Drukāt

EIS iepirkums
Par ražotāja standarta programmatūras pakalpojumu piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

2019-01-02

VRAA 2018/21/AK/CI-116

Iepirkuma priekšmetsPar ražotāja standarta programmatūras pakalpojumu piegādi Elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem

Informācija

Visa informācija (t.sk. iepirkuma dokumenti) ir publicēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/14486

Uzmanību! Piedāvājumus iepirkuma procedūrā var iesniegt tikai Elektronisko iepirkumu sistēmā reģistrēti lietotāji.

Informācija par reģistrēšanos
Kontaktpersona

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta juriste Ārija Vecmane, tālruņa numurs 66164625, e-pasta adrese: arija.vecmane@vraa.gov.lv

Piedāvājumus iesniegt

Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/14486) līdz 2019.gada 7.marta plkst.14.00.

Iepirkuma procedūra 2019.gada 26.februārī pārtraukta iepirkuma priekšmeta 2.daļā, jo iepirkuma daļas veids neatbilst galvenajam iepirkuma priekšmeta CPV kodam; 2019.gada  6.martā iepirkuma procedūra pārtraukta iepirkuma priekšmeta 1.daļā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 35.panta trešās daļas nosacījumiem, jo grozītie noteikumi pieļauj atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu pretendentu dalību.