Drukāt

Kontaktinformācija


 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Rīga, Alberta iela 10, LV 1010
Tālrunis: 67079000
Fakss: 67079001
E-pasts: pasts@vraa.gov.lv
Twitter: @VRAAagentura
Youtube: youtube.com/vraagovlv
image, 150x90px, 11.8 KB


Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvji!

Jautājumus var uzdot, nosūtot tos uz e-pasta adresi prese@vraa.gov.lv, vai sazinoties ar Administratīvā departamenta projektu vadītāju
Kristapu Prēdeli - tālr. 67079023, 28383421


Datu aizsardzības speciālista kontaktinformāciju: personasdati@vraa.gov.lv vai vdar@vraa.gov.lv.


DARBINIEKU KONTAKTINFORMĀCIJA

Darbinieku e-pasta adreses: vards.uzvards@vraa.gov.lv

Struktūrvienība/ Amats Vārds, uzvārds Tālrunis
Direktors Aigars Undzēns 67079000
Direktora vietnieks Mārtiņš Rinčs 67079005
Direktora vietnieks elektroniskās pārvaldes jautājumos Edgars Cīrulis 67079076
PROJEKTU UZRAUDZĪBAS DEPARTAMENTS
Departamenta direktors Haldors Ivanovskis 66164669
Departamenta direktora vietnieks Harijs Ginters 67350635
Vecākā eksperte Jolanta Mustermane 66164672
Vecākā eksperte Kristīne Meijere 66164673
Vecākā eksperte Inga Vecmane 66164676
Vecākā eksperte Velga Šķiņķe 67350640
INFORMĀCIJAS SISTĒMU ATBALSTA DEPARTAMENTS
Departamenta direktors Mihails Medvedevs 66164633
Lietotāju atbalsta nodaļa
Nodaļas vadītājs Aivars Draudiņš 66164679
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu vadītājs Kaspars Birnbaums 66164645
Lietotāju atbalsta speciāliste Kristīne Krustiņa 66155505
Lietotāju atbalsta speciāliste Kristīna Ozerova 66155505
Lietotāju atbalsta speciāliste Karolīna Baumane 66155511
Lietotāju atbalsta speciālists Armands Igaunis 66155511
Lietotāju atbalsta speciāliste Alevtīna Novikova 66155505
Infrastruktūras nodaļa
Nodaļas vadītājs Andris Liepiņš 67079008
ELEKTRONISKO IEPIRKUMU DEPARTAMENTS
Departamenta direktors Oļegs Fiļipovičs 67350649
Katalogu satura nodaļa
Nodaļas vadītāja Elita Kļaviņa 67350653, 66155511
Vecākā konsultante Astra Bērziņa 66155511, 67504537
Vecākais konsultants Pēteris Trokša 66155511, 66164639
Vecākā konsultante Ilga Cimdiņa 66155511, 64331860
Projektu vadītājs Ingus Miškinskis 66155511, 67350651
Vecākais konsultants Zigurds Drafens 66155511, 67509520
Vecākā konsultante Velta Mizovska 66155511, 67350628
Vecākā konsultante Kristīne Cinkus 67350655
Vecākā konsultante Dagnija Pileniece 66164685
Projektu vadītājs Gunārs Alksnis 67718101
Vecākā konsultante Sarma Liepa 66164663
Sistēmas uzturēšanas un attīstības nodaļa  
Nodaļas vadītājs Juris Kalējs 67350654
Sistēmu analītiķe biznesa un pārvaldības procesu jautājumos Laima Pujāte 66155511
Sistēmu analītiķis Pēteris Kāpostiņš 66155511, 67350652
Sistēmu analītiķis Ivars Vilks 66155511
Informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs Dace Veinberga 66164628
Vecākā konsultante Nadežda Pūtele 66155511
INFORMĀCIJAS SISTĒMU ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS
Departamenta direktors Arnis Kudiņš 66164667
Pakalpojumu vadītāja Līga Zaube 67350633
Integrācijas nodaļa
Nodaļas vadītāja Baiba Pitkeviča 67079006
Koplietošanas komponenšu sektors    
Sektora vadītājs Egils Šverns 66164624 
Vienoto risinājumu sektors - -
Pārvaldības nodaļa
Nodaļas vadītājs Jānis Lagzdiņš 67142673
Projektu nodaļa
Nodaļas vadītāja Inga Kovkajeva 66164650
Portālu attīstības nodaļa
Nodaļas vadītājs Sandris Laukazīle 66164646
INFORMĀCIJAS SISTĒMU DROŠĪBAS PĀRVALDĪBAS NODAĻA
Nodaļas vadītājs Arnis Vārslavs 66164632
ADMINISTRATĪVAIS DEPARTAMENTS
Departamenta direktors Arvis Širaks 66164622
Vecākā speciāliste nodrošinājuma jautājumos Dace Dūze-Šišlo 67079000
Projektu vadītājs Kristaps Prēdelis 67079023, 28383421
Juriste Dagnija Raugule 66164626
Jurists Raimonds Freimanis 66164665
Juriste personāla jautājumos Estere Niedra 67350636, 28347888
Eksperte stratēģiskās analīzes un plānošanas jautājumos Dace Zujāne 66164670 
Saimniecības pārzinis-automobiļa vadītājs Uldis Mālnieks  
FINANŠU NODAĻA
Nodaļas vadītāja Ineta Jansone 66164630
Ekonomiste Ina Irbe 66164631
Vecākā eksperte finanšu plānošanas un grāmatvedības jautājumos Loreta Ušacka 67350641
Vecākā grāmatvede Evija Miķelsone 67504536
Vecākā grāmatvede Ludmila Golovenko 67350657
LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDA ADMINISTRĀCIJA
Direktors Jānis Rudzītis 67503310
Direktora vietnieks Zigmārs Grūbe  
Projektu nodaļa  
Nodaļas vadītāja Inese Zvejniece 67503350
Vecākā eksperte Dace Krupenko  66920495
Vecākā eksperte Sarmīte Pastere 67503309
Vecākā eksperte Laima Ķiece 67503322
Vecākais eksperts Mārtiņš Ozols 67503307
Projektu vadītājs Artūrs Tribis 28665584
Projekta vadītāja asistente Dārta Treija  
Projekta “Capacity Building for LIFE Programme implementation in Latvia” atbalsta vienība
Vienības vadītājs - projekta vadītājs Jānis Vēbers 67503348
Vecākā eksperte Zane Pūpola 26591527
Sabiedrisko attiecību speciāliste Madara Eihe 26555261
ES TERITORIĀLĀS SADARBĪBAS PROGRAMMU BIROJS
Interreg Baltijas jūras reģiona 2014.-2020.gadam programmas Kopīgā sekretariāta Rīgas birojs
Projektu vadītāja Vineta Grieķere 66164680
Projektu vadītāja Elena Kolosova 66164678
Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020. gadam, Informācijas un konsultāciju punkts
Programmas konsultante Vineta Šnore 66164681
BALTIJAS JŪRAS VALSTU TELPISKĀS PLĀNOŠANAS INICIATĪVAS VASAB SEKRETARIĀTS
Sekretariāta vadītāja Alda Nikodemusa 67350627
Sekretariāta vadītājas vietniece Elīna Veidemane 67718103
Biroja administratore Jana Patmalniece 67350630
Projektu koordinatore Egija Stapkēviča 28377878
Sabiedrisko attiecību speciāliste Liene Strazdiņa 29703572
Telpiskās plānošanas eksperte Liene Gaujeniete 26441064
Projekta vadītāja Inga Jēkabsone 27116147

Notikumu kalendārs