Drukāt

KontaktinformācijaValsts reģionālās attīstības aģentūra

Rīga, Alberta iela 10, LV 1010
Tālrunis: 67079000
Fakss: 67079001
E-pasts: pasts@vraa.gov.lv
Twitter: @VRAAagentura
Youtube: youtube.com/vraagovlv

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvji!

Jautājumus var uzdot, nosūtot tos uz e-pasta adresi prese@vraa.gov.lv, vai sazinoties ar Administratīvā departamenta projektu vadītāju
Kristapu Prēdeli - tālr. 67079023, 28383421


Datu aizsardzības speciālista kontaktinformāciju: personasdati@vraa.gov.lv vai vdar@vraa.gov.lv.


DARBINIEKU KONTAKTINFORMĀCIJA

Darbinieku e-pasta adreses: vards.uzvards@vraa.gov.lv

Struktūrvienība/ Amats Vārds, uzvārds Tālrunis
Direktors Aigars Undzēns 67079000
Direktora vietnieks Mārtiņš Rinčs 67079005
Direktora vietnieks elektroniskās pārvaldes jautājumos Edgars Cīrulis 67079076
PROJEKTU UZRAUDZĪBAS DEPARTAMENTS
Departamenta direktors Haldors Ivanovskis 66164669
Departamenta direktora vietnieks Harijs Ginters 67350635
Vecākā eksperte Jolanta Mustermane 66164672
Vecākā eksperte Kristīne Meijere 66164673
Vecākā eksperte Inga Vecmane 66164676
Vecākā eksperte Velga Šķiņķe 67350640
Vecākais eksperts Raimonds Freimanis 66164665
INFORMĀCIJAS SISTĒMU ATBALSTA DEPARTAMENTS
Departamenta direktors Mihails Medvedevs 66164633
Lietotāju atbalsta nodaļa
Nodaļas vadītājs Sandris Laukazīle 66164646
Lietotāju atbalsta speciāliste Justīne Gudzuka 67350655
Lietotāju atbalsta speciāliste Inese Gūtmane 67350629
Lietotāju atbalsta speciāliste Kristīna Ozerova 67509524
Lietotāju atbalsta speciāliste Alevtīna Novikova 67502757
IT pakalpojumu vadītājs Kaspars Birnbaums 66164645
Infrastruktūras nodaļa
Nodaļas vadītājs Andris Liepiņš 67079008
ELEKTRONISKO IEPIRKUMU DEPARTAMENTS
Departamenta direktors Oļegs Fiļipovičs 67350649
Katalogu satura nodaļa
Nodaļas vadītāja Elita Kļaviņa 67350653, 66155511
Vecākā konsultante Astra Bērziņa 66155511, 67504537
Vecākais konsultants Armands Igaunis 66155511, 66164685
Vecākais konsultants Pēteris Trokša 66155511, 66164639
Vecākā konsultante Ilga Cimdiņa 66155511, 64331860
Projektu vadītājs Ingus Miškinskis 66155511, 67350651
Projektu vadītājs Dainis Bernāns 66155511, 66164684
Vecākais konsultants Zigurds Drafens 66155511, 67509520
Vecākā konsultante Velta Mizovska 66155511, 67350628
Sistēmas uzturēšanas un attīstības nodaļa  
Nodaļas vadītājs Juris Kalējs 66155511, 67350654
Sistēmu analītiķe biznesa un pārvaldības procesu jautājumos Laima Pujāte 66155511, 67350625
Sistēmu analītiķis Pēteris Kāpostiņš 66155511, 67350652
Informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs Dace Veinberga 66164628
Vecākais konsultants Ivars Vilks 66155511, 67350650
Vecākā konsultante Nadežda Pūtele 66155511, 67509526
Vecākais konsultants Māris Harčenko 66155511, 66164677
INFORMĀCIJAS SISTĒMU ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS
Departamenta direktore Egita Rudzīte 66164654
Pakalpojumu vadītāja Līga Zaube 67350633
Projektu vadītāja Monta Briņķe 67770389
Integrācijas nodaļa
Nodaļas vadītājs Arnis Kudiņš 66164667 
Koplietošanas komponenšu sektors    
Sektora vadītājs Egils Šverns 66164624 
Projektu vadītāja Ieva Mētra 66164675
Sistēmu analītiķis Raivis Liepa 66164666
Sistēmu arhitekte-analītiķe Agnese Azaucka 66164653
Sistēmu analītiķis Gundars Zadovskis 66164629
Sistēmu administrators Ainārs Pudulis 66164661
Sistēmu administrators Jānis Upmalis 66164660
Vienoto risinājumu sektors    
Sektora vadītāja Baiba Pitkeviča 67079006
Sistēmu analītiķis - arhitekts Raivis Vansovičs 66164652
Sistēmu analītiķe Vita Baumane 66164648
Sistēmu administrators

Kārlis Kairišs

67350624
Sistēmu administrators Jānis Frolovs 67079013
Pārvaldības nodaļa
Nodaļas vadītājs Jānis Lagzdiņš 67142673
E-pakalpojumu un datu apmaiņu sektors    
Sektora vadītāja Laura Ceple 66164674
Projektu vadītāja Inga Kovkājeva 66164650
Sistēmu analītiķe Krista Titova 66164634
Sistēmu analītiķis Ivars Porietis 66164656
Sistēmu analītiķe Dita Janaviča 66164683
Sistēmu analītiķis Gunārs Alksnis 67718101
Sistēmu administrators Aleksejs Saveļjevs 67504538
Sistēmu administratore Rita Burbo 67350617
Sistēmu analītiķis - arhitekts Aleksandrs Bondarčuks 66164658
Ģeotelpiskās informācijas sektors    
Sektora vadītājs Vladimirs Vicehovskis 66164655
Projektu vadītājs Andris Putniņš 66164659
Sistēmu analītiķis - arhitekts Jurijs Hoļms 67509522
Sistēmu administrators Gunārs Kurtišs 66164641
ESVIS sektors    
Sektora vadītāja Viktorija Slišāne 66164635
Sistēmu analītiķis Normunds Ābele 66164647
Sistēmu administrators Jurijs Tiškevičs  
Portālu attīstības nodaļa
Nodaļas vadītājs Zigmārs Grūbe 66164662
Vecākā eksperte Sarma Liepa 66164663
Vecākā konsultante Daina Šulca 67079041
Sistēmu analītiķe Ilze Magrica 66164651
Vecākais statistiķis Jānis Bruņenieks 66164664
Sistēmu analītiķis Ints Balodis 66164623
Sistēmu analītiķe Karolīna Kļaviņa 66164671
INFORMĀCIJAS SISTĒMU DROŠĪBAS PĀRVALDĪBAS NODAĻA
Nodaļas vadītājs Arnis Vārslavs 66164632
Informācijas sistēmu drošības speciāliste Raimonda Liepiņa 66164620
Informācijas sistēmu drošības speciālists Ģirts Zariņš 66164657
Informācijas sistēmu drošības speciālists Māris Kreitiņš 67350639
ADMINISTRATĪVAIS DEPARTAMENTS
Departamenta direktors Arvis Širaks 66164622
Juriste Dagnija Raugule 66164626
Juriste Ārija Vecmane 66164625
Eksperte stratēģiskās analīzes un plānošanas jautājumos Dace Zujāne 66164670
Juriste personāla jautājumos Estere Niedra 67350636, 28347888
Projektu vadītājs Kristaps Prēdelis 67079023
Vecākā speciāliste nodrošinājuma jautājumos Dace Dūze-Šišlo 67079000
Saimniecības pārzinis-automobiļa vadītājs Uldis Mālnieks 29443243
FINANŠU NODAĻA
Nodaļas vadītāja Ineta Jansone 66164630
Ekonomiste Ina Irbe 66164631
Vecākā eksperte finanšu plānošanas un grāmatvedības jautājumos Loreta Ušacka 67350641
Vecākā grāmatvede Evija Miķelsone 67504536
Vecākā grāmatvede Ludmila Golovenko 67350657
ES TERITORIĀLĀS SADARBĪBAS PROGRAMMU BIROJS
Interreg Baltijas jūras reģiona 2014.-2020.gadam programmas Kopīgā sekretariāta Rīgas birojs
Projektu vadītāja Vineta Grieķere 66164680
Projektu vadītāja Elena Kolosova 66164678
Projektu vadītāja Ilze Ciganska 66164679
Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020. gadam, Informācijas un konsultāciju punkts
Programmas konsultante Vineta Šnore 66164681
BALTIJAS JŪRAS VALSTU TELPISKĀS PLĀNOŠANAS INICIATĪVAS VASAB SEKRETARIĀTS
Sekretariāta vadītājs Tālis Linkaits  
Sekretariāta vadītāja vietniece Alda Nikodemusa 67350627
Biroja administratore Jana Patmalniece 67350630
Projektu koordinatore Egija Stapkēviča 28377878
Projekta vadītāja Elīna Veidemane 26103756
Sabiedrisko attiecību speciāliste Liene Strazdiņa 29703572
Sabiedrisko attiecību speciāliste Agita Pusvilka 29157518
Sabiedrisko attiecību vadītāja Laura Melne 28625489
Telpiskās plānošanas eksperte Liene Stikāne 26441064

Notikumu kalendārs