Drukāt

KontaktinformācijaValsts reģionālās attīstības aģentūra

Rīga, Alberta iela 10, LV 1010
Tālrunis: 67079000
Fakss: 67079001
E-pasts: pasts@vraa.gov.lv
Twitter: @VRAAagentura
Youtube: youtube.com/vraagovlv

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvji!

Jautājumus var uzdot, nosūtot tos uz e-pasta adresi prese@vraa.gov.lv, vai sazinoties ar Administratīvā departamenta projektu vadītāju
Kristapu Prēdeli - tālr. 67079023, 28383421


Datu aizsardzības speciālista kontaktinformāciju: personasdati@vraa.gov.lv vai vdar@vraa.gov.lv.


DARBINIEKU KONTAKTINFORMĀCIJA

Darbinieku e-pasta adreses: vards.uzvards@vraa.gov.lv

Struktūrvienība/ Amats Vārds, uzvārds Tālrunis
Direktors Aigars Undzēns 67079000
Direktora vietnieks Mārtiņš Rinčs 67079005
Direktora vietnieks elektroniskās pārvaldes jautājumos Edgars Cīrulis 67079076
PROJEKTU UZRAUDZĪBAS DEPARTAMENTS
Departamenta direktors Haldors Ivanovskis 66164669
Departamenta direktora vietnieks Harijs Ginters 67350635
Vecākā eksperte Jolanta Mustermane 66164672
Vecākā eksperte Kristīne Meijere 66164673
Vecākā eksperte Inga Vecmane 66164676
Vecākā eksperte Velga Šķiņķe 67350640
Vecākais eksperts Zigmārs Grūbe 66164662
INFORMĀCIJAS SISTĒMU ATBALSTA DEPARTAMENTS
Departamenta direktors Mihails Medvedevs 66164633
Lietotāju atbalsta nodaļa
Nodaļas vadītājs Aivars Draudiņš 66164679
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu vadītājs Kaspars Birnbaums 66164645
Lietotāju atbalsta speciāliste Kristīne Krustiņa 66155505
Lietotāju atbalsta speciāliste Kristīna Ozerova 66155505
Lietotāju atbalsta speciāliste Karolīna Baumane 66155511
Lietotāju atbalsta speciālists Armands Igaunis 66155511
Lietotāju atbalsta speciāliste Alevtīna Novikova 66155505
Infrastruktūras nodaļa
Nodaļas vadītājs Andris Liepiņš 67079008
ELEKTRONISKO IEPIRKUMU DEPARTAMENTS
Departamenta direktors Oļegs Fiļipovičs 67350649
Katalogu satura nodaļa
Nodaļas vadītāja Elita Kļaviņa 67350653, 66155511
Vecākā konsultante Astra Bērziņa 66155511, 67504537
Vecākais konsultants Pēteris Trokša 66155511, 66164639
Vecākā konsultante Ilga Cimdiņa 66155511, 64331860
Projektu vadītājs Ingus Miškinskis 66155511, 67350651
Projektu vadītājs Dainis Bernāns 66155511, 66164684
Vecākais konsultants Zigurds Drafens 66155511, 67509520
Vecākā konsultante Velta Mizovska 66155511, 67350628
Vecākā konsultante Kristīne Cinkus 66155511
Sistēmas uzturēšanas un attīstības nodaļa  
Nodaļas vadītājs Juris Kalējs 67350654
Sistēmu analītiķe biznesa un pārvaldības procesu jautājumos Laima Pujāte 66155511
Sistēmu analītiķis Pēteris Kāpostiņš 66155511, 67350652
Sistēmu analītiķis Ivars Vilks 66155511
Informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs Dace Veinberga 66164628
Vecākā konsultante Nadežda Pūtele 66155511
INFORMĀCIJAS SISTĒMU ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS
Departamenta direktors Arnis Kudiņš 66164667
Pakalpojumu vadītāja Līga Zaube 67350633
Sistēmu analītiķis - arhitekts Jurijs Hoļms 67509522
Integrācijas nodaļa
Nodaļas vadītāja Baiba Pitkeviča 67079006
Koplietošanas komponenšu sektors    
Sektora vadītājs Egils Šverns 66164624 
Projektu vadītāja Ieva Mētra 66164675
Sistēmu arhitekts - analītiķis Raivis Liepa 66164666
Projektu vadītājs Gunārs Benga 66164653
Sistēmu analītiķis Krists Ābelnieks 66164654
Sistēmu analītiķis Mārtiņš Tacs 66164629
Vienoto risinājumu sektors    
Sistēmu arhitekts - analītiķis Raivis Vansovičs 66164652
Sistēmu analītiķe Vita Baumane 66164648
Sistēmu analītiķis - arhitekts Kārlis Kairišs 67350624
Pārvaldības nodaļa
Nodaļas vadītājs Jānis Lagzdiņš 67142673
Sistēmu analītiķe Viktorija Slišāne 66164635
Sistēmu analītiķis Normunds Ābele 66164647
Projektu vadītāja Monta Briņķe 67770389
E-pakalpojumu un datu apmaiņu sektors    
Sektora vadītājs    
Projektu vadītāja Inga Kovkājeva 66164650
Sistēmu analītiķis Ivars Porietis 66164656
Sistēmu analītiķis - arhitekts Aleksandrs Bondarčuks 66164658
Sistēmu analītiķe Dita Janaviča 66164683
Sistēmu analītiķe Justīne Gudzuka  
Sistēmu analītiķis Reinis Ermansons 67718102
Portālu attīstības nodaļa
Nodaļas vadītājs Sandris Laukazīle 66164646
Vecākā eksperte Sarma Liepa 66164663
Vecākā konsultante Daina Šulca 67079041
Sistēmu analītiķe Ilze Magrica 66164651
Sistēmu analītiķis Ints Balodis 66164623
Sistēmu analītiķis Edijs Tropiņš 66164674
Ģeotelpisko informācijas sistēmu sektors    
Sektora vadītājs Vladimirs Vicehovskis 66164655
Projektu vadītājs Andris Putniņš 66164659
INFORMĀCIJAS SISTĒMU DROŠĪBAS PĀRVALDĪBAS NODAĻA
Nodaļas vadītājs Arnis Vārslavs 66164632
Informācijas sistēmu drošības pārvaldības speciāliste Raimonda Liepiņa 66164620
Informācijas sistēmu drošības pārvaldības speciālists Ģirts Zariņš 66164657
ADMINISTRATĪVAIS DEPARTAMENTS
Departamenta direktors Arvis Širaks 66164622
Juriste Dagnija Raugule 66164626
Jurists Raimonds Freimanis 66164665
Eksperte stratēģiskās analīzes un plānošanas jautājumos Dace Zujāne 66164670
Juriste personāla jautājumos Estere Niedra 67350636, 28347888
Projektu vadītājs Kristaps Prēdelis 67079023
Vecākā speciāliste nodrošinājuma jautājumos Dace Dūze-Šišlo 67079000
Vecākā speciāliste nodrošinājuma jautājumos Agnese Daškevica 66164625
Saimniecības pārzinis-automobiļa vadītājs Uldis Mālnieks 29443243
FINANŠU NODAĻA
Nodaļas vadītāja Ineta Jansone 66164630
Ekonomiste Ina Irbe 66164631
Vecākā eksperte finanšu plānošanas un grāmatvedības jautājumos Loreta Ušacka 67350641
Vecākā grāmatvede Evija Miķelsone 67504536
Vecākā grāmatvede Ludmila Golovenko 67350657
LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDA ADMINISTRĀCIJA
Direktors Jānis Rudzītis 67503310
Projektu nodaļa  
Nodaļas vadītāja Inese Zvejniece 67503350
Vecākā eksperte Dace Krupenko  66920495
Vecākā eksperte Sarmīte Pastere 67503309
Vecākā eksperte Laima Ķiece 67503322
Vecākais eksperts Mārtiņš Ozols 67503307
Projektu vadītājs Artūrs Tribis 28665584
Projekta vadītāja asistente Dārta Treija  
Projekta “Capacity Building for LIFE Programme implementation in Latvia” atbalsta vienība
Vienības vadītājs - projekta vadītājs Jānis Vēbers 67503348
Vecākā eksperte Zane Pūpola 26591527
Sabiedrisko attiecību speciāliste Madara Eihe 26555261
ES TERITORIĀLĀS SADARBĪBAS PROGRAMMU BIROJS
Interreg Baltijas jūras reģiona 2014.-2020.gadam programmas Kopīgā sekretariāta Rīgas birojs
Projektu vadītāja Vineta Grieķere 66164680
Projektu vadītāja Elena Kolosova 66164678
Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020. gadam, Informācijas un konsultāciju punkts
Programmas konsultante Vineta Šnore 66164681
BALTIJAS JŪRAS VALSTU TELPISKĀS PLĀNOŠANAS INICIATĪVAS VASAB SEKRETARIĀTS
Sekretariāta vadītāja Alda Nikodemusa 67350627
Sekretariāta vadītājas vietniece Elīna Veidemane 67718103
Biroja administratore Jana Patmalniece 67350630
Projektu koordinatore Egija Stapkēviča 28377878
Sabiedrisko attiecību speciāliste Liene Strazdiņa 29703572
Telpiskās plānošanas eksperte Liene Gaujeniete 26441064
Projekta vadītāja Inga Jēkabsone 27116147

Notikumu kalendārs