Drukāt

RekvizītiValsts reģionālās attīstības aģentūra
Alberta iela 10, Rīga, LV-1010
Tālr. 67079000, fakss 67079001
Nodokļu maks. kods: 90001733697
Norēķina konts: LV36TREL2580627045000
Valsts kase
BIK kods: TRELLV22 

Notikumu kalendārs