Drukāt

Oficiālās elektroniskās adreses informācijas sistēmas uzturēšana

2019-06-12

VRAA 2019/16/MI

Iepirkuma dokumentācija pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/22821

Piedāvājumu iesniegšanastermiņš 2019.gada 25.jūnija plkst. 14:00.