Drukāt

Informācijas pieejamība iestāžu mājas lapās

Lai atvieglotu pašvaldībām un citiem interesentiem statistikas datu iegūšanu par Latvijas teritorijām, šajā sadaļā atradīsiet norādes uz būtiskāko publiski pieejamo Centrālās statistikas pārvaldes un citu valsts pārvaldes institūciju apkopoto statistiku teritoriālā iedalījumā (reģioni, republikas pilsētas, novadi, pagasti, pilsētas).

Statistiskā informācija ir sadalīta pa galvenajām grupām: „Sociālā sfēra”, „Ekonomikas sfēra” un „Vides sfēra”. Atsevišķi ir izdalīta statistika, kas līdz šim publikāciju veidā bija pieejama Valsts reģionālās attīstības aģentūras izdotajā pārskatā „Reģionu attīstība Latvijā”.

Notikumu kalendārs