozījumiem

www.ventspils.lv
24. Ventspils pilsētas domes "Izglītības pārvalde"  Ventspils pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana

 šeit

ar grozījumiem

ar 02.08. grozījumiem

ar 16.02.2010. grozījumiem

www.ventspils.lv 

 

Informācija par noslēgtajiem līgumiem 3.6.1.1.aktivitātes "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" ietvaros 1. atlases kārtā

 Nr.   ES fonda finansējuma saņēmējs  Projekta nosaukums   Informācija par projektu  Informācija par projektu finansējuma saņēmēja mājas lapā
 1.  Aizkraukles novada dome Aizkraukles pilsētas bibliotēkas- informācijas centra rekonstrukcija, energoefektivitātes paaugstināšana un pieejamības nodrošināšana, veicot ielu rekonstrukciju

 šeit

ar grozījumiem

ar 26.11.2010. grozījumiem

ar 04.08.2011.grozījumiem

ar 09.05.2012. grozījumiem

 www.aizkraukle.lv
 2. Cēsu pilsētas dome Cēsu pils kompleksa revitalizācija tūrisma attīstībai

šeit

ar grozījumiem

ar 05.09.2011 grozījumiem

ar 24.02.2012.grozījumiem

 www.cesis.lv

 3. Daugavpils pilsētas dome Daugavpils cietokšņa infrastruktūras - ielu kompleksais labiekārtojums un inženiertīklu renovācija

 šeit

ar grozījumiem

ar 06.07.2011. grozījumiem

ar 06.02.2012.grozījumiem

 www.daugavpils.lv
 4.  Gulbenes novada dome Gulbenes pilsētas ielu seguma rekonstrukcija 1.kārta

šeit

ar 16.07.09. grozījumiem

ar 19 .10.09. grozījumiem 

ar 30.12.09. grozījumiem 

ar 29.04.2011. grozījumiem

ar 11.05.2011. grozījumiem

 www.gulbenesdome.lv
 5. Jēkabpils pilsētas dome Pilsētvides atjaunošana un kultūras dzīves veicināšana, rekonstruējot Krustpils saliņas estrādi un tiltu

 šeit

ar grozījumiem

 www.jekabpils.lv
 6. Jelgavas pilsētas dome Reģiona nozīmes tūrisma un kultūrizglītības centra izveide Jelgavā

šeit

ar 18.05.2011. grozījumiem

 www.jelgava.lv
 7. Jelgavas pilsētas dome Transporta infrastruktūras sakārtošana pilsētas centra un apkārtējo teritoriju sasniedzamības uzlabošanai

 šeit

ar 05.04.2011. grozījumiem

 www.jelgava.lv
 8. Kuldīgas pilsētas dome Kuldīgas sabiedriskās un darījumu ass – Liepājas un Piltenes ielu rekonstrukcija un pilsētas „mazā loka” savienojošā posma izbūve” 1. kārta

šeit

ar grozījumiem

ar 19.01.2011. grozījumiem

ar 20.03.2012.grozījumiem

ar 07.05.2012.grozījumiem

 www.kuldiga.lv
 9. Kuldīgas pilsētas dome Sinagogas ēku kompleksa 1905. gada ielā 6, Kuldīgā pārbūve par Kuldīgas Galveno bibliotēku

 šeit

ar 14.03.2011. grozījumiem

šeit 25.08.2011.grozījumi

 www.kuldiga.lv
 10. Liepājas pilsētas dome Stacijas laukuma rekonstrukcija Liepājā

šeit

ar 06.04.2010. grozījumiem 

ar 27.09.2010. grazījumiem

ar 09.12.2010. grozījumiem

ar 29.12.2010. grozījumiem

ar 08.06.2011 grozījumiem

ar 19.06.2012.grozījumiem

 www.liepaja.lv
 11. Līvānu  novada dome Līvānu novada kultūras centra ēkas rekonstrukcija un aprīkojuma iegāde

 šeit

ar grozījumiem

ar 10.09.10.grozījumiem

 www.livani.lv
 12. Līvānu  novada dome  
Līvānu pilsētas ielu un daudzdzīvokļu māju kvartālu infrastruktūras uzlabošana

 šeit

ar grozījumiem

 www.livani.lv
 13.  Madonas pilsētas dome  
Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija

 šeit

ar grozījumiem

ar 16.09.2011. grozījumiem

ar 01.03.2012.grozījumiem

 www.emadona.lv
 14. Rēzeknes pilsētas dome Piekļuves nodrošināšana Rēzeknes pilsētas jaunajiem mikrorajoniem – Stacijas ielas rekonstrukcija ar savienojošo posmu izbūvi un satiksmes pārvada būvniecību

šeit

ar grozījumiem

ar 22.09.2010 grozījumiem

ar 08.12.2010 grozījumiem

ar 01.12.2010. grozījumiem

ar 07.09.2011. grozījumiem

ar 25.07.2012.grozījumiem

 www.rezekne.lv
 15. Saldus novada pašvaldība
Saldus nomales teritoriju sakārtošana ražošanas attīstībai, rekonstruējot Robežu ielu

šeit

ar grozījumiem

ar 26.04.10. grozījumiem

ar 23.11.2010. grozījumiem

ar 16.02.2012.grozījumiem

 www.saldus.lv
 16. Talsu novada pašvaldība

 Ielu infrastruktūras uzlabošana

 šeit

ar grozījumiem

ar 24.11.2010. grozījumiem

ar 09.01.2012. grozījumiem

 www.talsi.lv
 17. Valmieras pilsētas pašvaldība

Rīgas ielas Valmierā rekonstrukcija

šeit

ar grozījumiem 

ar 29.09.2010. grozījumiem

ar 27.04.2011. grozījumiem

ar 23.08.2011. grozījumiem

 www.valmiera.lv
 18. Valmieras pilsētas pašvaldība

Valkas un Tērbatas ielas Valmierā rekonstrukcija

 šeit

ar 04.09.09. grozījumiem

ar 17.12.09. grozījumiem

ar 27.08.10. grozījumiem

 www.valmiera.lv
 19. Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde  Jaunrades nama attīstības projekts

 šeit

ar grozījumiem

ar 29.12.2010. grozījumiem

 www.ventspils.lv

 

Notikumu kalendārs