Drukāt

 Personas datu apstrāde


 

Valsts reģionālās attīstības aģentūrā tiek veikta personas datu apstrāde. 

Personas datu apstrādi reglamentē Valsts reģionālās attīstības aģentūras 2019. gada 17. septembra iekšējie noteikumi Nr. 1-2/19/21 "Fizisko personu datu aizsardzības (privātuma) politika".

Notikumu kalendārs