Drukāt

 

Pašvaldību e-pārvalde


 

PFAS_ar_pareju_mazs.jpg - 27.27 KB VRAA kopš 2008.gada augusta nodrošina Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas (PVIS) attīstību un uzturēšanu. PVIS galvenais uzdevums ir  nodrošināt tehnoloģisko atbalstu pašvaldībām to funkciju elektroniskai  veikšanai, veidojot vienotas elektroniskas datu uzskaites un apmaiņas sistēmas, kas ir savstarpēji savietojamas.

PVIS tiek veidota jau kopš 2000. gada un pašlaik nodrošina ne tikai tādu pašvaldību funkciju kā iedzīvotāju uzskaite, nekustamo īpašumu uzskaite, dzimtsarakstu nodaļu un sociālo dienestu datu apkopošana un glabāšana veikšanu elektroniski, bet arī datu apmaiņu ar Iedzīvotāju reģistru, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmu, Valsts adrešu reģistru, Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru.

Šāda datu apmaiņas iespēja  samazina tradicionālo papīra dokumentu apriti un paātrina administratīvo procesu, tādējādi būtiski paātrinot iedzīvotāju iespējas saņemt nepieciešamo pašvaldības pakalpojumu.

PVIS ikdienā lieto vairāk nekā 120 vietējas pašvaldības, jāuzsver, ka to skaits nepārtraukti pieaug. PVIS funkcionalitāte tiek nepārtraukti paplašināta un uzlabota saskaņā ar normatīvo aktu, politikas plānošanas dokumentu un pašvaldību prasībām. PVIS programmatūra ir pieejama ikvienai pašvaldībai Latvijā.

Lai veicinātu e-pārvaldes ieviešanu pašvaldību līmenī,  ir izveidoti 10 kompetences centri (Cēsis, Gulbene, Valka, Daugavpils, Rēzekne, Aizkraukle, Bauska, Jelgava, Saldus, Ventspils). Divos pašvaldības kompetences centros ir izveidotas mācību klases, kurās regulāri notiek pašvaldības darbinieku informācijas sistēmu lietošanas apmācības.

 

image, 240x92px, 22.51 KBVRAA sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  ministriju izstrādā teritoriju attīstības plānošanas informācijas sistēmu (TAPIS). TAPIS nodrošinās pašvaldību teritoriju plānojumu centralizētu elektronisko apriti, ka arī teritoriju plānojumu izstrādes un saskaņošanas elektronisko atbalstu. TAPIS būs pieejama ikvienai pašvaldībai Latvijā. Plašāka informācija pieejama šeit.

Notikumu kalendārs