Drukāt

 Kas ir e-pakalpojumi?E-pakalpojums ir pakalpojums, kura pieprasīšanas vai sniegšanas veids nodrošina tā pieejamību ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju palīdzību.

Kādi ir E-pakalpojumu veidi?

  • Informatīvie pakalpojumi - e-pakalpojumi, kuri nodrošina iedzīvotājiem iespēju iegūt iestādes rīcībā esošu informāciju, ar kuru iedzīvotājam ir tiesības iepazīties. Piemēram, e-pakalpojums "Manā īpašumā deklarētās personas" .
  • Transakciju pakalpojumi – e-pakalpojumi, kuri aizstāj pakalpojuma sniegšanu klātienē. Pakalpojums, kas ierosina un/vai īsteno iestāžu rīcību kāda lēmuma pieņemšanai attiecībā uz personu vai personu grupu (piem., licences izsniegšana, pabalsta piešķiršana, u.c.). Klients tiek informēts par to, ka pakalpojuma rezultāts ir sagatavots, kā arī tiek informēts par pakalpojuma saņemšanas iespējām, piemēram, saņemt pakalpojuma rezultātu elektroniski, klātienē vai pa pastu. Piemēram, e-pakalpojums "Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai".
  • Līdzdalības pakalpojumi – e-pakalpojumi, kas iedzīvotājam ļauj tieši iesaistīties valsts vai pašvaldību darba procesos. Piemēram, e-pakalpojums "Parakstīšanās par vēlētāju iniciatīvām".

 

Notikumu kalendārs