Drukāt

Informācija par budžeta izdevumiemInformācija par Valsts reģionālās attīstības aģentūras personāla mēnešalgas noteikšanas kritērijiem un apmēru

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro) 2018.gada jūlijā


 

Pamatojoties uz 2018.gada 11.decemba Ministru kabinets instrukciju Nr.8 “Instrukcija par valsts budžeta tāmēm”, visa informācija par iestādes budžetu tiek publicēta Valsts kases e-pakalpojumu sistēmā "eTāmes".

 

Notikumu kalendārs