Drukāt

Vispārīgā vienošanās


 

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 1. panta 15. daļai, vispārīgā vienošanās ir tāda vienošanās starp vienu vai vairākiem pasūtītājiem un vienu vai vairākiem piegādātājiem, kuras mērķis ir noteikt un raksturot attiecīgā laikposmā slēdzamos līgumus un paredzēt noteikumus, saskaņā ar kuriem tie tiks slēgti (īpaši attiecībā uz cenām un, ja nepieciešams, paredzēto daudzumu) un kurām var pievienoties pircēji – valsts pārvaldes vai pašvaldību iestādes, pašvaldības, citas atvasinātas publiskas personas vai tās institūcijas, kuras ir uzskatāmas par pasūtītāju Publisko iepirkumu likuma izpratnē.

Vispārīgās vienošanās, kuras šobrīd ir spēkā un plānotās vispārīgās vienošanās

Regulāri tiek veiktas iepirkumu procedūras, lai noslēgtu vispārīgās vienošanās un atjaunotu e-katalogus visās aktuālajās preču grupās, kā arī papildinātu tās ar jauniem preču un pakalpojumu e-katalogiem. 


Notikumu kalendārs