Drukāt

 image, 100x100px, 9.16 KB

Elektronisko iepirkumu sistēma


Elektronisko iepirkumu sistēma (EIS) Latvijā ir pirmā e-iepirkumu sistēma Baltijas valstīs un tās darbību nodrošina Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

Elektronisko iepirkumu sistēmas – www.eis.gov.lv priekšrocības sistēmas lietotājiem:

 • ātrāks iepirkumu process – saīsināts laiks no vajadzības apzināšanas līdz preces piegādei;
 • valsts un pašvaldību iestādes tiek atslogotas no iepirkumu organizēšanas - iepirkumi tiek veikti centralizēti, nodrošinot preču pasūtīšanu ar Elektroniskās iepirkumu sistēmas starpniecību;
 • tiek ietaupīti valsts budžeta līdzekļi, jo, centralizētajos iepirkumos apvienojot vairākus pasūtījumus, arī maziem iepirkumiem tiek iegūtas pircējam izdevīgākas cenas; 
 • palielinās iepirkumu procesa caurskatāmība, atklātība un informācijas pieejamība – informācija par iepirkumiem ir publiski pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā; 
 • Latvijā tiek īstenots Eiropas Komisijas direktīvās paredzētais e-iepirkums un izmantota ES valstu pozitīvā pieredze.


Elektronisko iepirkumu sistēmas uzturēšanu un attīstību VRAA nodrošina Elektronisko iepirkumu departaments, kura funkcijas ir:

 • nodrošināt centralizētas iepirkumu procedūras saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, lai noslēgtu vispārīgās vienošanās;
 • noslēgt vispārīgās vienošanās par piedalīšanos standartizētu preču un pakalpojumu iepirkumos; 
 • uzraudzīt vispārīgo vienošanos izpildi; 
 • regulāri publicēt informāciju par visiem piegādes līgumiem; 
 • organizēt Elektronisko iepirkumu sistēmas lietotāju bezmaksas apmācību, kā arī sniegt atbalstu sistēmas lietotājiem; 
 • nodrošināt valsts un pašvaldību iestādēm iespēju izmantot elektronisko iepirkumu sistēmu standarta preču un pakalpojumu iepirkšanai; 
 • nodrošināt Elektronisko iepirkumu sistēmas attīstību.

Elektronisko iepirkumu sistēmas darbību no 2009. gada 1. jūnija nodrošina Valsts reģionālās attīstības aģentūra saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 1. aprīļa rīkojumu Nr. 220 "Par Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta reorganizāciju".


Kontaktpersona:

Elita Kļaviņa
Elektronisko iepirkumu departamenta
direktora vietniece
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Tālr. 67350653
e-pasts elita.klavina @ vraa.gov.lv

 

Notikumu kalendārs